Meer

Archive | oktober, 2011

Nieuw beleid voor kunst in de openbare ruimte

Kunst kan extra waarde geven aan de openbare ruimte, maar als kunstwerken ondoordacht worden geplaatst of er slecht onderhouden bijstaan is het omgekeerde soms het geval. Het is daarom goed dat de gemeente een nieuw beleid voor kunst in de openbare ruimte heeft ontwikkeld, met veel aandacht voor goed onderhoud van kunstwerken. Donderdag 27 oktober bespraken we dit nieuwe beleid in de raadscommissie Ontwikkeling.

De bestaande kunstwerken in de openbare ruimte worden komende tijd in kaart gebracht en per kunstwerk wordt bepaald of het opgeknapt moet worden of misschien wel moet worden verplaatst, zodat het meer tot zijn recht komt. Op een speciale website kunnen bewoners en bezoekers van Haarlem binnenkort alle informatie over de kunstwerken vinden. In het nieuwe beleid is geregeld dat opdrachten voor nieuwe kunstwerken transparanter en op meer inhoudelijke gronden worden toegewezen. Een speciale commissie zal adviseren over de kunstopdrachten. Het beheer en onderhoud van kunstwerken wordt ondergebracht bij Kunstwacht, een organisatie die over veel expertise op dit gebied beschikt.

Om voldoende geld beschikbaar te krijgen voor nieuwe kunstopdrachten gaat Haarlem een éénprocentregeling invoeren. Eén procent van de bouwsom van grote bouwprojecten zal voortaan worden uitgetrokken voor kunst in de openbare ruimte. Verschillende andere gemeenten en de Rijksoverheid kennen al een vergelijkbare regeling. Helaas is nog onduidelijk wanneer de regeling in Haarlem wordt ingevoerd. Ik heb er daarom namens de PvdA op aangedrongen hier vaart mee te maken. Wat ons betreft zou de regeling begin volgend jaar al door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

Raad wil reddingspoging Toneelschuur Producties

De overgrote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling wil dat de gemeente er alles aan doet om Toneelschuur Producties in afgeslankte vorm te redden. Dat bleek donderdag 27 oktober tijdens een bespreking van de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet op cultuur voor de Haarlemse podia. Dit onderwerp had ik namens vrijwel alle fracties op de agenda van de raadscommissie laten plaatsen.

De botte bijl waarmee het kabinet bezuinigt op cultuur hakt er in Haarlem hard in. Vooral Holland Symfonia en Toneelschuur Producties worden hard getroffen (zie een eerdere blog). Dit raakt Haarlem is het hart, omdat onze stad economisch sterk afhankelijk is van de cultuur. De bezuinigingen leiden daarom niet alleen tot verschraling van ons culturele klimaat, maar ook tot minder werkgelegenheid en een slag voor de creatieve economie in onze stad.

Holland Symfonia zal worden omgevormd tot balletorkest en daardoor uit onze stad vertrekken. Ze werken wel nog aan educatieve projecten, waarmee ze hopelijk nog iets voor Haarlem kunnen betekenen. Toneelschuur Producties verliest haar gehele subsidie. Dat betekent niet alleen het einde van dit in Nederland unieke productiehuis, maar levert ook grote (financiële) problemen op voor de Toneelschuur als podium. Alle grote culturele instelling in Haarlem hebben afgelopen week een oproep gedaan om Toneelschuur Producties in flink afgeslankte vorm te redden. Daarvoor is ongeveer 200.000 euro nodig. Als PvdA steunen wij deze oproep. Wij willen dat de gemeente er alles aan doet dit geld binnen de cultuurbegroting te vinden.

De overgrote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling was het hiermee eens. Wethouder Pieter Heiliegers heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en nog voor de behandeling van de begroting in de tweede week van november een plan van aanpak aan de raad te laten weten.

Historische kaatsbaan in ere hersteld

De zestiende-eeuwse kaatsbaan bij Huis ter Kleef zal door de gemeente worden verkocht aan Real Tennis Club Huis ter Kleef. Zij zullen de kaatsbaan in ere herstellen, waarmee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld ontstaat. Dat heeft de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 27 oktober besloten. Hiermee wordt een wens waar ik mij al sinds 2009 in de gemeenteraad hard voor maak (zie eerdere blogs) gerealiseerd.

