Meer

Archive | februari, 2012

Ik ben eruit, ik steun Samsom

Toen afgelopen week bekend werd dat de PvdA een ledenraadpleging zou organiseren over de opvolging van Job Cohen als partijleider zette ik in een blog op deze site voor mijzelf op een rijtje waar de nieuwe PvdA-leider wat mij betreft aan zou moeten voldoen. Ik wil een partijleider die van de PvdA weer een moderne, progressieve en brede volkspartij maakt die ook nieuwe generaties aanspreekt. Van tevoren had ik daarbij twee droomkandidaten in gedachte, die dat wat mij betreft zouden kunnen: Nebahat Albayrak en Diederik Samsom. Beiden hebben ze zich inmiddels gemeld als kandidaat.

Vandaag had ik de kans om beide kandidaten met elkaar te vergelijken, omdat Politiek 24 na afloop van de Politieke Ledenraad van de PvdA alle kandidaten interviewde. Duidelijk is dat we vier ijzersterke kandidaten hebben, wat een luxe! Albayrak en Samsom springen er wat mij betreft echt uit. Zowel Nebahat als Diederik doen het goed in de media en zijn prima in staat het PvdA-verhaal over het voetlicht te brengen. Er is echter één verschil: waar Albayrak vooral de status quo lijkt te willen handhaven (ze wil zelfs terug naar de slogan ‘sterk en sociaal’), straalt Samsom uit echt de noodzaak van vernieuwing te voelen. Dat geeft voor mij de doorslag.

Daarom steun ik Diederik Samsom als kandidaat voor de nieuwe PvdA-leider. Hij is het beste in staat om de PvdA weer nieuwe energie te geven, vorm te geven aan een vernieuwd progressief verhaal en nieuwe generaties aan te spreken. Dat is wat we als PvdA op dit moment nodig hebben. Daarom zeg ik: stem Diederik Samsom.

Bekijk hieronder een filmpje van de speech van Diederik Samsom bij de start van zijn campagne in een Utrechtse kroeg:

Tijdelijk cameratoezicht voor herhaling vatbaar

Afgelopen jaarwisseling zijn er op plekken waar vaak problemen ontstaan in de nacht van oud en nieuw tijdelijk camera’s ingezet. De PvdA heeft daarmee ingestemd (zie een eerdere blog), maar ik heb daar wel als voorwaarde aan verbonden dat er na afloop een evaluatie zou komen over nut en noodzaak van tijdelijk cameratoezicht. De burgemeester zegde dit toe en deze evaluatie werd donderdag 23 februari besproken in de raadscommissie Bestuur.

De ervaringen met de combinatie van tijdelijk cameratoezicht en andere maatregelen tijdens de jaarwisseling zijn zeer positief. De camera’s hebben geholpen om op het juiste moment met de politie op de juiste plek aanwezig te zijn, waardoor de jaarwisseling in Haarlem-Oost en Schalkwijk is veel rustiger verlopen dan de afgelopen jaren.

De PvdA is nooit voorstander geweest van permanent cameratoezicht, omdat wij denken dat de problemen daardoor alleen maar verplaatsen, inzet van handhaving en politie veel effectiever is en de privacy van Haarlemmers onevenredig wordt aangetast. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is dat met ons eens. Maar dat betekent niet dat wij cameratoezicht altijd uitsluiten. Tijdelijke en zeer gerichte inzet op plekken waar we van tevoren weten dat daar problemen zullen ontstaan, zoals tijdens de jaarwisseling, steunen wij wel.

Het experiment tijdens de afgelopen jaarwisseling is wat de PvdA betreft dan ook voor herhaling vatbaar. Daar verbinden wij wel twee voorwaarden aan. Ten eerste moet het gaan om echt tijdelijke inzet, voor maximaal enkele dagen. En ten tweede moet het cameratoezicht altijd vooraf in de raadscommissie Bestuur worden besproken. Als aan die twee voorwaarden wordt voldaan en de noodzaak is aangetoond zullen wij voorstellen voor tijdelijk cameratoezicht positief beoordelen.

