Meer

Archive | mei, 2011

Plan stadsmuseum voorlopig in de ijskast

Het Haarlems erfgoed en de geschiedenis van de stad bundelen in één nieuw museum, gevestigd op een mooie plek aan de Grote Markt. Het klinkt als een prachtig plan. Wat kan je daar nu tegen hebben? Toch was de gehele raadscommissie Ontwikkeling, inclusief de PvdA, donderdag 26 mei zeer kritisch over dit plan. Waarom?

Op zich is het plan voor een nieuw stadsmuseum helemaal niet verkeerd. Het idee komt voor de raad echter geheel uit de lucht vallen. De timing is bovendien buitengewoon ongelukkig. Op dit moment is de gemeenteraad volop in debat over een forse bezuiniging op de subsidies. Ook veel bestaande musea moeten fors inleveren. Het is buitengewoon pijnlijk om met de ene hand te bezuinigen bij de musea en met de andere hand een duur nieuw museum op te richten.

Een tweede bezwaar is dat de gemeente voor dit plan een pand aan de Grote Markt vrij wil spelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door één van de Hallen te sluiten. Maar juist tegen de geplande bezuiniging op moderne kunst, onder meer bij de Hallen, maakt een meerderheid van de gemeenteraad bezwaar. Wij willen deze discussie niet verder belasten door de wens om een nieuw museum aan de Grote Markt te vestigen.

Wethouder Pieter Heiliegers besloot na het horen van de raadscommissie het plan voorlopig in de ijskast te zetten. Dat is een verstandig besluit en het siert de wethouder dat hij oog heeft voor de politieke realiteit. Voor de PvdA is helemaal niet uitgesloten dat er over een paar jaar best plaats en geld is voor zo’n stadsmuseum, maar dit is niet het goede moment.

Haarlems Dagblad: Stadsmuseum afgeschoten

Zaterdag 28 mei doet het Haarlems Dagblad verslag van het debat in de raadscommissie Ontwikkeling over het stadsmuseum, waarin het Haarlems erfgoed gebundeld zou moeten worden. Wethouder Pieter Heiliegers kondigde aan het plan voorlopig in de ijskast te zetten, nadat bleek dat het op onvoldoende steun kon rekelen in de commissie in tijden van forse bezuinigingen. Ook ik kom in het artikel aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Avontuurlijk nachtje op een marineschip

Op zich was het programma voor het bezoek van de Haarlemse gemeenteraad, college van b en w en griffie maandag 23 mei aan marineschip Hr. Ms. Johan de Witt op papier al spannend genoeg. Het schip, waar VVD-fractievoorzitter Ed Veen de komende maanden het commando voert, zou voor de kust van IJmuiden voor anker gaan en twee landingsvaartuigen zouden ons uit IJmuiden oppikken en na een rondleiding op het schip en een presentatie over het werk van de marine weer terugbrengen naar de wal. Het werd allemaal echter nog iets avontuurlijker…

Het waaide flink toen de landingsvaartuigen ons rond 21:30 uur kwamen ophalen uit de haven van IJmuiden. Aan boord van deze kleine scheepjes leidde dit al tot een paar wit weggetrokken gezichten door zeeziekte. Nadat we het marineschip in waren getakeld (dat gebeurt gewoon met boot en al) kregen we een presentatie van Ed over het schip en het werk van de marine. Ook kregen we een rondleiding over het enorme schip. Op zich al behoorlijk indrukwekkend.

Toen we echter weer verzamelden om teruggebracht te worden naar de wal bleek dat één van de landingsvaartuigen een technisch mankement had opgelopen. Omdat het niet veilig werd geacht met slechts één vaartuig naar de kust te varen en omdat de loodsen van de haven niet bereikbaar bleken werd rond 1:00 uur besloten terug te varen naar Den Helder, om ons daar af te zetten. We zouden daar rond 4:30 uur aankomen, om vervolgens met een (uiteraard op onze eigen kosten) gehuurde bus weer teruggebracht te worden naar IJmuiden.