De kaatsbaan van het Huis ter Kleef werd omstreeks 1560 gebouwd. Het is het enige deel van het gebouw dat niet werd opgeblazen door Don Frederik bij de Spaanse bezetting. Kaatsen, tegenwoordig real tennis genoemd, is de voorloper van het moderne tennis. De Real Tennis Club koopt het pand met de verplichting het op eigen kosten te restaureren. Hierdoor wordt kaatsen voor het eerst sinds ongeveer 1800 weer mogelijk in Nederland. Bovendien krijgt Haarlem hiermee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld terug. Aan de kaatsbaan zal een klein museum worden verbonden, zodat toegankelijkheid voor bezoekers en toeristen wordt gegarandeerd.

Ik maak mij hier al sinds 2009 hard voor in de gemeenteraad. Niet omdat ik nou zo enorm fan ben van het real tennis, een vrij elitaire sport, maar omdat dit een prachtige kans is om een bijzonder historisch pand in ere te herstellen. Bovendien krijgt Haarlem met de oudste tennisbaan ter wereld er een unieke bezienswaardigheid bij, die een nieuwe groep toeristen naar de stad kan trekken. Een bijzondere kans, die nu dus wordt gerealiseerd.

Teylers Museum op weg naar Werelderfgoed

Donderdag 27 oktober bezocht de raadscommissie Ontwikkeling het Teylers Museum. Dit bezoek stond vooral in het teken van de kandidatuur van dit oudste museum van Nederland als Unesco Werelderfgoed. We kregen een rondleiding achter de schermen en een toelichting op de plannen voor de kandidatuur door directeur Marjan Scharloo.

Het Teylers Museum stamt uit 1784 en is het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw. Geen enkel ander museum in Europa was bovendien langer aaneengesloten open dan het Teylers Museum. Het is een unieke combinatie tussen kunst en wetenschap.

Het museum is inmiddels door Nederland op de voorlopige lijst van Unesco geplaatst. Begin volgend jaar zal het museum haar dossier inleveren bij Unesco. Een definitief besluit over aanwijzing wordt rond de zomer van 2013 verwacht. De Haarlemse gemeenteraad steunt raadsbreed de kandidatuur van het Teylers Museum. De gemeente heeft inmiddels een convenant met het Teylers gesloten, waarin een aantal noodzakelijke afspraken worden gemaakt over bescherming van het gebouw, zoals een bufferzone. Hopelijk heeft Haarlem er in 2013, naast een deel van de Stelling van Amsterdam, een tweede Unesco Werelderfgoed bij.

Vragen over locaties bodemverontreiniging

Haarlem telt zeven locaties waar de grond zo ernstig verontreinigd is dat het een bedreiging kan vormen voor bewoners of omwonenden. Dat blijkt uit een lijst met zogenaamde ‘humane spoedlocaties’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De PvdA wil weten hoe deze plekken voor 2015 gesaneerd gaan worden. Samen met fractiegenoot Hans van der Bruggen heb ik hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het College van B&W van Haarlem.

Nederland telt 414 locaties van deze zogenaamde humane spoedlocaties bodemverontreiniging. Zeven van deze locaties bevinden zich in Haarlem. Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Infrastructuur en Milieu op verzoek van dagblad Trouw heeft vrijgegeven. De vervuilde terreinen moeten met voorrang worden aangepakt en vóór 2015 zijn gesaneerd. De dertig grote gemeenten zijn volgens staatssecretaris Atsma zelf verantwoordelijk voor deze sanering.

Onder de zeven locaties op de lijst in Haarlem bevindt zich een aantal bekende plekken, zoals het Reinaldapark, de Put van Vink en het Deliterrein. Op de lijst staat echter ook een aantal locaties die bij de gemeenteraad nog niet bekend zijn. Onduidelijk is nog of er voor die plekken al een saneringsplan bestaat.

De PvdA hecht grote waarde aan leefbare en gezonde wijken. Ernstige bodemvervuiling moet daarom zo snel mogelijk worden aangepakt. Wij willen daarom van het College weten wat precies de problematiek is op deze zeven plekken en in hoeverre er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Ook willen wij weten op welke manier dit voor 2015 kan worden aangepakt. Tenslotte vragen wij het College in hoeverre door de verontreiniging bestaande (woning)bouwplannen in gevaar komen.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als Word-document.