 

Mijn ideale PvdA-leider

De verkiezingscampagne voor de nieuwe politiek leider van de PvdA is losgebarsten. De eerste kandidaat heeft zich inmiddels gemeld, er zullen vast snel andere kandidaten volgen. Maar waar moet de ideale kandidaat aan voldoen om mijn stem te krijgen? Een wensenlijstje:

  • Mijn ideale PvdA-leider maakt van de PvdA weer een moderne en progressieve partij. De PvdA moet de beste antwoorden hebben op de uitdagingen van deze tijd. Niet alleen verdedigen wat we hebben bereikt, maar blijven streven naar verandering.
  • Mijn ideale PvdA-leider brengt de emotie terug in het PvdA-verhaal. We moeten het minder over koopkrachtplaatjes hebben en meer over hoop, optimisme en strijd voor een rechtvaardige samenleving.
  • Mijn ideale PvdA-leider weet ook een nieuwe generatie kiezers aan de partij te binden. Een partij die vooral babyboomers aanspreekt is gedoemd om uit te sterven, het is tijd voor een nieuwe generatie.
  • Mijn ideale PvdA-leider ziet de breedte van onze partij niet als een zwakte maar als een kracht. Traditionele vakbondssocialisten en vrijzinnige sociaal-liberalen, hoger en lager opgeleiden, autochtonen en allochtonen: de breedte maakt de PvdA tot een volkspartij.

Het maakt mij echt totaal niet uit of de nieuwe PvdA-leider nu net iets aan de linkerkant of aan de rechterkant van de partij staat, dat is een marginale discussie. De PvdA is progressiever dan de SP en socialer dan D66 en GroenLinks, daar zijn alle PvdA-ers het over eens. Hoe graag de media de verkiezing ook willen framen als een links-rechtsstrijd, de echte uitdaging ligt heel ergens anders: wie maakt van de PvdA weer een moderne, progressieve en brede volkspartij die ook nieuwe generaties aanspreekt? Wie geeft de partij weer nieuwe energie? De kandidaat die dat het beste kan krijgt mijn stem.

Haarlems Dagblad: Haarlemse PvdA’ers niet verbaasd over aftreden

Maandag 20 februari was een trieste dag voor de PvdA. Job Cohen, onze partijleider die twee jaar geleden nog met zoveel enthousiasme werd binnengehaald, trad af omdat hij geen kans meer ziet om de boodschap van de PvdA goed genoeg over het voetlicht te brengen. Een begrijpelijk en dapper, maar vooral heel verdrietig besluit.

Het Haarlems Dagblad vroeg verschillende Haarlemse PvdA’ers om een eerste reactie. In dit artikel wordt ook een tweet van mij geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Wietpas jaagt blowers naar illegale straathandel

Alle zestien Haarlemse coffeeshops weigeren de wietpas in te voeren. Dat maakten zij vrijdag 17 februari bekend via een persbericht, dat ook landelijk behoorlijk wat aandacht kreeg (zie onder meer hier). Een begrijpelijk standpunt van de coffeeshophouders. De wietpas jaagt klanten van de coffeeshops immers rechtstreeks naar de illegale straathandel.

De afgelopen tijd hielden de Haarlemse coffeeshops een enquête onder ruim 700 klanten. Daaruit blijkt dat 87 procent niet bereid is zich te registreren als klant van een coffeeshop, wat noodzakelijk is bij invoering van de wietpas. Het zou een te grote inbreuk op de privacy zijn. Wanneer coffeeshops de wietpas toch moeten invoeren, zegt maar liefst 63 procent hun cannabis dan te gaan kopen bij een illegale straat- of huisdealer. 22 procent geeft aan dan zelf te gaan kweken.

Hoewel dit natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek is maar een actiemiddel, zijn de conclusies wel zorgelijk. Ook als slechts een deel van de klanten die nu zegt over te stappen op de illegale handel dat daadwerkelijk zou doen, is dat een groot probleem. Toename van de illegale straathandel zal leiden tot meer criminaliteit, extra overlast in onze buurten en toenemende risico’s voor de volksgezondheid.

Hopelijk slaagt de actie van de Haarlemse coffeeshophouders en kunnen we de wietpas buiten de Haarlemse stadsmuren houden. Dat is niet alleen beter voor de coffeeshops en hun klanten, maar ook in het belang van de veiligheid, leefbaarheid en volksgezondheid in onze stad.

Bernt mag blijven

De Haarlemse gemeenteraad heeft PvdA-burgemeester Bernt Schneiders voorgedragen voor herbenoeming. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 16 februari unaniem besloten tijdens een besloten raadsvergadering. Het resultaat werd vervolgens in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt.

Op 1 juli 2006 werd Bernt geïnstalleerd als burgemeester van Haarlem (zie een eerdere blog). Sindsdien hebben we hem leren kennen als sociaal bewogen en bevlogen burgemeester van onze stad. Een makkelijk toegankelijke burgervader, die populair is bij de bevolking. Een daadkrachtige korpsbeheerder, die staat voor zijn mensen bij de politie en de brandweer. Een trotse Haarlemmer, die ook buiten de stadsgrenzen staat voor zijn stad. En een energiek en modern bestuurder met een uitgesproken mening.

