Meer

Archive | september, 2012

Haarlems Dagblad: Bieb Schalkwijk ‘s avonds dicht vanwege lastpakken

De bibliotheek in Schalkwijk gaat de openingstijden aanpassen, onder meer vanwege overlast van jongeren. Voortaan zal de bibliotheek niet meer open zijn op donderdagavond, een tijdstip waarop er volgens de gemeente veel overlast is en bezoekers zich niet altijd veilig voelen. Ik heb dit donderdag 27 september aan de orde gesteld in de raadscommissie Ontwikkeling. De PvdA vindt dat als er jongerenoverlast is, die jongeren moeten worden aangepakt, in plaats van de openingstijden aan te passen. Vrijdag 28 september schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Keurmerk coffeeshops als alternatief voor wietpas

De Haarlemse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de instelling van een keurmerk voor coffeeshops. Dit is het Haarlemse alternatief voor de wietpas. Alle fracties in de Haarlemse gemeenteraad, inclusief CDA en VVD, hebben zich uitgesproken tegen de wietpas, die leidt tot meer straathandel en meer overlast. Hopelijk neemt de landelijke politiek een voorbeeld aan dit Haarlemse alternatief en wordt de wietpas vervangen door een keurmerk.

Het Keurmerk Haarlemse Coffeeshops is uniek in Nederland. Coffeeshophouders die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor een keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen bij kleine overtredingen in aanmerking voor een milder sanctieregime.

De PvdA dringt al langer aan op een ander lokaal softdrugsbeleid, waarbij we de verkoop beter kunnen reguleren en zo de veiligheid en volksgezondheid beter in de hand kunnen houden. Wij zijn dan ook blij met het keurmerk, dat een initiatief is van de Haarlemse coffeeshophouders en enthousiast is omarmd door burgemeester Bernt Schneiders. Hij is inmiddels een landelijke lobby gestart om de algemene invoering van de wietpas tegen te houden, met het Haarlemse keurmerk als alternatief. Hopelijk nemen VVD en PvdA dit voorstel over bij de kabinetsformatie en wordt het Haarlemse keurmerk een voorbeeld voor heel Nederland.

Haarlems Dagblad: Meerderheid gemeenteraad wil aanpak straatmuzikanten

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer regels komen voor straatmuzikanten. Dat schrijft het Haarlems Dagblad dinsdag 25 september. Ook de PvdA is hier voorstander van. Wij steunden in juli dan ook al een motie van de Actiepartij hierover. Niet alleen ervaren veel binnenstadbewoners en ondernemers teveel overlast, maar ook blijken er veel sociale problemen schuil te gaan achter veel Oost-Europese straatmuzikanten. Te vaak is er sprake van uitbuiting en is het muziekinstrument slechts een dekmantel om het bedelverbod te ontlopen. Daar willen wij iets aan doen. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad, waar ook ik in word geciteerd, hier lezen. Verder lezen

Cornelis Mooij geïnstalleerd als nieuwe wethouder

Sinds het opstappen van Pieter Heiliegers in juni (zie een eerdere blog), was de positie van VVD-wethouder in het Haarlemse College van B&W vacant. Donderdag 20 september werd zijn opvolger geïnstalleerd. Cornelis Mooij is de nieuwe wethouder voor financiën, bedrijfsvoering en cultuur namens de VVD.

Cornelis Mooij is geen opbekende in de Haarlemse politiek. Hij was in de jaren ’80 en ’90 al lange tijd raadslid en wethouder namens de VVD in onze stad. Daarna was hij onder meer lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en waarnemend burgemeester van Waterland. Mooij kent onze stad dus goed en brengt een enorme bestuurlijke ervaring me zich mee. Een mooie aanvulling op het paarsgroene College van B&W van Haarlem.

Ik zal de nieuwe wethouder zelf de komende tijd onder meer tegenkomen in zijn portefeuilles cultuur en personeel en organisatie, onderwerpen waarover ik namens de PvdA-fractie woordvoerder ben. Ik zie uit naar een goede samenwerking de komende anderhalf jaar tot de verkiezingen van 2014.

Nieuwe kans voor autarkische woningen

De autarkische woningen, die oorspronkelijk waren gepland in de Kleverlaanzone, krijgen alsnog een nieuwe kans op een andere plek in de stad. De woningen werden door een raadsmeerderheid uit de gebiedsvisie Kleverlaanzone geschrapt, maar op initiatief van de PvdA is het College van B&W gevraagd op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, waar deze woningen alsnog kunnen worden gebouwd.

De PvdA was voorstander van de bouw van zes autarkische woningen in de Kleverlaanzone. Autarkische woningen zijn woningen die geheel zelfvoorzienend zijn en dus niet afhankelijk zijn van elektriciteit, gas en water van nutsbedrijven. De woningen zouden door enthousiaste particulieren worden gebouwd via collectief particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) en zouden een mooie aanvulling vormen op het Duurzaamheidscentrum, dat tevens in de Kleverlaanzone moet komen. Bovendien zou de grondverkoop voor de woningen geld opleveren, dat broodnodig is voor het Duurzaamheidscentrum en inrichting van het nieuwe groengebied in en om de Stadskweektuin. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft echter het College opgedragen de woningen te schrappen uit de gebiedsvisie.