DDW: wat kan Haarlem leren van Eindhoven?

Dinsdag 25 oktober was ik samen met PvdA-lid Henk Sloos een dag op bezoek bij de Dutch Design Week in Eindhoven. Henk, van huis uit ontwerper, wilde mij graag laten zien hoe in Eindhoven de creatieve (maak)industrie de afgelopen jaren met succes is gestimuleerd. Kan Haarlem daar iets van leren voor onze creatieve economie? Ook Haarlem wil immers een creatieve stad zijn, waar creatieve ondernemers zich graag vestigen.

De Dutch Design Week is een jaarlijks negendaags festival in Eindhoven waarbij design centraal staat. Belangrijk onderdeel is een tentoonstelling van het afstudeerwerk van de Design Academy Eindhoven, maar er zijn overal in de stad ook tal van andere exposities, lezingen en beurzen. De Dutch Design Week maakt onderdeel uit van de ambitie van Eindhoven om zich op de kaart te zetten als internationale designstad, als vestigingsplaats van de Design Academy. Na het vertrek van Philips heeft men het enorme bedrijventerrein Strijp-S omgevormd tot centrum voor de design-gerelateerde activiteiten. Er zijn tal van startende en gevestigde bedrijven gehuisvest, van studenten met een startend bedrijfje tot de bekende meubelontwerper Piet Hein Eek.

Wat Haarlem denk ik vooral van Eindhoven kan leren is dat je je niet moet willen richten op alle takken van sport binnen de creatieve economie, maar dat het helpt prioriteit te geven aan één of twee onderwerpen waar de stad goed in is en zich op kan onderscheiden. In Eindhoven was design een logische keuze, als stad van Philips en de Design Academy. Haarlem heeft een traditie in grafische vormgeving en is van oudsher sterk in muziek en theater. Misschien moet Haarlem ook eens een duidelijke keuze maken waar de stad vooral goed in wil zijn binnen de creatieve economie.

Een andere les is dat het prachtig zou zijn als Haarlem net zo’n plek zou hebben als Strijp-S, waar beginnende en gevorderde creatieve ondernemers elkaar ontmoeten en kruisbestuiving ontstaat. Natuurlijk hebben we Nieuwe Energie, waar dat hopelijk gaat gebeuren. Maar het is daarnaast ook belangrijk dat er meer laagdrempelige broedplaatsen komen, waar beginnende ondernemers niet meteen de hoofdprijs betalen voor de huur.

Zondag 6 november organiseert de PvdA Haarlem een debat over de creatieve economie in samenwerking met creatieve hub Klein Haarlem. Daar zal dit onderwerp ook zeker aan de orde komen. Ben je creatief ondernemer? Of ben je geïnteresseerd in de creatieve economie. Kom dan 6 november vanaf 16:00 uur naar Klein Haarlem, Groot Heiligland 47 rood (tegenover het Frans Halsmuseum). Kijk hier voor meer informatie.

PvdA, volg het Franse voorbeeld

De PvdA zou het voorbeeld van onze Franse zusterpartij moeten volgen en de partijleider voortaan ook via open voorverkiezingen moeten kiezen. Die oproep deed Remy Wilshaus onlangs op twitter, en ik ben het daar helemaal mee eens.

Zondag 16 oktober vond de tweede ronde van de Franse socialistische voorverkiezingen plaats. Iedere Franse kiezer kon zijn stem uitbrengen, mits hij een verklaring ondertekende dat hij de idealen van de partij deelt en een bijdrage van minimaal 1 euro in de kosten betaalde. Nadat vorige week al ruim 2,6 miljoen Franse kiezers meededen aan de eerste ronde, waren dat er gisteren bijna 3 miljoen. Een enorm succes voor de Franse socialisten. Niet alleen wist de partij groot enthousiasme onder kiezers te mobiliseren, ook was haar boodschap wekenlang voorpaginanieuws in de Franse media.

Ik vind dat de PvdA dit voorbeeld moet volgen. De PvdA moet minder de partij worden van die paar duizend leden en meer de partij van alle progressieve Nederlanders. Dit past bij zo’n moderne en open partij. Als zelfs de zeer traditionele Franse sociaal-democraten het aandurven, dan kan de PvdA toch niet achterblijven?

