Meer

Archive | september, 2011

Gebouwbeheer overdragen aan cultuurpodia

Dinsdag 27 september waren de cultuurwoordvoerders van de verschillende fracties in de gemeenteraad uitgenodigd voor een gesprek met alle grote Haarlemse culturele instellingen over de cultuurbezuinigingen van het kabinet en de gevolgen voor Haarlem. Wij hebben toen afgesproken dit onderwerp binnenkort ook te agenderen in de raadscommissie Ontwikkeling, dus daarover binnenkort meer op deze blog. In de marge van deze bijeenkomst hoorde ik echter iets anders dat mij zorgen baart: de overdracht van het gebouwbeheer door de gemeente aan de culturele podia zelf is nog altijd niet geregeld. Het zou blijven steken op bezwaren van de gemeentelijke afdeling vastgoed.

Al langer pleit de PvdA samen met een aantal andere fracties ervoor dat Philharmonie, Stadsschouwburg, Toneelschuur en Patronaat hun gebouw (dat eigendom is van de gemeente) zelf kunnen beheren. Niet alleen zijn wij ervan overtuigd dat zij zelf veel beter dan de gemeente weten wat goed is voor hun eigen gebouw, maar ook kunnen hierdoor kosten worden bespaard. De podia willen het gebouwbeheer namelijk bundelen, wat leidt tot lagere kosten. Een jaar geleden besloot de gemeenteraad in overleg met de podia zelfs 75.000 euro te bezuinigen door betere samenwerking, onder meer rond gebouwbeheer (zie een eerdere blog). Een jaar later is dit echter nog altijd niet geregeld, terwijl die bezuiniging wel gewoon in de boeken staat.

Donderdag 29 september heb ik dit in de raadscommissie Ontwikkeling aan de orde gesteld. Wethouder Pieter Heiliegers antwoordde dat het College van B&W nog altijd voorstander is van deze overdracht, maar dat de overdracht nog in voorbereiding is. Wat mij betreft wordt dit nu snel geregeld. Als de betreffende ambtelijke afdelingen er onderling niet uitkomen moeten de verantwoordelijk wethouders de knoop maar eens doorhakken. Als er bij behandeling van de begroting begin november nog altijd geen duidelijkheid is overweeg ik hierover een motie in te dienen, om dit nu eindelijk maar eens te regelen.

Even checken? Nee joh, niet nodig…

‘PvdA boos om grap over Cohen’ kopte de website van de Telegraaf vanochtend. De Haarlemse PvdA-fractie zou boos zijn over een LuckyTV-filmpje in De Wereld Draait Door over Cohen. Er was echter een klein probleempje: wij als Haarlemse PvdA-fractie wisten helemaal nergens van. Sterker nog: wij vonden het filmpje eigenlijk wel grappig. De hele ochtend zijn fractievoorzitter Joyce Langenacker en ik bezig geweest met het debunken van dit totaal verzonnen bericht. En nog steeds zwerft het hier en daar over het internet.

De Telegraaf bleek zich te baseren op een door een bezoeker ingezonden stukje op de website Haarlem Vandaag, een website die gelieerd is aan het Haarlems Dagblad. Bezoekers kunnen hier berichten op plaatsen, die kennelijk zonder enige controle online worden geplaatst. Er staat weliswaar bij dat het gaat om een ‘ingezonden bericht’, waarvoor de redactie niet verantwoordelijk is, maar dat was de Telegraaf blijkbaar even ontgaan.

Inmiddels hebben Haarlem Vandaag en De Telegraaf de berichten overigens weer verwijderd. Maar het blijft bizar dat er kennelijk geen enkele controle is op dit soort berichten door het Haarlems Dagblad en dat iedereen alle verzonnen berichten zomaar op de site kan zetten, zoals de website Retecool naar aanleiding van dit incident op komische wijze nog eens aantoonde. En het is minstens even vreemd dat landelijke media dit soort berichten zonder meer van elkaar overnemen, zonder ze eerst even te checken.

Vanavond kijk ik weer met veel plezier De Wereld Draait Door. Daar weet je tenminste wat satire is en wat niet.

Lokaal Bestuur: De bibliotheek van de toekomst

Lokaal Bestuur, het maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) van de PvdA, schrijft deze maand over vernieuwing van de bibliotheek. Ook ik kom in dit artikel aan het woord over hoe de discussie in de Haarlemse gemeenteraad hierover verloopt. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Bibliotheek gratis voor 16- en 17-jarigen

Een abonnement op de Haarlemse bibliotheek wordt gratis voor 16- en 17-jarigen. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 22 september besloten. Nu betalen 16- en 17-jarigen (afhankelijk van het abonnement) nog 7,50 tot 17 euro. Op deze manier willen we het gebruik van de bibliotheek door jongeren verder te stimuleren. Ook stemde de raad in met de nieuwe openingstijden voor de bibliotheek. Vanaf september is de centrale bibliotheek ook op zondag open tussen 12:00 en 16:00 uur.

Ik vind het niet echt meer van deze tijd dat wij als gemeenteraad de precieze tarieven en openingstijden van de bibliotheek bespreken, maar zo is het nog wel geregeld. Voor ons als PvdA is dan ook uitgangspunt dat we in principe de voorstellen van de bibliotheek hierover volgen, mits die passen binnen de afspraken en het beleid van de gemeente Haarlem. Deze beide voorstellen juichen wij van harte toe.

Waar de gemeenteraad wel een belangrijke rol in heeft is de discussie over de toekomst van de bibliotheek. Door de opkomst van e-books en afname van het lezen van boeken staan bibliotheken onder druk. Zij zullen zich moeten blijven vernieuwen om het einde van deze eeuw te halen. Een paar maanden geleden schreef ik al eens een blog over deze vernieuwing in tijden van bezuinigingen. Een mooi voorbeeld van vernieuwing vind ik de bibliotheek op het station van Haarlem, die deze week officieel werd geopend. Dit is de eerste stationsbieb van Nederland. De Haarlemse bibliotheek laat daarmee zien mee te willen gaan met haar tijd. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Zorgen over de nationale politie

Woensdag 21 september organiseerde de politie Kennemerland een bijeenkomst voor raadsleden uit de regio. Op het programma stonden demonstraties van de biker- en hondenteams en workshops over onder meer loverboys, overvallen en de meldcentrale, maar hoofdonderwerp tijdens deze bijeenkomst was de overgang naar een nationale politie, die het kabinet komende tijd wil doorvoeren. Burgemeester en korpsbeheerder Bernt Schneider en kwartiermaker van de nationale politie Liesbeth Huyzer gaven hierover een presentatie. Veel raadsleden uit de verschillende gemeenten toonden zich zeer bezorgd over deze ontwikkeling.

Op dit moment bestaat de politie nog uit 26 korpsen, onder leiding van de burgemeesters in de regio. Deze 26 korpsen moeten van het kabinet opgaan in één nationale politie, verdeeld in tien regionale eenheden. Het korps van Kennemerland gaat samen met de korpsen van Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland op in de regionale eenheid Noord West Holland. De burgemeester van Haarlem wordt als burgemeester van de grootste gemeente weliswaar regioburgemeester, maar verliest in deze functie een aantal belangrijke bevoegdheden uit zijn huidige functie als korpsbeheerder. En daarmee wordt ook de invloed van de lokale volksvertegenwoordiging beperkt.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft zich altijd verzet tegen invoering van een nationale politie. Het grootste probleem is dat de burgemeesters niet meer gaan over het beheer en dus niet langer kunnen bepalen hoeveel politiebureaus er zijn en hoeveel wijkagenten er worden ingezet. Dit soort zaken vallen voortaan onder de minister. Daarmee verdwijnt een belangrijk instrument voor lokaal maatwerk. Er zijn nog onvoldoende garanties dat nationale politie ook echt aandacht blijft houden voor lokale problemen en preventie in de wijken. Tijdens het bezoek aan onze Franse zusterstad Angers twee weken geleden (zie een eerdere blog) zagen we waar dit toe kan leiden: daar hebben veel steden een eigen lokale politie opgericht, omdat de nationale politie onvoldoende doet aan preventie en problemen in de wijk.

Ik heb niet de illusie dat we de nationale politie nog tegen kunnen houden, maar wij zullen vanuit de Haarlemse raad onze burgemeester blijven steunen in zijn strijd voor meer lokale zeggenschap op de politie. In Haarlem kennen we de problemen in onze wijken veel beter dan in het Haagse ministerie. Er zijn meer garanties nodig dat de nationale politie er ook echt blijft voor de Haarlemmers en de Haarlemse wijken.

Nazomermarkt in Parkwijk

Afgelopen weekend gingen PvdA-ers in het hele land de straat op om mensen naar hun mening te vragen over de bezuinigingen van het kabinet. De PvdA Haarlem deed dit samen met PvdA-kamerlid Jeroen Recourt tijdens de Nazomermarkt in Parkwijk.

De uitslag was duidelijk: de bezuinigingen van het kabinet moeten eerlijker. Van de 60 mensen die aan deze enquête meededen, was 90 procent negatief over de bezuinigingen van het kabinet. Zij vinden dat de lasten niet eerlijk worden verdeeld: hoge inkomens en banken worden teveel gespaard, terwijl lage en middeninkomens de rekening van de crisis betalen.

De PvdA vroeg de bezoekers van de Nazomermarkt ook wat zij vinden van hun eigen buurt. Veel mensen gaven aan dat zij merken dat de buurt erop vooruit gaat door investeringen van de gemeente de laatste jaren, maar er blijven dingen die beter kunnen. Als meest positieve punten werd genoemd dat het een rustige woonbuurt is, dat het een gezellige wijk is en dat er een goed winkelaanbod bestaat. Als punten die verbeterd kunnen worden werden de troep op straat, voorzieningen voor kinderen en overlast het meest genoemd.

Op bezoek bij de Hannie Schaftschool

Met enige regelmaat gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Het eerste werkbezoek van het nieuwe politieke jaar was maandag 12 september bij de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. Een openbare basisschool die een paar jaar geleden vanwege te weinig leerlingen nog met sluiting werd bedreigd, maar die dankzij veel inzet van de school, de ouders en de gemeente nu weer duidelijk in de lift zit.

De afgelopen jaren nam het leerlingenaantal van de Hannie Schaftschool gestaag af. Hoewel het onderwijs nog altijd een goed was, had de school een slecht imago. Veel (vooral hoger opgeleide) ouders uit het Rozenprieel stuurden hun kinderen buiten de eigen wijk naar school. Sluiting dreigde, waarmee de wijk haar enige basisschool zou verliezen. Omdat schoolbestuur en gemeente dit weigerden te accepteren werd een plan gemaakt om het tij te keren. Het schoolgebouw kreeg een opknapbeurt en werd voorzien van frisse en moderne kleuren. Er werd samenwerking gezocht met kinderopvang Op Stoom, waardoor er naast naschoolse opvang nu ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in de school zijn gevestigd. En de leerlingen krijgen naast het gewone onderwijs ook praktijklessen in bijvoorbeeld robotica, zeefdrukken of koken aangeboden, om ze te stimuleren hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Met succes: het leerlingaantal loopt weer op en ook steeds meer buurtbewoners kiezen weer voor deze school.

Naast een rondleiding door de school spraken we ook met de directrice en een leraar van de school en de clusterdirecteur van Spaarnesant (overkoepelende organisatie voor primair openbaar onderwijs in Haarlem) over het imago van scholen en de schoolkeuze. Op dit moment speelt in de gemeenteraad de discussie over schoolkeuze en eventuele centrale aanmelding voor basisscholen volop. Het was daarom erg interessant meer te horen over dit goede voorbeeld van hoe een imagoverbetering van een school kan leiden tot meer leerlingen, een gemengdere school en behoud van een basisschool in een kwetsbare wijk.

Op bezoek in zusterstad Angers

Haarlem heeft een stedenband met twee steden in Europa: Osnabrück in Duitsland en Angers in Frankrijk. Elk jaar bezoekt een delegatie uit de Haarlemse politiek beide steden. Anderhalf jaar geleden was ik al eens met een raadsdelegatie te gast in Osnabrück (zie een eerdere blog), en afgelopen weekend bezocht ik met een delegatie bestaande uit burgemeester Bernt Schneiders, wethouder Jack van der Hoek en verschillende raadsleden onze Franse zusterstad Angers.

Zo’n bezoek aan een zusterstad is erg leuk, maar zeker geen snoepreisje. Ten eerste omdat wij als raadsleden de verblijfskosten uit eigen zak betalen, en ten tweede omdat er ook een uitgebreid inhoudelijk programma aan het bezoek is gekoppeld. Omdat Angers veel meer stedenbanden heeft dan Haarlem, zijn hierbij delegaties uit tal van steden aanwezig. Behalve Haarlem en Osnabrück zijn dat bijvoorbeeld ook Pisa in Italië en Wigan in Groot-Brittannie. Het is heel interessant om met vergelijkbare steden in het buitenland ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Dit jaar stond het inhoudelijke programma vooral in het teken van veiligheid en integratie. Zo hadden we een werkbijeenkomst over tweede en derde generatie immigranten, waar ervaringen uit de verschillende steden werden uitgewisseld. Ook hadden we als Haarlemse delegatie een gesprek met de loco-burgemeester van Angers die verantwoordelijk is voor veiligheid. Met hem wisselden we van gedachte over de organisatie van de politie. Frankrijk kent al jaren een nationale politie en omdat ook Nederland binnenkort een nationale politie krijgt was het interessant de ervaringen daarmee te horen.

Maar natuurlijk is er tijdens het programma ook plek voor ontspanning. Angers is een echte Franse stad, dus er was in het programma genoeg tijd ingeruimd om (iets te) uitgebreid te eten en te drinken. Het bezoek aan Angers is bovendien altijd gekoppeld aan het straattheaterfestival Accroche Coeur. Dit werd vrijdag geopend met een spectaculair vuurwerk. Overal in de stad waren het hele weekend kleine en grote optredens, erg leuk om tijdens de erg warme nazomeravonden rond te wandelen.

Weer aan de slag

Na zes weken reces gaat deze week het politieke werk in de Haarlemse gemeenteraad weer van start. Na een prachtige reis door China heb ik heel veel zin om weer aan de slag te gaan voor een beter en socialer Haarlem. Afgelopen weekend begon het nieuwe politieke jaar voor mij met een bijeenkomst van het Netwerk Jonge Politici binnen de PvdA, de seizoensopening van de PvdA Haarlem en een etentje met de Haarlemse coalitiefracties.

Zaterdag 3 september waren we met het Netwerk Jonge Politici van de PvdA te gast bij de raadsleden Marleen Haage en Gadiza Bouazani in Utrecht. Daar gingen we met burgemeester Aleid Wolfsen in discussie over het cultuurbeleid, hadden we een gesprek met verschillende ervaren partijgenoten over politieke en maatschappelijke carrières en hielden we een debatwedstrijd. Het programma werd afgesloten met een gezellig etentje.

Zondag 4 september trapte de PvdA Haarlem het politieke seizoen af met de traditionele seizoensopening. Het programma bestond uit twee delen. In het eerste deel legden wij als fractie verantwoording af over de manier waarop wij het afgelopen jaar zijn omgegaan met bezuinigingen in Haarlem, zoals de bezuinigingen op subsidies en de afschaffing van de ID-banen. Tijdens het tweede deel van het programma gingen PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg en PvdA-kamerlid Hans Spekman in debat over landelijke bezuinigingen en de invloed die dit heeft op de lokale politiek. Een voorbeeld is de bezuiniging op de sociale werkplaatsen, die in Haarlem tot veel problemen leidt bij sociaal werkbedrijf Paswerk (zie een eerdere blog).

Behalve de eerste fractievergadering en eerste commissievergadering na de zomer staat er voor mij komende week ook een bezoek aan de Franse zusterstad Angers op het programma. Met een raadsdelegatie en burgemeester Bernt Schneiders bezoeken wij vrijdag tot en met zondag Angers. Op het programma staan onder meer workshops rond jongeren en immigratie. Nadat ik vorig jaar al eens in onze Duitse zusterstad Osnabrück op bezoek ben geweest (zie een eerdere blog), ben ik heel benieuwd naar wat we kunnen leren van Angers. Meer daarover natuurlijk binnenkort op deze website.

Column: Coffeeshops bij Haarlemse scholen

Maandag 5 september werd bekend dat Haarlem na Amsterdam en Rotterdam de meeste coffeeshops heeft die minder dan 350 meter afstand van een school zijn gevestigd. Op verzoek van de website Haarlem Dichtbij schreef ik hier een column over. Ik betoog in deze column dat het afstandscriterium symboolpolitiek is en dat ik blij ben dat Haarlem haar geld steekt in effectievere instrumenten om blowen door kinderen tegen te gaan. Je kunt de column hier lezen en er ook op reageren.