Voor degenen die wilden werden hutten op het schip beschikbaar gesteld om nog twee uurtjes te kunnen slapen. Zelf heb ik er met een paar andere raadsleden voor gekozen dan maar de nacht helemaal door te halen. Als het dan toch zo loopt moet je er maar het beste van maken, toch? Dus stonden wij om 3 uur ‘s nachts op de hoog boven zee uittorende brug, vanwaar je een prachtig zicht had over de lichtjes aan de kust, de vuurtoren bij Den Helder en het drukke scheepvaartverkeer. Een hele bijzondere ervaring!

Vanochtend om 7:00 uur waren we weer in Haarlem. Een kort, maar avontuurlijk nachtje achter de rug. Niet helemaal zo gepland, maar toch bijzonder om meegemaakt te hebben.

Winkels elke zondag open?

Mogen de winkels in Haarlem elke zondag open? Over die vraag wordt de komende maanden in Haarlem uitgebreid gediscussieerd naar aanleiding van een voorstel van het College van B&W, waarover momenteel inspraak plaatsvindt. Woensdag 18 mei was ik aanwezig bij een levendige discussiebijeenkomst van de Centrum Management Groep met winkeliers uit de binnenstad over dit onderwerp. De boodschap was duidelijk: de meerderheid van de aanwezige winkeliers vindt dat zij zelf wel kunnen bepalen of zij open willen op zondag of niet. Zij zijn het dus eens met het voorstel om de zondagsopenstelling vrij te laten.

Mijn fractiegenoot Artie Ramsodit behandelt dit onderwerp namens de PvdA in de gemeenteraad. Zij heeft aangegeven dat wat de PvdA betreft winkels in heel Haarlem elke zondag open mogen. Wij zijn het eens met de winkeliers dat het niet meer van deze tijd is om dat als gemeente te verbieden. Wel heeft Artie namens de PvdA daar een aantal voorwaarden aan verbonden, met name om overlast voor omwonenden te beperken. Zo moeten er met supermarkten afspraken worden gemaakt over het beperken van laden en lossen op zondag. Ook willen wij nog bekijken of we de openstelling op zondag aan tijden willen binden, bijvoorbeeld van 12:00 tot 18:00 uur.

Een meerderheid van de gemeenteraad (D66, VVD, Trots, Actiepartij) lijkt net als de PvdA voor vrije zondagsopenstelling. GroenLinks twijfelt en CDA en SP zijn tegenstander. De komende maanden volgen de formele inspraak en een hoorzitting van de gemeenteraad met winkeliers, werknemers en bewoners. Na de zomer zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Paswerk Prijs 2011 voor Kennemer Gasthuis

Het Kennemer Gasthuis heeft de Paswerk Prijs voor Sociaal Ondernemen 2011 gewonnen. De prijs werd maandag 16 mei uitgereikt door staatssecretaris Paul de Krom tijdens de relatiedag van sociaal werkbedrijf Paswerk, waar ik als raadslid in het algemeen bestuur zit. De andere twee genomineerden waren koffiebrander Simon Lévelt en technisch bedrijf Electro Abi.

Het doel van de jaarlijkse Paswerk Prijs is om bedrijven en instellingen te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in zoveel mogelijk reguliere functies aan het werk te helpen. Het is de bedoeling van Paswerk dat mensen zo min mogelijk werken op de traditionele sociale werkplaats en zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers. Bedrijven als het Kennemer Gasthuis, Simon Lévelt en Electro Abi spelen daarbij een belangrijke rol.