Blog Action Day 2011: Stop de honger

Vandaag is het Blog Action Day, de dag waarop duizenden bloggers uit meer dan honderd landen elk jaar aandacht vragen voor een bepaald maatschappelijk probleem. Dit jaar valt Blog Action Day samen met Wereld Voedseldag. Het thema is dit jaar dan ook voeding. Net als in 2009 en 2010 doe ik ook dit jaar mee aan deze actie.

De toegang tot voldoende en gezonde voeding is oneerlijk verdeeld. De hongersnood in de Hoorn van Afrika dit jaar toont dat nog maar eens aan. De enorme droogte bedreigt het bestaan van miljoenen mensen in Somalië, Kenia en Ethiopië. Maar deze crisis staat niet op zichzelf, op veel meer plekken in deze wereld is voedselzekerheid absoluut niet vanzelfsprekend. De allerarmsten zijn vaak aangewezen op zeer primitieve en dus kwetsbare landbouw. De nood wordt verder vergroot door politieke onrust, klimaatverandering en een oneerlijke verdeling van landeigendom.

Maar er is ook goed nieuws: honger kan voorkomen worden. Er zijn voldoende landbouwtechnieken die het risico op misoogsten door droogte of plagen kunnen verkleinen. Goede irrigatie en gewasbescherming die in het Westen al tientallen jaren wordt toegepast kan een groot deel van de voedselschaarste voorkomen. Er bestaan systemen die al maanden van tevoren kunnen voorspellen dat er een hongersnood aankomt. Door dit soort ‘Early Warning Systems’ kunnen de overheid en hulporganisaties op tijd in actie komen. In India kunnen boeren zich verzekeren tegen ernstige regenval, zodat hun schade wordt vergoed. En in verschillende landen wordt er geëxperimenteerd met collectieve warenhuizen waar de oogst droog en vrij van ziektekiemen kan worden bewaard.

We weten hoe we honger kunnen stoppen, we moeten het alleen nu eindelijk eens gaan doen. Steun hier de petitie van One.org.

Raad steunt aangepast plan Scheepmakerskwartier

De gemeenteraad heeft donderdag 13 oktober raadsbreed ingestemd met de aangepaste plannen voor het Scheepmakerskwartier. In dit gebied, langs het Spaarne tussen het spoor en molen De Adriaan, komen onder meer een stadshaven en woningen. Het bouwplan moest worden aangepast omdat het oorspronkelijke plan door de economische crisis niet meer uitvoerbaar bleek.

Het gaat om één van de mooiste bouwlocaties van Haarlem, aan het Spaarne direct naast de binnenstad. De PvdA wil dat daar echt iets goeds wordt gerealiseerd. Wij hebben daarom in het verleden met succes ervoor geknokt dat hier een haven komt naast de molen (zie een eerdere blog) en dat de molen niet uit de wind wordt gezet door lelijke hoogbouw (zie een eerdere blog). Door veel inzet van de bewoners, de ontwikkelaar en de gemeente het afgelopen jaar is het gelukt ondanks de lastige economische tijden de kwaliteit van het plan overeind te houden.

Vorig jaar liet ontwikkelaar De Principaal aan de gemeente weten het plan niet in de oorspronkelijke vorm te kunnen uitvoeren. Zij kwamen met een alternatief plan, waarin onder meer de binnenhoven vrijwel geheel werden volgebouwd. Dat stuitte op veel protest in de buurt. Wij hebben toen als PvdA gesteld dat wij daar niet mee konden instemmen (zie een eerdere blog). Het plan moest worden aangepast, zodat de kwaliteit overeind zou blijven. Ook vroegen wij garanties dat de haven in de eerste fase zou worden aangelegd en dat de risico’s voor de gemeente zouden worden beperkt. Dat is nu gelukt. De buurtbewoners zijn positief over het aangepaste plan en vragen er snel mee aan de slag te gaan. Bij die wens kan de PvdA zich geheel aansluiten.

Op het laatste moment kwam een aantal erfgoedorganisaties nog met het verzoek om de vierkante schoonsteen van Cavex in het gebied te behouden. Aan die wens heeft de gemeenteraad geen gehoor gegeven. Natuurlijk balen wij ervan dat deze beeldbepalende schoonsteen verdwijnt, maar hij staat midden op de plek waar de haven gepland is. Als wij moeten kiezen tussen behoud van deze schoorsteen en de haven, dan kiezen wij voor de haven. De gehele raad steunt dit. Wel heeft de wethouder op verzoek van het CDA toegezegd nog eens met deze organisaties te gaan praten over hun ideeën om de schoorsteen te verplaatsen naar bijvoorbeeld een museum.

Gratis met de trein bij schoolexcursies?

Geef scholen de mogelijkheid af en toe gratis met het openbaar vervoer te reizen voor nuttige en leerzame excursies, zoals een dagje Tweede Kamer. Dat bepleit de Haarlemse leerkracht Sjoerd van den Berg van basisschool De Ark in onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamer. Een mooi pleidooi, dat ik van harte onderschrijf. Ik hoop dat de verschillende fracties in de Tweede Kamer hier eens serieus over willen nadenken.

Geacht kamerlid,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen week ben ik met groep acht van basisschool De Ark in Haarlem op excursie naar Den Haag geweest. We doen elk jaar een project van een aantal weken met als thema ‘politiek’ (Wie is de baas?).

Dit project doen we omdat we het niet alleen belangrijk vinden dat kinderen leren hoe onze staatsinrichting in elkaar steekt en welke invloed zij later kunnen uitoefenen op de manier waarop onze samenleving werkt, maar ook omdat we graag willen werken aan bepaalde leerlingvaardigheden zoals durven staan voor je mening, je inleven in de gedachten van een ander, door middel van debatteren je standpunt kunnen verdedigen enz.

De eerste weken zijn we bezig geweest met de landelijke politiek. Prinsjesdag was het ideale startmoment hiervoor. De excursie naar Den Haag past hier perfect in. Daar kom ik zo op terug. De komende tijd gaan we ons ook richten op de gemeentelijke politiek. De wethouder van onderwijs zal langskomen in de klas om daarover te vertellen. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan zowel de persoonlijke als cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Jaarlijks blijkt dit thema zeer succesvol te zijn.

Politiek is een lastig, abstract onderwerp. Daarom zijn we blij dat we elk jaar een bezoek kunnen brengen aan Den Haag. We krijgen een rondleiding van drie uur, waarbij de kinderen van alles zien en leren rondom het Binnenhof. Ook krijgen we de gelegenheid op de publieke tribune te zitten. Wat de excursie voor ons speciaal maakt, is dat we regelmatig een interview kunnen regelen met een kamerlid, waardoor het werk in de politiek nog concreter kan worden gemaakt. En als toetje kregen de kinderen dit jaar ook nog bij toeval de Koningin te zien. Resultaat was dat ik terug kon reizen met een klas vol enthousiaste kinderen, die ontzettend veel geleerd hebben die dag. En dat was ook te merken aan de enthousiaste mails van ouders later die avond.

Waar ik in dit kader aandacht voor wil vragen, is de beperkte mogelijkheid om gebruik te maken van dit soort excursies. Om een beeld te geven: deze reis kost ons voor de drie groepen acht ongeveer 600 euro. Dan heb ik het alleen over de treinreis. Daarmee is het jaarbudget direct verbruikt. Want bedenk dat onze school in totaal 25 groepen telt.

De excursie is de moeite waard. Maar als ik lees hoe belangrijk het onderwijs geacht wordt door alle politieke partijen, en hoezeer de kinderen gezien worden als toekomstig onderdeel van onze samenleving, verbaast het mij dat er geen regeling in Nederland is om scholen vaker de kans te geven dit soort leerzame excursies te laten maken. Ons land biedt enorm veel kansen en leermogelijkheden voor kinderen, en het is frustrerend dat je als leerkracht door alleen het reizen beperkt wordt om het onderwijs op deze wijze te verbreden, te intensiveren. Als ik dit vergelijk met een land als Oostenrijk, waar treinreizen voor basisscholen gratis is, dan wordt direct duidelijk dat wij in Nederland achterop beginnen te raken. Investering in onderwijs kan op verschillende manieren, en dit is wellicht een van de meest eenvoudige maar wel effectieve.