Het is jammer dat de woningen er niet komen. Niet alleen omdat de financiering van alle mooie plannen in de gebiedsvisie hiermee onzekerder is geworden, maar ook omdat de autarkische woningen passen binnen de ambities van de gemeente voor meer zelfbouw en een klimaatneutrale stad. Daarom heb ik donderdag 20 september in de gemeenteraad samen met GroenLinks, VVD en Actiepartij een motie ingediend, die het College vraagt in overleg met de initiatiefnemers op zoek te gaan naar een alternatieve plek voor de woningen. Deze motie is overgenomen door wethouder Ewout Cassee. Hij zal binnen een half jaar het resultaat van deze zoektocht aan de gemeenteraad rapporteren.

Nieuwe poging verplaatsing De Zonnevechter

De PvdA vindt dat er een nieuwe poging moet worden gedaan om het kunstwerk De Zonnevechter op de Grote Markt te verplaatsen naar een betere plek. Dat heb ik donderdag 13 september in de raadscommissie Ontwikkeling gezegd bij behandeling van de adviezen van de commissie Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR). Ik kreeg daarbij de steun van een groot deel van de raadscommissie. Ook de commissie KiOR adviseert verplaatsing, maar het college stelde dat verplaatsing van het kunstwerk vooralsnog niet haalbaar zou zijn.

Er wordt al jaren gepraat over verplaatsing van het bronzen kunstwerk De Zonnevechter van Arthur Spronken. Het is een mooi beeld, maar de plaats op de Grote Markt is verre van ideaal. Bovendien trekt het ‘vijvertje’ waar het beeld in staat veel afval en vandalisme aan. Het is een beetje het afvoerputje van de Grote Markt geworden. De Zonnevechter verdient een plek waar het beter tot zijn recht komt. Helaas stuit dit al jaren op bezwaren van de kunstenaar, die het beeld op de Grote Markt wil houden. Juridisch lijkt hij sterk in zijn schoenen te staan met deze eis in verband met zijn auteursrecht.

Toch vraagt de PvdA het College opnieuw een poging te doen om, in overleg met de kunstenaar, naar een betere plek te zoeken. De Grote Markt is van alle Haarlemmers en het kan niet zo zijn dat een ooit verkeerd geplaatst beeld nooit meer verplaatst zou mogen worden. Wij begrijpen dat dit heel moeilijk wordt, maar het College legt zich daar te snel bij neer. Gelukkig zegde plaatsvervangend wethouder van cultuur Jack van der Hoek toe dat hij opnieuw het gesprek met de kunstenaar aan wil gaan. Misschien komt er dan toch nog een doorbraak van deze lang slepende kwestie.

Wat een avond!

Ruim twee weken geleden, toen ik terugkwam van vakantie, stond de PvdA op nog geen 20 zetels in de peilingen. Twee weken later halen we 39 zetels, een winst van 9, en was het tot laat in de nacht spannend of de VVD of de PvdA de grootste zou worden. Wie had dat gedacht?

Natuurlijk is het jammer dat de PvdA uiteindelijk net niet de grootste is geworden, maar dit is een ontzettend mooie uitslag voor de PvdA en in zetelwinst één van de grootste overwinningen uit de partijgeschiedenis. In Haarlem was de uitslag nog mooier: met 30,3 procent van de stemmen werd de PvdA met afstand de grootste partij van de stad. De VVD werd tweede met 23,3 procent, D66 behaalde 12,3 procent, de SP 9,2 procent en de PVV 7,9 procent. CDA en GroenLinks halen beiden nog geen vijf procent van de stemmen.

Een mooie beloning voor het vele campagnewerk de afgelopen weken. Tientallen vrijwilligers zijn in Haarlem dag in dag uit de straat op gegaan voor een sterker en socialer Nederland. Mede dankzij hun inzet kan Diederik Samsom in Den Haag nu gaan knokken voor een regering die sociale keuzes maakt en de kosten van de crisis wel eerlijk verdeelt.

De formatie zal vast niet makkelijk worden. Er lijken slechts twee mogelijkheden te zijn: paars met VVD en PvdA, eventueel aangevuld met een derde kleinere partij, of centrumlinks met PvdA, SP, D66 en CDA. Beide opties brengen tal van ingewikkelde hobbels met zich mee. Maar het beste nieuws is dat zowel VVD, CDA, PVV en SGP als de Kunduzcoalitie geen meerderheid meer hebben. Nederland heeft het kille bezuinigingsbeleid en de polarisatie van het vorige kabinet weggestemd. Het is nu tijd voor een sterker en socialer Nederland.

