Meer

Archive | juli, 2012

Buenos Aires: een heerlijk voorafje

Het is eigenlijk maar een klein voorafje bij het hoofdgerecht van deze reis, maar wat voor voorafje! Buenos Aires, waar ik de eerste vier dagen van mijn reis heb doorgebracht, is een heerlijke stad. En het is helemaal leuk als je die kan leren kennen aan de hand van bevriende “locals”: Liesje, Martijn en hun dochtertje Julie, die ik hier heb opgezocht.

Liesje, voormalig statenlid voor de PvdA in Noord-Holland, werkt sinds de jaarwisseling voor de Nederlandse ambassade in Buenos Aires. Samen met Martijn en Julie woont ze in een appartement op 33 hoog in de hippe wijk Palermo, met prachtig uitzicht over de stad. Nadat we daar in de buurt de eerste dag hebben geluncht, zijn we naar de wijk Recoleta gewandeld. Hier ligt de beroemde begraafplaats van Recoleta, waar tal van prominente Argentijnen begraven liggen. Niet onder de grond, maar in een marmeren mausoleum. Hoe rijker men was, hoe groter het graf. Er zullen heel wat Argentijnen zijn die het tijdens hun leven met minder ruimte moeten doen dan het gemiddelde graf op deze begraafplaats.

Gisteren hebben we gegeten bij een van de beste parrillas van de stad in de wijk San Telmo. Een parrilla is een traditioneel Argentijns steakhouse, waar enorme stukken vlees op de barbecue worden bereid. Naast voetbal is vlees de andere nationale liefhebberij van de Argentijnen. Ze zijn de een na grootste vleeseters ter wereld, alleen de buren in Uruguay eten nog meer vlees per persoon.En de Argentijn houdt het niet bij een eenvoudige biefstuk, ook darmen, hersenen en bloedworst worden opende barbecue omgetoverd tot echte lekkernijen.

Zelf heb ik de afgelopen dagen de andere highlights van Buenos Aires bezocht. Zo ben ik in het Casa Rosada geweest, het presidentieel paleis dat in de rest van de wereld vooral bekendheid kreeg door de ‘Don’t cry for me, Argentina’-toespraak van presidentsvrouw Evita vanaf het balkon. Het paleis ligt aan het Plaza del Mayo, waar nog altijd op dinsdag de dwaze moeders bijeen komen. Ook heb ik de kleurrijke havenwijk Boca en de enorme zondagsmarkt van San Telmo bezocht.

Dit voorafje smaakt zeker naar meer, ik kom vast nog wel eens terug in Buenos Aires om ook meer van Argentinië te zien. Morgen reis ik door naar Iguazu, de watervallen op de grens van Argentinië en Brazilië. Daar begint het echte hoofdgerecht van deze reis: mijn reis door Brazilië.

Kijk voor meer foto’s van Buenos Aires op mijn Twitter of Facebook.

Vakantie: backpacken in Brazilië en Argentinië

De komende zes weken is de Haarlemse gemeenteraad met zomerreces. Zoals eigenlijk elk jaar gebruik ik het zomerreces voor mijn andere grote passie naast de politiek: reizen. De komende vier weken ga ik backpacken door Brazilië en een klein stukje Argentinië.

Morgen vlieg ik naar Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Daar ga ik onder andere Liesje Klomp opzoeken, voormalig statenlid van de PvdA en tegenwoordig werkzaam bij de Nederlandse ambassade in Argentinië. Na drie dagen Buenos Aires reis ik verder naar de Iguazu watervallen op de grens tussen Argentinië, Brazilië en Paraguay. Van daaruit ga ik rondreizen in Brazilië, onder meer langs Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia en Salvador de Bahia. Ook ga ik naar de Amazone bij Manaus en bezoek ik de mooie tropische stranden van Ilha Grande en Jericoacoara.

Net als andere jaren zal ik op deze website een blog bijhouden. Ook zal ik regelmatig foto’s posten via Twitter. De komende weken dus even geen politiek op deze website, dat komt vanaf eind augustus weer.

Middeldure huur echt voor middeninkomens

De PvdA wil dat middeldure huurwoningen ook echt betaalbaar zijn voor middeninkomens. Wij dienden daarom bij behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad een amendement in, dat de definitie van middeldure huur beperkt tot 665 tot 800 euro, in plaats van 665 tot 900 euro. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat er meer huurwoningen komen die betaalbaar zijn voor middeninkomens.

