Meer

Archive | september, 2010

Verdeeldheid op links, ook in de VS

De komende weken volg ik op deze website geregeld de campagne voor de Amerikaanse verkiezingen van 2 november. Hierbij zoom ik vooral in op de campagnes van twee jonge Democratische kandidaten voor de Senaat: Alexi Giannoulias in Illinois en Rodney Glassman in Arizona (zie een eerdere blog). Dit keer aandacht voor een onderwerp dat ook in Nederland erg actueel is: hoe verdeeldheid in het linkse kamp een gevaar kan vormen voor de verkiezing van Alexi Giannoulias in Illinois.

In het Amerikaanse stelsel zijn er eigenlijk maar twee partijen die bij verkiezingen echt kans maken op de overwinning: de Democraten en de Republikeinen. Dit weerhoudt tal van andere partijen en kandidaten er echter niet van mee toe doen aan de verkiezingen. In Arizona strijden behalve McCain en Glassman ook een kandidaat van de Liberatarian Party en een onafhankelijke zakenman om de Senaatszetel. In Illinois strijden vijf Senaatskandidaten om de gunst van de kiezer, waaronder de Groene kandidaat LeAlan Jones.

Woensdag 29 september verscheen in Illinois een voor de Democraten nogal verontrustende CNN-peiling: Giannoulias staat weliswaar nipt voor op zijn Republikeinse rivaal Kirk (43 tegen 42 procent), maar de Groene kandidaat Jones scoort opvallend goed met acht procent van de stemmen. Hoewel de twee progressieve kandidaten samen een meerderheid hebben, leidt de goede score van Jones ertoe dat Giannoulias serieus moet vrezen te worden verslagen door de Republikein Kirk. Bij de gouverneursverkiezingen in Illinois doet zich hetzelfde voor: daar krijgt de voormalige Democraat Scott Lee Cohen, die meedoet als onafhankelijke kandidaat nadat de Democraten hem weerden na een schandaal over huiselijk geweld, veertien procent. De Democratische kandidaat Quinn staat hierdoor in de peiling achter op de Republikein Brady.

Bij Democraten doet de situatie in Illinois ongetwijfeld even terugdenken aan de presidentsverkiezingen van 2000. De Democraat Al Gore verloor toen (na hertellingen en juridische procedures) nipt van George Bush. Dit had ongetwijfeld voorkomen kunnen worden als de Groene kandidaat Ralph Nader niet had meegedaan, die drie procent van de kiezers achter zich kreeg. Deze progressieve kiezers zouden anders ongetwijfeld in overgrote meerderheid op Gore hebben gestemd, genoeg om Bush ruim te verslaan. In Illinois dreigt nu hetzelfde scenario: verdeeldheid binnen het progressieve kamp kan leiden tot een overwinning voor rechts. Verdeeldheid op links is dus allerminst alleen een Nederlands probleem…

Eindelijk één Haarlem.nl

Soms kun je in de gemeenteraad heel snel iets voor elkaar krijgen, maar vaak duurt het ook erg lang tot je het resultaat van een politiek besluit of stellingname in werkelijkheid ziet. Een voorbeeld van zo´n lang traject, dat uiteindelijk wel resultaat oplevert, is de discussie over de promotie van Haarlem op internet, die mijn fractiegenoot Moussa Aynan en ik in 2007 startten.

In juni 2007 diende ik samen met Moussa de motie ´Eén Haarlem.nl´ in in de Haarlemse gemeenteraad. De motie vroeg de gemeente te stoppen met het ontwikkelen van tal van afzonderlijke websites voor stadspromotie, en in plaats daarvan de website haarlem.nl om te vormen tot centrale portal voor zowel gemeentelijke als toeristische informatie over Haarlem. Dat is immers de site die mensen die zoeken naar informatie over Haarlem als eerste tegenkomen. De motie werd mede ingediend namens alle andere fracties.

Nu, ruim drie jaar later, is er resultaat. Als je naar haarlem.nl gaat kom je eerst op een beginpagina, waar je kunt kiezen of je naar de gemeentelijke informatie wilt, of dat je als toerist meer over een bezoek aan Haarlem wilt weten. Hoewel de website wat mij betreft nog een stuk interactiever en aantrekkelijker kan, is dit een heel mooi begin. VVV Nederland heeft al aangekondigd de Haarlemse site als voorbeeld te gaan gebruiken voor andere gemeenten.

Onderstaand promotiefilmpje werd tegelijkertijd met de nieuwe portal gelanceerd.

Haarlems Dagblad: Peiling in Parkwijk: zorgen om de toekomst

Zaterdag 18 september hield de PvdA een enquête onder bezoekers van het Nazomerfeest in Parkwijk om hen te vragen naar hun mening over de landelijke politiek en hun eigen buurt (zie een eerdere blog). Donderdag 23 september schrijft het Haarlems Dagblad over de uitkomsten van deze enquête, waarin ook ik aan het woord kom. Het artikel verscheen tevens in de digitale Wijkkrant Haarlem Oost. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Enquête: bezorgdheid over zorg en sociaal beleid

Bezoekers van het Nazomerfeest in Parkwijk maken zich vooral zorgen over zorg en sociale zekerheid bij de komst van een nieuw rechts kabinet. Dat blijkt uit een enquête die de PvdA Haarlem zaterdag 18 september hield onder bezoekers. Ook economie en werkgelegenheid, integratie en onderwijs scoren hoog als onderwerpen waar de landelijke politiek meer aandacht aan zou moeten besteden. 

De PvdA gaat in de aanloop naar Prinsjesdag in heel Nederland de straat op in het kader van ‘Straten Generaal’. Wij willen graag horen over welke onderwerpen mensen zich het meest zorgen maken en wat volgens hen de grootste opgaven zijn voor de landelijke politiek de komende jaren. In Haarlem deed ik dit samen met Moussa Aynan, Artie Ramsodit en Wout Boender tijdens het Nazomerfeest in Parkwijk. Bijna 50 bezoekers vulden onze enquête in. 

De top-5 van onderwerpen die de bezoekers in Parkwijk het meest noemden (mensen konden meerdere onderwerpen noemen):

  1. Sociale zekerheid en armoedebestrijding (27%)
  2. Zorg (24%)
  3. Economie en werkgelegenheid (18%)
  4. Onderwijs (12%)
  5. Integratie (12%)

Ook veiligheid, de bezuinigingen en wonen werden verschillende keren genoemd. De PvdA zal de uitkomsten van de enquêtes in het hele land meenemen bij haar werk in de Tweede Kamer het komende jaar.

Verkiezingen VS: jonge kandidaten voor de Senaat

Op 2 november 2010 zijn er verkiezingen in de Verenigde Staten. Er worden verkiezingen gehouden voor 37 van de 100 Senaatszetels en er wordt een nieuw Huis van Afgevaardigden gekozen. Daarnaast worden in verschillende staten nieuwe gouverneurs en lokale en regionale politici gekozen. Traditioneel draaien dit soort zogenaamde ‘midterm elections’ uit op een ramp voor de partij van de zittende president. Ook dit jaar zal dat niet anders zijn: de Republikeinen staan in veel staten op winst in de peilingen, en zij maken zelfs kans de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat terug te winnen.

Als politieke junkie is er weinig mooier dan Amerikaanse verkiezingscampagnes. Op deze site zal ik dan ook de komende twee maanden geregeld aandacht besteden aan deze verkiezingen. Ik zal daarbij vooral inzoomen op twee staten, waar twee jonge kandidaten namens de Democraten een zetel in de Senaat proberen te bemachtigen: Illinois en Arizona. Als jonge politicus ben ik altijd extra geïnteresseerd hoe jongeren het elders doen bij verkiezingen, vandaar mijn speciale aandacht voor deze twee kandidaten. Maar daarnaast zijn het ook staten met een landelijk politiek belang: het zijn de staten van president Barack Obama en zijn voormalige opponent John McCain.

In Illinois wordt een opvolger gekozen voor Roland Burris, die Obama tijdelijk opvolgde als senator van deze staat na de presidentsverkiezingen. Namens de Democraten is de 34-jarige Alexi Giannoulias kandidaat, de huidige state treasurer van de staat Illinois. Hij neemt het op tegen Republikein Mark Kirk, nu lid van het Huis van Afgevaardigden. In de peilingen is het een nek-aan-nek race. In Arizona wil de Republikeinse mastrodont John McCain herkozen worden voor een vijfde termijn als senator. Zijn Democratische opponent is de 32-jarige Rodney Glassman, de voormalige loco-burgemeester van de stad Tucson. Hoewel McCain ver voor staat in de peilingen, denkt Glassman kans te maken door te hameren op het feit dat McCain vooral een nationale politicus is, en nauwelijks opkomt voor de belangen van zijn staat Arizona.

De komende weken dus meer over deze twee verkiezingen. Om alvast in de stemming te komen van beide jonge Democraten alvast een campagnefilmpje:

Haarlems Dagblad: PvdA wil beter onderdak gezin

Dinsdag 14 september publiceerde het Haarlems Dagblad een schrijnend verhaal over een Surinaams gezin met een ernstig ziek kind, dat volgens deskundigen door de gemeente Haarlem geen afdoende huisvesting krijgt aangeboden, waardoor de gezondheid van het kind in gevaar komt. Je kunt dit artikel hier lezen. Naar aanleiding van dit artikel vroeg het Haarlems Dagblad mij om een reactie, mede omdat ik in het verleden heb gepleit voor een woonhotel, wat in dit soort situaties mogelijk een oplossing zou kunnen bieden (zie een eerdere blog).

In een artikel in het Haarlems Dagblad vandaag kondig ik aan dat ik donderdag in de raadscommissie Ontwikkeling deze situatie aan de orde wil stellen tijdens de rondvraag. Ik wil graag weten hoe de wethouder hier tegenaan kijkt. Natuurlijk kun je als gemeenteraadslid weinig doen in individuele gevallen, en ik vind ook dat je daarbij terughoudend moet zijn. Ik kan de wethouder alleen vragen hier nog eens goed naar te kijken. Maar dit verhaal is wel een voorbeeld van iets wat veel vaker voorkomt en waarbij je als raadslid wel een rol hebt: mensen komen volgens de regels niet in aanmerking voor urgentie, maar komen daardoor wel op straat te staan, waardoor soms schrijnende situaties ontstaan. Er zou voor deze mensen een oplossing gevonden moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van een woonhotel. Daar zal ik ook nog eens aandacht voor vragen.

Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad hier lezen. Verder lezen

Duizendste gemeentelijk monument aangewezen

Zaterdag 11 september, tijdens de Open Monumentendagen, heeft wethouder Jan Nieuwenburg het schildje voor het duizendste gemeentelijk monument uitgereikt. Het duizendste gemeentelijk monument ligt in de Oosterhoutlaan en is een in 1901 gebouwde villa aan de Spaarneoever. De aanwijzing van dit monument maakt deel uit van de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst, waarbij tot en met 2011 ruim 2000 extra monumenten worden aangewezen.

De uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten is een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). Gedurende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. In de gemeenteraad was ik één van de trekkers om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben dan ook best trots dat nu al het duizendste gemeentelijk monument is aangewezen. Een paar jaar geleden stonden monumenten nog erg laag op de politieke agenda. Daar hebben we de afgelopen jaren echt een omslag in kunnen aanbrengen. Veel meer waardevolle panden in Haarlem krijgen nu de bescherming die ze verdienen.

Ik heb wel altijd beseft dat deze uitbreiding van de monumentenlijst ook een schaduwzijde heeft. Het betekent een extra last voor eigenaren, zeker wanneer ze willen gaan verbouwen. De PvdA vindt dat verdedigbaar vanuit het belang van bescherming van het Haarlemse erfgoed, maar het is wel belangrijk de lasten voor eigenaren zoveel mogelijk te beperken. Dat gebeurt niet alleen door eigenaren gunstige leningen aan te bieden voor restauratiewerkzaamheden, maar ook door het terugdringen van bureaucratie en kosten voor eigenaren. Vorig jaar heeft de gemeente dan ook fors gesneden in de bureaucratie bij kleine verbouwingen en de leges voor monumentenvergunningen afgeschaft (zie een eerdere blog).

Wandeling rond Fort Benoorden Spaarndam

Vrijdag 10 september was ik samen met fractiegenoten Artie Ramsodit en Roel Schaart in Spaarndam, voor een werkbezoek aan Fort Benoorden Spaarndam en omgeving. Het recreatieschap Spaarnwoude wil bij het fort een bungalowpark van Landal aanleggen. Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam had gemeenteraadsleden van de verschillende betrokken gemeenten uitgenodigd voor een wandeling door het gebied, om daarbij hun bezwaren tegen de plannen van het recreatieschap toe te lichten.

Namens onze fractie houdt vooral Artie Ramsodit zich bezig met deze discussie. Zij heeft zich al vaker namens de PvdA uitgesproken tegen huidige plannen voor het bungalowpark. Wij vinden dat de plannen te grote negatieve gevolgen hebben voor het dorp Spaarndam. Bovendien tast het de Stelling van Amsterdam aan, dat onderdeel is van de Werelderfgoedlijst van Unesco. De rest van de Haarlemse politiek is dit overigens met ons eens: de Haarlemse gemeenteraad heeft zich al eens unaniem uitgesproken tegen de plannen. Ook twee PvdA-kamerleden stelden al eens kamervragen aan de minister, die zich in het antwoord kritisch toonde over de gevolgen van de plannen voor de Stelling en de Rijksbufferzone, die volgens haar groen moet blijven.

Haarlem heeft het echter niet alleen voor het zeggen. Fort Benoorden Spaarndam ligt op een plek waar drie gemeenten aan elkaar grenzen: Haarlem, Velsen en Haarlemmerliede. De plek waar het bungalowpark zou moeten komen ligt op het grondgebied van Velsen, in het recreatieschap Spaarnwoude. In dit recreatieschap zijn behalve deze drie gemeenten ook Amsterdam en Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland vertegenwoordigd. Zowel Velsen als de provincie zijn groot voorstander van het bungalowpark. Het recreatieschap lijkt bovendien al toezeggingen te hebben gedaan aan de ontwikkelaar. Een lastige situatie.

Tijdens de wandeling zagen we weer eens hoe mooi dit gebied is. Ook kregen we een rondleiding door het fort. Op verschillende plekken zijn hier bijzondere muurschilderingen aangetroffen, zowel van Nederlandse als van Duitse soldaten. Het fort moet nodig opgeknapt worden, iets wat voor het recreatieschap één van de aanleidingen is om het bungalowpark te willen aanleggen. De opbrengst daarvan moet een restauratie mogelijk maken. De Stichting Natuurbehoud werkt op dit moment zelf aan alternatieve plannen, waarbij het fort een andere invulling krijgt en ook opgeknapt kan worden. Veel zal afhangen van of dat lukt.

Chris

Vanochtend is Chris van Velzen overleden. Chris was van 2006 tot april dit jaar wethouder financiën, cultuur en personeel en organisatie in Haarlem. Sindsdien was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Chris was al langer ernstig ziek.

Het overlijden van Chris is een groot verlies voor Haarlem. Chris hield van deze stad, en heeft zich daar een groot deel van zijn leven met veel passie voor ingezet. Die liefde voor de stad bleek nog eens extra uit het feit dat hij zich, ondanks zijn ziekte en de energie die het kostte om die te proberen te genezen, met hart en ziel bleef inzetten. Eerst als wethouder, daarna als lijsttrekker van de VVD en tot het laatst als lid van de gemeenteraad.

Als collega’s in de gemeenteraad zullen we een inspirator, echte liberaal en fantastisch mens moeten missen. Ik wens de familie van Chris en zijn VVD-fractie heel veel sterkte.

Lees hier de verklaring van burgemeester Bernt Schneiders over het overlijden van Chris en lees hier het in memoriam op de website van de VVD Haarlem.

Seizoensopening PvdA: cultureel bezuinigen?

Zondag 5 september hield de PvdA Haarlem haar jaarlijkse opening van het nieuwe politieke seizoen met een debat in de stationsrestauratie van station Haarlem. Als thema was gekozen voor bezuinigingen. Misschien niet echt opbeurend voor een frisse seizoensstart, maar wel erg actueel. Zowel landelijk als lokaal zullen bezuinigingen de komende jaren een prominente rol spelen in het politieke debat. Twee kamerleden (Sjoera Dikkers en Roos Vermeij) vertelden iets over hoe ze in Den Haag hierover denken. Mij was gevraagd vanuit de Haarlemse raad iets te vertellen over hoe wij lokaal omgaan met bezuinigingen op het gebied van cultuur.

De komende jaren zal ook de gemeente Haarlem fors moeten bezuinigen, vooral omdat wij door de landelijke bezuinigingen minder geld krijgen van het Rijk. Bij de lokale coalitieonderhandelingen is afgesproken dat er niet zal worden bezuinigd op sociaal beleid, iets wat voor ons als PvdA erg belangrijk is. Maar dat betekent wel dat er op andere gebieden wel bezuinigd zal moeten worden. Ook cultuur zal daar helaas niet aan ontkomen.

Voor de PvdA staat bij de beoordeling van die bezuinigingen wel een drietal criteria voorop. Ten eerste kan het niet zo zijn dat de bezuinigingen eenzijdig terecht komen bij de amateurkunst, terwijl de grote culturele instellingen buiten schot blijven. Ten tweede willen wij dat wat waardevol is voor een stad als Haarlem, die nationaal en internationaal bekend staat om haar rijke culturele aanbod, niet geheel kapot bezuinigen. Er moeten bijzondere en spannende dingen mogelijk blijven, ook in lastige tijden. En ten derde willen wij dat het culturele aanbod toegankelijk blijft voor mensen met een krappe beurs en dat ook jongeren gestimuleerd blijven worden te genieten van het Haarlemse cultuuraanbod.

Wij zien wel kansen om geld te besparen door betere samenwerking tussen culturele organisaties en instellingen en door ruimtes waar bijvoorbeeld koren en toneelgezelschappen kunnen oefenen beter te benutten, bijvoorbeeld door ook schoolgebouwen en buurthuizen daar veel vaker voor open te stellen. De komende tijd willen wij bovendien met de culturele organisaties in gesprek over waar zij zelf mogelijkheden zien om geld te besparen. Zij weten immers zelf het beste wat er nog mogelijk is, zonder dat dit al te veel ten koste gaat van al het mooie dat Haarlem op cultureel gebied te bieden heeft.

Eind dit jaar worden de eerste contouren van de bezuinigingen zichtbaar in de begroting, volgend jaar worden de bezuinigingen op onder meer subsidies vervolgens preciezer ingevuld.

PvdA wil behoud Buurtbeheer

De drie Haarlemse corporaties willen per 2011 stoppen met het Buurtbeheer van Kontext. Hiermee dreigt het belangrijke werk van de buurtbeheerders voor de leefbaarheid en veiligheid in verschillende kwetsbare Haarlemse wijken te verdwijnen. Samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb ik afgelopen week een gesprek gehad met de buurtbeheerders. Wij hebben naar aanleiding hiervan schriftelijke raadsvragen gesteld aan het College van B&W.

Al geruime tijd voert Kontext het Buurtbeheer uit in verschillende kwetsbare Haarlemse wijken, zoals Schalkwijk, Parkwijk, Slachthuisbuurt en Delftwijk. Dit doet zij in opdracht van de drie Haarlemse corporaties. Het werk bestaat onder meer uit toezicht in en rond de wooncomplexen, het verrichten van klein onderhoudswerk, het aanspreken van bewoners op leefregels en het signaleren en melden van vervuiling, vandalisme en criminaliteit. Doordat de buurtbeheerders dagelijks aanwezig zijn in de wijk, leveren zij als ‘ogen en oren in de wijk’ een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid. Volgens Kontext houden bewoners in deze wijken zich mede dankzij Buurtbeheer beter aan primaire leefregels, is er een afname van zwerfvuil en neemt de kleine criminaliteit af.

Zwerfvuil, overlast en onveiligheid zijn grote ergernissen van mensen in deze buurten. Deze buurtbeheerders hebben bewezen daar echt iets aan te kunnen doen, en nu dreigen ze aan de kant te worden gezet door de corporaties. Hun jarenlange ervaring en contacten in de buurten gaat daarmee verloren. Bovendien zal de leefbaarheid in een aantal kwetsbare wijken hierdoor verminderen.

Wij hebben daarom raadsvragen gesteld aan het College van B&W. In het convenant met de drie Haarlemse corporaties is afgesproken dat de corporaties niet alleen hun woningen beheren, maar ook een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De PvdA vindt de aankondiging om te stoppen met Buurtbeheer moeilijk te rijmen met deze afspraken tussen gemeente en corporaties. Wij willen daarover opheldering van het College.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Lokale omroep Haarlem 105

De PvdA vindt een sterke lokale omroep belangrijk voor Haarlem. Een lokale omroep kan een belangrijke rol spelen bij de lokale nieuwsvoorziening, en kan bovendien een kweekvijver zijn voor journalistiek en muzikaal talent. Juist daarom schrok ik afgelopen dagen van berichten in het Haarlems Dagblad dat radio Haarlem 105 “op sterven na dood” zou zijn. Hoewel Haarlem 105 dit zelf ontkent in een brief aan gemeenteraadsleden, is het toch zorgelijk. De gemeente investeerde onlangs nog 50.000 euro in de lokale omroep voor digitalisering, en er bestaat nu onduidelijkheid over wat er precies met dat geld is gebeurd.

Wij hebben als PvdA indertijd van harte ingestemd met de extra subsidie van 50.000 euro voor Haarlem 105. Hiermee zou het televisiekanaal van de omroep geschikt gemaakt worden voor digitale doorgifte, belangrijk voor een moderne omroep die klaar wil zijn voor de toekomst. Ook zouden vergaderingen van de gemeenteraad voortaan live kunnen worden uitgezonden. Juist omdat wij een grote voorstander waren van deze subsidie, vind ik het extra belangrijk dat dit gemeenschapsgeld ook wordt gebruikt waarvoor het was bedoeld.

Dat daar nu onduidelijkheid over bestaat is een slechte zaak. Dat moet dus snel opgehelderd worden. Ik heb natuurlijk allereerst Haarlem 105 hier zelf om een reactie op gevraagd. Men heeft beloofd hier snel mee te komen. Ook ben ik natuurlijk benieuwd naar de reactie van de wethouder, die vandaag in het Haarlems Dagblad al aankondigt dit verder uit te gaan zoeken. Wij zullen hier binnenkort in een commissievergadering verdere informatie over vragen.

Het bestaan van lokale omroepen, vaak grotendeels gerund door vrijwilligers, gaat overal in het land met vallen en opstaan. Dat is bij Haarlem 105 niet anders. Maar ik hoop dat deze omroep met een mooi en rijk verleden zal tonen niet “op sterven na dood” te zijn, maar springlevend, met een mooie toekomst voor zich. Zeker in een stad als Haarlem, met verschillende goede media- en muziekopleidingen binnen de grenzen, moet dat toch mogelijk zijn.