Haarlems Dagblad: ‘PvdA en VVD moeten stevig onderhandelen’

Samen met veel Haarlemse partijgenoten en raadsleden van andere politieke partijen volgde ik de verkiezingsuitslagen woensdag 12 september in Café De Lift, waar de PvdA Haarlem samen met radio Haarlem 105 een uitslagenavond organiseerde. Het Haarlems Dagblad doet donderdag 13 september verslag van deze bijeenkomst. Ook ik kom daarin aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Jetta Klijnsma: “Einde aan kaalslag cultuur”

De PvdA wil een einde maken aan de kille kaalslag in de cultuurwereld. Dat zei Jetta Klijnsma, de running mate van Diederik Samsom, maandag 10 september tijdens een door de PvdA georganiseerd cultuurdebat in Haarlem. In de Toneelschuur ging zij in gesprek met jonge talenten in de kunstwereld en instellingen die zich bezighouden met cultuureducatie.

De afgelopen jaren hebben VVD, CDA en PVV met hun kille bezuinigingsagenda gezorgd voor een kaalslag in de cultuurwereld. Ook in Haarlem heeft dat er hard ingehakt. Zo verdwijnt Holland Symfonia uit onze stad en kon Toneelschuur Producties alleen door een reddingspoging vanuit de gemeenteraad overeind worden gehouden. Zeker in een stad als Haarlem, waar bijna één op de vijf banen onderdeel is van de creatieve sector, komt dit keihard aan.

Klijnsma gaf aan dat ook bij de PvdA de bomen niet tot in de hemel groeien en dat dus niet alle bezuinigingen van het vorige kabinet meteen kunnen worden teruggedraaid. Maar in het verkiezingsprogramma trekt de PvdA wel extra geld uit om de ergste kaalslag ongedaan te maken. Als de PvdA sterk genoeg wordt, wil Klijnsma meteen na de verkiezingen in overleg met de cultuursector daar een meerderheid voor zoeken in de Tweede Kamer. De PvdA geeft daarbij prioriteit aan cultuureducatie en talentontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn het Jeugdcultuurfonds en productiehuizen als de Toneelschuur, die volgens Klijnsma op de steun van de PvdA kunnen rekenen.

Proef: Patronaat en nachtclub(s) tot zes uur open

Er komt een proef waarbij Patronaat en één of twee nachtclubs (waarschijnlijk Club Stalker) maximaal tien avonden per jaar tot 6:00 uur open mogen blijven. Dat heeft de raadscommissie Bestuur donderdag 6 september besloten. Op die manier kan bekeken worden of ruimere sluitingstijden in de horeca inderdaad leiden tot minder overlast, zoals een meerderheid van de gemeenteraad verwacht.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft deze wens van de gemeenteraad nu uitgewerkt in een voorstel. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur werd dit voorstel op verzoek van onder meer de PvdA nog op twee punten aangepast. Ten eerste zal het gaan om maximaal tien avonden per jaar, in plaats van vijf avonden in een periode van acht maanden. Ten tweede zal behalve het gesubsidieerde Patronaat ook een commerciële nachtclub als Club Stalker kunnen deelnemen aan de proef. Dat laatste was ook een uitdrukkelijke wens van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, om zo oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Het is mooi dat er na jaren discussiëren nu eindelijk iets gaat gebeuren. We kunnen nu in de praktijk gaan bekijken wie er gelijk heeft: de mensen die stellen dat ruimere sluitingstijden tot meer overlast leiden, of de mensen die aan de hand van ervaringen in andere steden juist overtuigd zijn dat de overlast erdoor afneemt. Ik heb daar de afgelopen jaren in de Haarlemse gemeenteraad samen met enkele collega’s hard voor geknokt en ben blij dat er nu eindelijk resultaat is.

Terug. En nu… campagne!

Na een prachtige reis door Argentinië en Brazilië ben ik inmiddels alweer een weekje terug in Nederland. Mijn eerste werkweek heb ik alweer achter de rug en komende week begint ook de Haarlemse politiek weer. Maar natuurlijk staan de eerste weken vooral in het teken van de campagne.

De PvdA Haarlem organiseert verschillende debatten. Zo was er dinsdag 28 augustus een debat over werk, met onder meer PvdA-voorzitter Hans Spekman. Komende week staan er nog debatten over ouder worden (dinsdag 4 september, kijk hier voor meer informatie) en Europa (zondag 9 september, kijk hier voor meer informatie) op het programma. Bij het laatste debat over Europa zal PvdA-lijstduwer Maarten van Rossem in debat gaan met Arend Jan Boekestijn van de VVD, dus dat belooft spektakel.

Maar natuurlijk is de PvdA ook op straat te vinden. Zo waren we gisteren met meer dan 25 campagnevrijwilligers aanwezig in Schalkwijk. We stonden met de PvdA-wagen bij het winkelcentrum en gingen de buurt in om rozen uit te delen. Mij vielen vooral de vele positieve reacties op, de PvdA zit duidelijk weer in de lift. Dat geeft veel energie voor de laatste campagneweken. Ik heb er zin in!