Donderdag 19 juli stelde de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vast. Ik verving daarbij mijn collega Artie Ramsodit als woordvoerder namens de PvdA. De Woonvisie is in grote lijnen een prima verhaal, waar veel van onze ideeën in terugkomen. Zo is er veel aandacht voor zelfbouw, duurzaam bouwen, sociale huurwoningen, starters op de woningmarkt en aangepaste woningen voor senioren. Maar op één punt wilden wij de Woonvisie nog wat aanscherpen.

Het vorige kabinet heeft bepaald dat corporaties nauwelijks meer sociale huurwoningen mogen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven de 34.000 euro. Hierdoor komen middeninkomens niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Probleem is echter dat er in steden als Haarlem nauwelijks woningen beschikbaar zijn waarvan de huur net boven de sociale huurgrens (665 euro) ligt en de koopwoningen in onze stad al helemaal onbetaalbaar zijn voor hen.

De PvdA wil hier iets aan doen. In de Woonvisie is opgenomen dat er meer middeldure huurwoningen moeten komen, maar de definitie van deze woningen was 665 tot  900 euro. De praktijk leert dat er dan vooral woningen worden gebouwd met een huur rond de 900 euro. Dat is voor de meeste middeninkomens echter niet te betalen. Daarom hebben wij samen met GroenLinks, SP, Actiepartij, Ouderenpartij en Haarlem Plus een amendement ingediend om de definitie aan te passen tot 665 tot 800 euro. Hiermee sluit de definitie aan op de definitie van middeldure huur in het Regionaal Actieprogramma (RAP). Dit amendement kreeg de steun van een meerderheid van de gemeenteraad: naast de indieners stemde ook het CDA voor.

Koninklijke Horeca nu wel voor vrije sluitingstijden?

Jarenlang sprak de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, de officiële vertegenwoordiger van de Haarlemse horeca, zich uit tegen vrije sluitingstijden voor de horeca. Tot deze week. Nu het College van B&W op aandringen van de gemeenteraad heeft besloten tot een pilot met ruimere sluitingstijden bij onder meer het Patronaat, is de horeca opeens van gedachte veranderd. Ze roepen nu in een brief aan de gemeenteraad en in het Haarlems Dagblad op tot het algeheel vrij laten van de sluitingstijden.

De PvdA is al jaren groot voorstander van vrije sluitingstijden voor de horeca. Wij hebben ons voorstel hiertoe echter uitgesteld, mede naar aanleiding van het verzet vanuit Koninklijke Horeca. Wij hebben toen voorgesteld eerst een pilot te houden bij het Patronaat, waarbij tijdens een aantal avonden bekeken kan worden of het leidt tot minder of meer overlast als het Patronaat tot 6 uur ‘s ochtends open mag blijven. Deze week besloot het College tot zo’n pilot, waarbij het Patronaat en vergelijkbare horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen op zes keer per half jaar tot 6 uur ‘s ochtends open te blijven. Eerder besloot de burgemeester bij wijze van proef al tot het verlenen van twee extra nachtvergunningen (tot 5 uur) aan horeca in de Smedestraat.

Het is goed nieuws dat Koninklijke Horeca zich nu wel achter het standpunt van de PvdA schaart dat de sluitingstijden van de horeca in heel Haarlem moeten worden vrijgelaten. Wij zullen echter nu eerst de pilot bij het Patronaat moeten afwachten. Als dat een succes wordt, dan zet ik mij graag samen met Koninklijke Horeca Nederland in voor vrije sluitingstijden voor alle horeca in de stad. Ik reken dan op hun steun!

Haarlemse lobby voor Teylers Museum succesvol

De Raad voor Cultuur heeft haar advies over de Rijkssubsidie voor het Teylers Museum herzien. De raad had ten onrechte gesteld dat de museale functie van het Teylers zou verminderen door de kandidatuur als Unesco Werelderfgoed. De korting op de subsidie is nu teruggebracht tot 6,6 procent, in plaats van de eerder opgelegde korting van 11,1 procent.

Hiermee is de Haarlemse lobby voor het Teylers Museum succesvol gebleken. Deze lobby kwam op gang op verzoek van de PvdA. Nadat het advies van de Raad voor Cultuur eind mei bekend was geworden, stelde ik dit in de raadscommissie Ontwikkeling aan de orde. Ik heb toenmalig wethouder Pieter Heiliegers gevraagd namens de gemeente Haarlem te protesteren tegen het onjuiste advies en de subsidiekorting. Het College van B&W heeft vervolgens een brief geschreven aan Raad van Cultuur, kabinet en Tweede Kamer, waarin Haarlem de bezwaren van het Teylers Museum ondersteunt.