Foto: Paswerk, René Vervloet

Behalve de uitreiking van deze prijs had de relatiedag ook een minder feestelijk thema: het zware weer dat sociale werkbedrijven als Paswerk te wachten staat. Staatssecretaris Paul de Krom en PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg gingen in hun toespraken uitgebreid in op de nieuwe Wet Werken naar vermogen, die de huidige regelingen voor sociale werkvoorziening (WSW) en jonggehandicapten (Wajong) gaat samenvoegen. Dat is op zich een goede zaak, maar helaas laat dit kabinet dat gepaard gaan met een forse bezuiniging. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor een bedrijf als Paswerk en voor de mensen die op dit soort voorzieningen zijn aangewezen.

Wethouder Jan Nieuwenburg had in zijn soms behoorlijk pittige toespraak dan ook een harde boodschap voor de staatssecretaris: Haarlem is tegen de overhevelingen van deze taken naar de gemeenten zonder het bijbehorende budget. De gemeenteraad heeft dat donderdag 12 mei ook bijna raadsbreed uitgesproken door een motie van GroenLinks en PvdA hierover aan te nemen. Alleen het CDA stemde tegen deze motie. Als de afspraken niet worden gewijzigd zal Haarlem tegen dit onderdeel van het bestuursakkoord tussen gemeenten en kabinet stemmen.

Haarlems Dagblad: ‘Geld moet sneller naar Parkwijk’

Donderdag 12 mei stelde ik mondelinge vragen in de gemeenteraad over de bureaucratie bij de 40-plusgelden voor Haarlem-Oost (zie een eerdere blog). Die dag besteedde het Haarlems Dagblad hier al aandacht aan (zie dit bericht). Zaterdag 14 mei schrijft het Haarlems Dagblad opnieuw over de mondelinge vragen, dit keer over de beantwoording door wethouder Rob van Doorn. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Voorkom bureaucratie bij wijksubsidies Haarlem-Oost

De procedure voor subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven uit de zogenaamde 40-plusgelden in Haarlem-Oost zal worden versimpeld en verbeterd. Dat heeft wethouder Rob van Doorn donderdag 12 mei toegezegd in antwoord op mijn mondelinge vragen. De 40-plusgelden zijn bedoeld voor sociale wijkverbetering in Parkwijk en Slachthuisbuurt.

De gemeente investeert fors in verbetering van de woningen en de fysieke leefomgeving in Haarlem-Oost, maar daarnaast zijn ook investeringen in de sociale samenhang, werkgelegenheid en jeugd van groot belang. De PvdA was dan ook erg blij toen de gemeente een forse subsidie van het Rijk kreeg uit het Preventiebudget 40-pluswijken voor Parkwijk en Slachthuisbuurt (zie een eerdere blog). Dit geld is bedoeld voor sociale wijkverbetering in wijken die niet behoren tot de 40 prachtwijken, maar wel sociale problemen kennen. Haarlem heeft voor Haarlem-Oost de maximale subsidie van 2 miljoen euro van het Rijk gekregen. Corporaties en gemeente leggen daarnaast elk 1 miljoen euro bij.’

Natuurlijk wordt uit dit geld met veel succes een aantal structurele zaken betaald, zoals werkgelegenheidsprojecten en buurtcentrum De Hamelink. Maar daarnaast was het een belangrijke doelstelling van de subsidieaanvraag om samen met wijkbewoners plannen te maken om het geld te besteden. Goede ideeën van betrokken buurtbewoners zouden moeten worden gehonoreerd. Nu blijkt echter dat goede ideeën van bewoners vaak stuklopen op bureaucratie binnen de gemeente. Zij moeten maanden wachten op afhandeling van hun subsidieaanvraag en vrijwilligers moeten soms zaken uit eigen zak voorschieten. Verschillende initiatiefnemers zijn al teleurgesteld afgehaakt.

De PvdA baalt stevig van deze berichten. Dit College heeft juist de ambitie bewoners meer te betrekken bij hun wijk en samen met bewoners te werken aan verbetering van de buurt. Voorwaarde daarvoor is dat subsidieaanvragen snel en zonder veel bureaucratie worden afgehandeld. Ik ben dan ook blij met de toezegging van de wethouder dat dit zo worden verbeterd. Hij denkt onder meer aan het geven van een voorschot bij kleine bedragen. Dat zou al een mooie verbetering zijn.

Haarlems Dagblad: ’40-Plusgelden veel sneller de wijken in’

Donderdag 12 mei zal ik in de gemeenteraad mondelinge vragen stellen over berichten dat subsidieaanvragen van bewoners voor de zogenaamde 40-plusgelden in Haarlem-Oost stuklopen op bureaucratie bij de gemeente. De 40-plusgelden zijn gelden voor sociale wijkverbetering in Parkwijk en Slachthuisbuurt. Vandaag schrijft het Haarlems Dagblad over deze mondelinge vragen. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Een weekje Parijs

Afgelopen week was het meireces in de gemeenteraad. Ik heb dit gebruikt voor een korte vakantie in Parijs. Deze prachtige stad ligt tegenwoordig op nog geen vier uur met de trein van Haarlem. Ik bofte, want net als in Nederland was het prachtig weer.

Voor het eerst in mijn leven heb ik het Louvre bezocht. Tot mijn schande was ik daar nog nooit binnen geweest. Hoe mooi de kunstwerken en archeologische schatten die er binnen tentoon worden gesteld ook zijn, het mooiste kunstwerk was misschien wel buiten te zien: de prachtige zonsondergang bij de piramide van I.M. Pei. Ook heb ik het mooie antropologische museum Musee Quai Branly bezocht, in een modern gebouw met vertikale tuinen naast de Eiffeltoren. En ik wandelde door mooie en hippe wijken als Quartier Latin en Marais.

En natuurlijk heb ik genoten van het mooie weer in de vele prachtige parken die Parijs rijk is. Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe actiever parken in steden als Parijs worden gebruikt dan in Nederland. Overal staan stoelen waar je heerlijk in kan zitten, er wordt gesport en het is er schoon en veilig. Dat moet in Nederland toch ook kunnen?

Bekijk hieronder een kleine selectie van de foto’s die ik in Parijs heb gemaakt.

Jeu de boulen op Dag van de Arbeid

1 mei is de Dag van de Arbeid. Meestal organiseert de PvdA Haarlem op deze dag een debat, dat vaak in het teken staat van arbeid of de geschiedenis van de sociaal-democratie. En vorig jaar was de landelijke 1 mei viering van de PvdA in Haarlem (zie een eerdere blog). Dit jaar had het afdelingsbestuur echter gekozen voor een heel andere invulling van 1 mei: muziek en jeu de boulen bij Pétanquevereniging PUK in Delftwijk.

Pétanquevereniging PUK moest in verband met de herstructurering in Delftwijk worden verplaatst. Om van de nood een deugd te maken werd een prachtige nieuwe hal gebouwd in het Van der Aart sportpark. Het is één van de twee enige pétanquehallen in Nederland die voldoen aan de internationale wedstrijdeisen. Er zijn 16 binnenbanen en 32 buitenbanen. Hier wordt op professioneel niveau een sport beoefend die veel Nederlanders alleen kennen van de camping of een vakantie in Frankrijk. Een mooie aanwinst voor sportief Haarlem!

Behalve jeu de boulen was er natuurlijk ook tijd ingeruimd voor een meer inhoudelijk gedeelte. Afdelingsvoorzitter Wouter Boender hield zijn 1 mei toespraak, er waren strijdliederen van koor Morrend Volk en er waren onderscheidingen voor leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de PvdA. Eén lid werd extra in het zonnetje gezet: Mary Scholtemeijer uit Spaarndam kreeg de penning van verdiensten van de partij uitgereikt, voor al het werk dat ze de afgelopen jaren voor de PvdA heeft gedaan. Geheel verdiend, want Mary zet zich al jaren als vrijwilliger in voor de PvdA, zonder dat zij ooit een formele functie heeft gehad binnen de partij. Dankzij mensen als Mary is de sociaal-democratie in Haarlem na al die jaren nog altijd springlevend.