Ook al is die mening op een enkel dossier wel eens in strijd met mijn eigen politieke overtuiging, ik ben er trots op dat wij als PvdA zo’n goede en populaire burgemeester voor Haarlem leveren. En ik ben blij dat Bernt nog zes jaar beschikbaar is voor onze stad. Een betere burgemeester kunnen we ons niet wensen.

 Lees hier het persbericht van de gemeente over de herbenoeming.

Zijlpoort: hindernisbaan naar een nieuw stadskantoor

De ambtenaren van de gemeente Haarlem, die nu nog zijn gehuisvest op zeven verschillende plekken in de stad, krijgen een nieuwe onderkomen. Naast het stadhuis en het onlangs geopende kantoor Raakspoort zal dat gebeuren in het voormalige postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht, de Zijlpoort. Donderdag 16 februari kregen we met de raad een rondleiding door dit pand, waar de werkzaamheden voor de verbouwing en gedeeltelijke sloop-nieuwbouw inmiddels in volle gang zijn.

De geschiedenis van de Zijlpoort tot nu toe heeft veel weg van een hindernisbaan. Zo’n acht jaar geleden nam de toenmalige gemeenteraad het besluit tot nieuwe huisvesting van de gemeentelijke ambtenaren, om zo te kunnen besparen op de kosten van de huidige kantoren. Aanvankelijk zou dit gebeuren in Schalkwijk aan de Schipholweg. De PvdA was voorstander van deze locatie, ook omdat het een impuls zou betekenen voor Schalkwijk en Haarlem-Oost. Met name VVD en SP vonden deze locatie echter te duur en tijdens de verkiezingscampagne van 2006 wisten zij daarmee veel stemmen te winnen. In het nieuwe College van B&W werd een keuze gemaakt voor een andere locatie in de binnenstad: de Raakspoort en Zijlpoort. Volgens toenmalig wethouder Van Velzen zou dat goedkoper zijn dan in Schalkwijk.

Inmiddels is helaas wel anders gebleken. Doordat beide kantoorpanden telkens weer duurder blijken uit te vallen dan gepland zijn ze inmiddels fors duurder geworden dan het oorspronkelijke plan in Schalkwijk. Met name bij de Zijlpoort bleek daarnaast sprake van behoorlijk forse risico’s, onder andere door problemen met ontwikkelaar Fortress. Een klokkenluider stelde dit vorig jaar nog aan de kaak. De gebrekkige manier waarop de raad daarover werd geinformeerd leidde tot een motie van afkeuring (zie een eerdere blog). Gelukkig is het inmiddels gelukt om veel van deze risico’s te voorkomen. De Rekenkamercommissie zal op verzoek van de gemeenteraad nog verder onderzoek doen naar hoe dit alles is gelopen (zie een eerdere blog).

Hoewel de Zijlpoort dus nooit de eerste voorkeur van de PvdA was, ben ik er wel van overtuigd dat de Zijlpoort, net als de Raakspoort, een prachtig gemeentekantoor gaat worden. Er ligt een mooi ontwerp van architect Max van Aerschot, waarin de historische elementen van het gebouw worden versterkt. Het kantoor wordt zeer duurzaam gebouwd, met onder meer een warmte-koudeopslag. En er zal, net als in de Raakspoort, op een zeer moderne manier gewerkt kunnen worden. Hopelijk zal het mooie resultaat bij de opening in 2014 de hindernisbaan die vooraf ging snel doen vergeten.

Ingezonden brief: ‘Blijf van Haarlems Dagblad af’

Dinsdag 14 februari staat in het Haarlems Dagblad een ingezonden brief van mij en dertig andere Haarlemse (schaduw)raadsleden en wethouders. In de brief, een initiatief van PvdA-raadslid Marceline Schopman, roepen wij de Telegraaf Media Groep (TMG) op om het Haarlems Dagblad, de oudste nog bestaande krant ter wereld, als onafhankelijke krant te laten voortbestaan. Wij protesteren daarmee tegen de plannen van de TMG, waarbij het Haarlems Dagblad haar zelfstandigheid dreigt te verliezen. Je kunt onze brief hier lezen. Verder lezen

Beantwoording vragen verkoop sociale huurwoningen

Een maand geleden stelde ik samen met fractiegenoot Artie Ramsodit schriftelijke raadsvragen aan het College van B&W over de verkoop van sociale huurwoningen (zie een eerdere blog). Wij maakten ons zorgen over de eenzijdige verkoop van sociale huurwoningen in bepaalde wijken. Ook wilden wij weten wat de mening van het College van B&W is over het kabinetsplan om corporaties te verplichten om 75 procent van hun sociale huurwoningen te koop aan te bieden. Deze week ontvingen wij de beantwoording van deze vragen.