Een subsidiekorting van 6,6 procent is nog steeds (te) fors, maar het is goed dat het onjuiste oordeel van de Raad voor Cultuur over de museale waarde van het Teylers Museum is gecorrigeerd. Dat is een belangrijke steun in de rug voor het oudste museum van ons land, dat hopelijk in de zomer van 2013 op de Werelderfgoedlijst van Unesco zal worden geplaatst.

Lees hier meer over het advies van de Raad van Cultuur en het bezwaar van het Teylers Museum daartegen.

Breng cultuureducatie naar de wijk

In voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota organiseert de gemeente deze weken vijf verschillende participatiebijeenkomsten over verschillende thema’s. Ik ben zelf tot nu toe bij twee van deze bijeenkomsten aanwezig geweest: een paar weken geleden over de creatieve economie (zie een eerdere blog) en dinsdag 10 juli over cultuureducatie. Interessante bijeenkomsten, waar tientallen Haarlemse culturele instellingen met elkaar van gedachte wisselen over de toekomst van ons cultuurbeleid.

Zoals je eerder al op deze website hebt kunnen lezen heeft de PvdA drie speerpunten voor de nieuwe Cultuurnota: de creatieve economie, innovatie en cultuur voor iedereen (zie een eerdere blog). Binnen dat laatste speerpunt speelt cultuureducatie een belangrijke rol. Op die manier kunnen ook jongeren die van huis uit niet in aanraking komen met cultuur toch kennismaken met theater, muziek, beeldende kunst en erfgoed.

Veel aanwezigen bepleitten tijdens de bijeenkomst dat financiering van cultuureducatie een overheidstaak is, zodat het ook voor lage inkomens betaalbaar blijft. Daar hebben ze natuurlijk groot gelijk in, maar volgens mij is er meer nodig om alle Haarlemse jongeren in aanraking te laten komen met cultuur. Instellingen voor cultuureducatie, zoals muziekscholen en jeugdtheaters, zouden veel meer de wijken in moeten trekken en de jongeren die ze nu niet bereiken moeten opzoeken met een voor hen interessant aanbod. Onder meer het Wereldkindertheater doet dit al met veel succes en dit verdient zeker navolging.

Ik ben dan ook blij met de reactie van Hans Brouwer, directeur van Hart (de fusie van Muziekcentrum, Volksuniversiteit en h’Art), op mijn pleidooi om cultuureducatie  veel meer in de wijken te brengen. Zijn ideaalbeeld voor de toekomst van Hart is een nieuwe centrale huisvesting, met daarnaast dependances in de wijken, waar het aanbod sterk is toegespitst op de vraag uit de wijk. Wat mij betreft een ideaal dat zo kan worden opgenomen in het nieuwe cultuurbeleid!

Live uit de raadszaal: Kadenota 2012

Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2011. In de Kadernota worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de begroting in november is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar, omdat in de begroting besloten wordt waar de gemeente de komende jaren wel en geen geld voor uittrekt. Zeker in tijden van bezuinigingen zijn dat belangrijke keuzes.

Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. Zij gaf aan dat de PvdA ook in economisch krappe tijden samen met de Haarlemmers wil blijven investeren in de stad en haar inwoners. In haar verhaal stonden drie thema’s centraal: de gemeente als betrouwbare partner, blijven investeren in mensen en samenwerken aan een sterke en sociale stad. Samen met de Haarlemmers wil de PvdA werk blijven maken van goed onderwijs, voldoende werkgelegenheid en betaalbaar wonen in een prettige buurt. Lees hier meer over de inbreng van de PvdA.

De PvdA heeft drie moties ingediend: over nieuwe groepen in armoede, over een kavelwinkel voor zelfbouw en over een intensievere samenwerking tussen gemeenten in onze regio. De motie over regionale samenwerking is van mijn hand. Met deze motie willen we de discussie aanzwengelen over de wenselijkheid van regionale samenwerking, waarbij ook gemeentelijke herindeling of grenscorrecties niet langer taboe moeten zijn. Meer over deze motie kun je lezen in deze blog. Kijk hier voor meer informatie over de andere PvdA-moties.