Ik zou het op prijs stellen als u, als volksvertegenwoordiger (dus ook van onze basisschoolleerlingen) dit onderwerp in de Kamer aan de kaak wil stellen. Er zou eens gekeken mogen worden naar een manier om (basis)scholen de mogelijkheid te geven buiten de drukke tijden om, goedkoop of gratis te laten reizen met het openbaar vervoer. Hiermee stimuleer je als overheid onderwijsverbreding maar voorkom je drukte in de spits. Samen met het openbaar vervoer zou hier toch een goede regeling voor bedacht moeten kunnen worden? Is uw partij bereid serieus hiernaar te willen kijken?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd van den Berg
Leerkracht groep acht
Basisschool de Ark, Haarlem

Wandelen door Boerhaavewijk

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Vorige maand waren we bijvoorbeeld op bezoek bij de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel (zie een eerdere blog). Maandag 3 oktober bezochten we Boerhaavewijk in Schalkwijk. Met de wijkraad maakten we een wandeling door de wijk.

Boerhaavewijk is één van de wijken in Haarlem met relatief grote sociale problemen. Net als Parkwijk en Slachthuisbuurt in Haarlem-Oost behoort Boerhaavewijk tot de zogenaamde 40-pluswijken, die in aanmerking komen voor gelden voor wijkverbetering van het Rijk. Met de wijkraad spraken we over problemen met de verdeling van deze gelden. Ook liet de wijkraad ons de parkeerproblemen rond de Lidl supermarkt en een verloederende leegstaande school zien. Zaken waar wij in de gemeenteraad aandacht voor gaan vragen.

Maar gelukkig gaat er ook een heleboel goed. Een heel mooi voorbeeld is de Ekamastraat. Daar bouwde corporatie Elan Wonen een aantal leegstaande garageboxen om tot ruimte voor startende ondernemers uit de buurt. Er zijn nu onder meer een fietsenmaker, een tweedehandswinkel, een pedicure en huiswerkbegeleiding gevestigd. Dit brengt meer leven en sociale controle in de wijk en biedt meteen een mooie kans voor buurtbewoners om zelf een bedrijfje te starten, zonder meteen een hoge huur te moeten betalen in een winkelcentrum.

Moussa

Vandaag heeft de PvdA Haarlem het volgende bericht op de site geplaatst:

Moussa Aynan heeft besloten om een rustperiode van vier maanden in te lasten. Hij is overwerkt en wil deze periode nemen om weer op adem te komen.

De Partij van de Arbeid fractie zal hem erg missen en wenst hem veel sterkte bij zijn herstel. Moussa zal tijdens zijn afwezigheid worden vervangen. De procedure hiervoor wordt in werking gesteld.

Ik heb veel respect voor deze stap van Moussa. Het is weinigen gegeven op tijd aan de rem te trekken. Ik vind het dapper dat Moussa dat nu wel doet. Moussa is een goede collega en vriend, die de afgelopen vijf jaar heel veel energie in de PvdA en in Haarlem heeft gestoken. Dat zullen wij de komende vier maanden moeten missen.

Ook Jan Modaal heeft recht op sociale huur

Afgelopen vrijdag begon het VARA-programma De Ombudsman een actie om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat ook middeninkomens weer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (zie video). Met de actie ‘Donner wakker worden! Ook Jan Modaal heeft recht op sociale huur’ hoopt het programma de minister te overtuigen dat actie nodig is.

Sinds 1 januari zijn corporaties verplicht 90 procent van hun sociale huurwoningen te verhuren aan mensen met een inkomen onder de 33.000 euro per jaar. Er is daardoor een grote groep mensen ontstaan die niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar voor wie huren in de vrije sector of een koopwoning veel te duur is. Met name in steden als Haarlem, met een grote druk op de woningmarkt en bovengemiddeld hoge huizenprijzen, leidt dit tot grote problemen. De gemeente Haarlem, de Haarlemse corporaties en de huurdersorganisaties schreven hier vorig jaar al een brandbrief over aan de minister (zie een eerdere blog). Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt inmiddels dat de inkomensgrens omhoog moet, maar minister Donner weigert dat tot nu toe.

Ook in Haarlem zijn wij als PvdA met dit onderwerp bezig. Binnenkort zal de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vaststellen. In een werkgroepje bestaande uit raadsleden en een aantal partijleden met expertise op het gebied van wonen werken wij momenteel aan voorstellen om meer te doen voor betaalbaar wonen voor de middeninkomens. Meer daarover dus komende maanden op deze website. Als jullie suggesties hebben, hoor ik dat natuurlijk graag!