Volgens het College van B&W vallen de huidige verkoopaantallen door de corporaties met ca. honderd per jaar nog mee. Wel erkent men dat de woningen die verkocht worden vooral in de wijken liggen die al weinig sociale huurwoningen kennen. De PvdA is hier bezorgd over, omdat de sociale woningbouw daardoor teveel geconcentreerd dreigt te raken in slechts een paar wijken. Dat is in strijd met de ambitie om Haarlem een gemengde stad te laten zijn. Gelukkig geeft het College in de beantwoording van de vragen aan dat men met de corporaties afspraken wil maken over een betere verdeling van sociale huurwoningen over de stad. Ook gaat men afspraken maken om leegstand voorafgaand aan verkoop te beperken.

Veel zorgelijker is het plan van het kabinet om corporaties te verplichten grote aantallen sociale huurwoningen te verkopen. Het College spreekt zich duidelijk uit tegen dit plan: “Wij denken dat deze kabinetsmaatregel schadelijk is voor de volkshuisvesting. Volgens de verantwoordelijk minister vergroot het kooprecht de keuzevrijheid van de zittende huurder. Echter dit gaat dan wel ten koste van de keuzevrijheid van andere woningzoekenden. Het is aannemelijk dat de meest aantrekkelijke woningen als eerste worden verkocht. De corporaties blijven dan zitten met de woningen van mindere kwaliteit op minder aantrekkelijke locaties. Dat zal dan het aanbod zijn waaruit de toekomste woningzoekende mag kiezen.”

Volgens het College leidt het plan bovendien tot het verder drukken van de toch al onder druk staande huizenprijzen, wordt grootschalige wijkverbetering bemoeilijkt en wordt de invloed van de gemeente op de lokale woningmarkt beperkt. Het College zal dan ook samen met de corporaties actief de bezwaren tegen de kabinetsplannen kenbaar maken, onder meer via samenwerkingsverbanden als G-32 en VNG.

Je kunt de complete beantwoording van de vragen hier downloaden als PDF-bestand.

‘De week van’ over veiligheid

Elke week schrijft een PvdA-raadslid een column op de website van de PvdA Haarlem in ‘De week van’. Deze week ben ik aan de beurt. Ik schrijf dit keer over hoe maatregelen van het kabinet de veiligheid in steden als Haarlem dreigen te verminderen: animal cops in plaats van blauw op straat, bezuinigingen op sociale veiligheid en de invoering van de nationale politie. Je kunt de column hier lezen. Verder lezen

Samen Haarlem: een Marokkaanse zelforganisatie

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Zo waren we de afgelopen maanden op bezoek bij Stem in de Stad, de wijkraad Boerhaavewijk en de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. Tijdens de eerste fractievergadering op locatie van 2012 brachten we maandag 30 januari een bezoek aan Stichting Samen Haarlem, een (voornamelijk) Marokkaanse zelforganisatie in Schalkwijk.

De Stichting Samen Haarlem is opgericht door een aantal Marokkaanse bewoners van Schalkwijk. De stichting heeft als doel ontmoeting te stimuleren, sociaal-economische achterstanden te verkleinen en de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten. Dat doen ze onder meer door huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan te bieden, te helpen met het invullen van formulieren en sportprojecten en culturele activiteiten te organiseren.

De kracht van zelforganisaties als Samen Haarlem is dat ze de weg in de eigen gemeenschap goed weten te vinden. Omdat de meeste vrijwilligers uit de Marokkaanse gemeenschap voortkomen weten zij mensen te bereiken die door de reguliere welzijnsorganisaties en de gemeente vaak nog onvoldoende worden bereikt. Opmerkelijk is het grote aantal vooral jonge vrijwilligers van de stichting. Met veel enthousiasme zetten deze vrijwilligers zich in voor het wegwerken van achterstanden en het betrekken van mensen bij de samenleving. Zij laten zien hoeveel positieve energie er in de Haarlemse Marokkaanse gemeenschap aanwezig is. In december wonnen ze daarvoor de Vrijwilligersprijs 2011 van de Vrijwilligerscentrale Haarlem.