Het debat over de kadernota gaat later deze week verder. Woensdag 4 juli reageert het College van B&W in eerste termijn. Donderdag 5 juli volgen de tweede termijn en de stemmingen over de verschillende moties en amendementen.

Motie ‘Kijk over de grenzen’

De PvdA vraagt het College van B&W om in overleg met de andere gemeenten in de regio te verkennen welke samenwerkingsvormen en eventuele gemeentelijke herindelingen of grenscorrecties in de regio wenselijk zijn om ook op de lange termijn het voorzieningenniveau in onze regio op peil te kunnen houden. Maandag 2 juli diende ik hier een motie over in bij behandeling van de Kadernota 2012. Met deze motie willen we de discussie aanzwengelen over de wenselijkheid van regionale samenwerking, waarbij ook gemeentelijke herindeling of grenscorrecties niet langer taboe moeten zijn

We zien dat er steeds meer decentralisaties op gemeenten afkomen. De schaal van verschillende gemeenten in onze regio is te klein om al deze taken zelfstandig uit te voeren. Intensievere samenwerking tussen gemeenten kan daarvoor een oplossing bieden. Wij willen dat Haarlem daar het initiatief toe neemt.

Ook de discussie over eventuele gemeentelijke herindelingen of grenscorrecties is voor de PvdA niet taboe. Haarlem is één van de weinige middelgrote steden in Nederland waarvan de grenzen de afgelopen vijftig jaar vrijwel niet zijn gewijzigd. Door bevolkingsverdunning moeten de stedelijke voorzieningen van Haarlem, waarvan vele een regionale functie hebben, door een steeds kleinere Haarlemse bevolking betaald worden. De discussie of de huidige gemeentegrenzen nog wel de juiste zijn kan daarom niet langer geschuwd worden.

De PvdA vindt dat deze discussie beter “van onderop” gevoerd kan worden door de betrokken gemeenten, dan dat herindeling in de toekomst “van bovenaf” door het Rijk wordt opgelegd. De motie vraagt het College van B&W daarom in overleg met de regiogemeenten de mogelijkheden hiervoor te verkennen. De gemeenteraad stemt donderdag 5 juli over deze en andere moties die bij de Kadernota zijn ingediend.

Je kunt de tekst van de motie hier lezen. Verder lezen

Stelt u zichzelf eens de simpele vraag…

Zaterdag 30 juni was ik, samen met veel andere Haarlemse PvdA-ers, bij het verkiezingscongres van de PvdA in Utrecht. Hier werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. Het congres werd afgesloten met de speech van onze lijsttrekker Diederik Samsom. En wat voor speech! Een speech van optimisme en hoop, een echt alternatief voor Rutte en zijn Kunduzcoalitie. Dat viel niet alleen mij als PvdA-aanhanger op, maar ook de wat minder bevooroordeelde toeschouwer.

De mooiste passage uit de speech:

Stelt u zichzelf eens de simpele vraag. Is ons land er beter op geworden in de afgelopen twee jaar? Zijn wij een sterker, socialer en prettiger land na twee jaar Rutte, Verhagen, Wilders? Twee jaar waarin Nederland wegzakte in een recessie, terwijl landen om ons heen bleven groeien. Waarin de woningmarkt muurvast kwam te zitten. Het vertrouwen van mensen in de economie tot een dieptepunt daalde en tienduizenden mensen hun baan verloren. Twee jaar waarin publieke voorzieningen – goed onderwijs, een veilige straat, betaalbare zorg – werden uitgehold en de geluksmachines van onze samenleving, de onderwijzer, de agent, de verpleger, in de kou kwamen te staan.

En twee jaar waarin – gedoogd door VVD en CDA – met rancuneus revanchisme de verschillen tussen groepen mensen werden vergroot, allochtoon versus autochtoon, Pool versus Nederlander, hier geboren versus de immigrant. VVD en vooral CDA weten niet hoe snel ze de schandvlek van regeren met de PVV van zich af moeten wassen, maar ze kunnen niet wegduiken voor wat er kapot is gemaakt. De brug tussen bevolkingsgroepen is weggeslagen. Dat heeft velen geraakt. Mij ook. En ik zeg hier tegen die inwoners van Nederland die zich de afgelopen tijd wel eens afvroegen of dit nog wel hun land is; ja dit is uw land, dit is ons land. Samen gaan we die bruggen herstellen.

Bekijk hieronder de hele speech van Diederik Samsom: