Meer

Archive | december, 2012

Jaaroverzichtje: 2012 in vijf resultaten

Zoals elk jaar sluit ik ook dit jaar op deze website af met een klein jaaroverzichtje. 2012 was onder meer het jaar waarin VVD en PvdA na een korte maar hevige campagne de landelijke verkiezingen wonnen, waarin in Haarlem Pieter Heiliegers aftrad als wethouder vanwege het Rekenkameronderzoek over de Zijlpoort en waarin ik een mooie reis maakte door Argentinië en Brazilië. Hieronder een Wordcloud van mijn blogs op deze site het afgelopen jaar:

Wordcloud

Tijdens een jaar houd je je als raadslid met tientallen onderwerpen bezig. Gelukkig lukt het af en toe daarbij kleinere en grotere resultaten te boeken, die helpen Haarlem wat socialer en mooier te maken. Een selectie van vijf resultaten die wij het afgelopen jaar, natuurlijk altijd samen met anderen, in de raadscommissies Bestuur en Ontwikkeling konden behalen:

  1. Op 1 november ging, na jaren discussie, eindelijk een pilot met ruimere sluitingstijden in de horeca van start bij Patronaat, Lichtfabriek en Club Stalker.
  2. Op aandringen van de PvdA kwam er een speciaal Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk, om de veiligheid in dit stadsdeel te vergroten.
  3. Er is in Haarlem een keurmerk voor coffeeshops ingevoerd, als alternatief voor de wietpas.
  4. De landelijke subsidiekorting voor het Teylers Museum werd deels ongedaan gemaakt na een succesvolle Haarlemse lobby, die op gang kwam op verzoek van de PvdA.
  5. Naar aanleiding van een initiatief uit de PvdA-projectgroep Betaalbaar Wonen (onder leiding van mijn fractiegenoot Artie Ramsodit) komt er een kavelwinkel voor zelfbouw, waardoor er ondanks de crisis meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Zembla over onrechtmatige opsporing illegalen

Vrijdag 21 december ging de uitzending van Zembla over de onrechtmatige opsporingsmethode van illegale werknemers, die de politie in en rond Haarlem gebruikt. De politie controleert mensen enkel op basis van het feit dat zij een donkere huidskleur hebben en werken in “dure” wijken in en rond Haarlem. Dat is onrechtmatig, zo heeft ook de rechter al meerdere malen bevestigd. Toch negeert de politie deze rechterlijke uitspraken en gaat gewoon door.

Hoewel de uitzending geen informatie bevatte die nog niet bekend was, blijft het schokkend de verhalen te horen van de mensen die het slachtoffer zijn geworden van deze onrechtmatige opsporingsmethode. Opsporing enkel op basis van huidskleur is gevaarlijk en hoort niet thuis in een rechtsstaat.

Zembla

In de gemeenteraad hebben we al meerdere malen hierover gesproken. Zowel de raad als burgemeester Schneiders hebben zich in harde bewoordingen uitgesproken tegen deze praktijk (lees hier bijvoorbeeld de beantwoording door de burgemeester van vragen van Sjaak Vrugt van de Actiepartij op 29 november). De burgemeester heeft de politie gevraagd te stoppen met deze opsporingsmethode.

Probleem is echter dat de Vreemdelingenpolitie niet onder de burgemeester valt, maar rechtstreeks onder het gezag van de minister. Het is daarom goed dat PvdA-kamerlid Khadija Arib inmiddels naar aanleiding van de uitzending van Zembla vragen heeft gesteld aan de minister. Hopelijk leidt dit ertoe dat deze opsporingsmethode nu echt tot het verleden zal behoren.

Haarlems Dagblad: Geheime brief wethouder Mooij valt slecht in raad

Donderdag 20 december stelde collega Sjaak Vrugt van de Actiepartij mondelinge vragen in de raad over een brief van het college van B&W aan de raad over de huisvesting van cultuurcentrum Hart, waarover geheimhouding was opgelegd. Behalve de Actiepartij vinden ook onder meer D66, GroenLinks en PvdA dat deze brief gewoon vanaf het begin openbaar had moeten zijn. Zaterdag 22 december schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Ook ik word in dit artikel geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Keurmerk hotels om illegale prostitutie tegen te gaan

De PvdA wil dat Haarlem zich aansluit bij een Haarlemmermeers initiatief voor een keurmerk voor hotels om illegale prostitutie en mensenhandel tegen te gaan. Samen met mijn collega Helga Koper heb ik hier schriftelijke raadsvragen over gesteld aan het College van B&W.

De gemeente Haarlemmermeer en de hotels in deze gemeente werken aan een keurmerk voor hotels die illegale prostitutie actief tegengaan. Op die manier wil Haarlemmermeer illegale prostitutie, mensenhandel en pooierboys in de Schipholregio een halt toeroepen. Dat schreef het Haarlems Dagblad zaterdag 15 december 2012.

De PvdA vindt dit een interessant initiatief. Wij zijn voorstander van een strikt prostitutiebeleid, met goed toezicht op legale prostitutie en harde aanpak van illegale prostitutie, mensenhandel en pooierboys. Gemeente en politie doen gelukkig al veel om mensenhandel te voorkomen. De PvdA denkt dat het Haarlemmermeerse initiatief hier een nuttige aanvulling op zou kunnen vormen.

Wij zouden daarom graag zien dat Haarlem zich aansluit bij dit initiatief van hoteleigenaars en de gemeente Haarlemmermeer. Ook in Haarlem komt immers illegale prostitutie in hotels voor. Daarnaast dreigt, wanneer Haarlemmermeer strenger gaat optreden en Haarlem niets doet, het gevaar dat illegale prostitutie in de Schipholregio zich verplaatst naar Haarlemse hotels. Wij vragen het college van B&W dan ook om met Haarlemse hotelondernemers en de gemeente Haarlemmermeer in gesprek te gaan, om te bekijken of dit mogelijk is.

Je kunt de vragen hier downloaden.

Serious Request 2012: Haarlem doet mee

Vanavond gaat 3FM Serious Request 2012 van start, wat mij betreft één van de mooiste mediaevenementen van het jaar. Dit jaar staat het Glazen Huis in Enschede. Maar ook in ons eigen Haarlem zijn er tal van acties om geld in te zamelen voor het Rode Kruis in hun strijd tegen babysterfte.

Enkele jaren geleden begonnen Haarlemse studenten van de radio-opleiding van Inholland Haarlem bijvoorbeeld het Glazen Studentenhuis. Inmiddels is dit uitgegroeid tot landelijk evenement van Inholland en reed er vorige week een speciale Glazen Studentenbus door het land, die maar liefst 12.500 euro verzamelde. En dit jaar heeft voor het eerst ook ons lokale radiostation Haarlem 105 een eigen Glazen Huis in winkelcentrum Schalkwijk. Dit staat er nog tot en met donderdag 20 december.

PvdA Haarlem vraagt plaat aan in Glazen Huis Haarlem105

Vanmiddag gingen we met een delegatie van de Haarlemse PvdA-fractie langs bij dit glazen huis van Haarlem 105 om een plaat aan te vragen. Na een kleine inzameling binnen onze fractie konden we het symbolische bedrag van 105 euro doneren voor ‘Zwart-wit’ van Frank Boeijen.

Een paar jaar geleden heb ik actie gevoerd om ook het echte Glazen Huis van Serious Request een keer naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). Tot nu toe nog zonder succes, maar de PvdA blijft hier voorstander van. In het kader van een afstudeerproject heeft student Nicky Verhage van Inholland in opdracht van onze fractie afgelopen jaar onderzoek gedaan hoe dit zou kunnen en wat het voor Haarlem zou kunnen opleveren. Hopelijk lukt het met dit onderzoek in de hand de komende jaren een keer.

Haarlems Dagblad: Raad twijfelt over verhuizing Hart

Wat moet de nieuwe locatie worden voor cultuurcentrum Hart, de fusie van Muziekcentrum, Volksuniversiteit en H’art? Die vraag houdt de Haarlemse politiek al jaren bezig. De PvdA is voorstander van huisvesting op Nieuwe Energie. Het college stelt nu echter voor te kiezen voor het voormalig Doopsgezind Weeshuis aan de Kleine Houtweg. Ik heb er twijfels bij of deze locatie wel de echte verbetering is ten opzichte van de Egelantier die wij altijd hebben beoogd. Zaterdag 15 december schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Ahmed Marcouch eert Haarlemse helden in Parkwijk

Vrijdag 7 december bracht PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch een bezoek aan Haarlem. Het eerste deel van zijn bezoek stond in het teken van zijn portefeuille als kamerlid: een werkbezoek aan OM, politie en reclassering in onze stad. De dag werd ‘s middags afgesloten samen met de Haarlemse PvdA in Parkwijk. Daar spraken we over veiligheid en eerden we een aantal Haarlemse helden: vrijwilligers die zich inzetten voor deze wijk.

Wat kunnen we doen aan woninginbraken, overlast en jeugdcriminaliteit in wijken als Schalkwijk en Haarlem-Oost? Hoe verhogen we de pakkans voor criminelen? Hoe houden we als gemeenteraad grip op het werk van de politie? En hoe kunnen we bewoners meer betrekken bij de veiligheid in hun eigen buurt? Dat soort vragen kwamen aan de orde tijdens een gesprek van de Haarlemse PvdA-fractie en een paar leden van onze projectgroep Veiligheid met Marcouch. Een insprirerend gesprek, waar wij tal van ideeën hebben opgedaan om de Haarlemse wijken nog wat veiliger te maken.

Aansluitend ging Marcouch in de brede school Parkrijk in gesprek met ongeveer vijftig vrijwilligers die zich inzetten voor Parkwijk. 7 december is namelijk Vrijwilligersdag en de PvdA wilde met deze bijeenkomst deze vrijwilligers eens extra in het zonnetje zetten. Aanwezig waren vrijwilligers van onder meer Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk, het Moedercentrum, het Vadercentrum, de wijkraad, Stichting De Toekomst, het 5e Kwartier, de bibliotheek, sportclubs en het Reinaldahuis. Allemaal mensen die zich dag in dag uit inzetten voor de leefbaarheid en cohesie in deze wijk. Marcouch bedankte hen met een speciaal PvdA-taartje.

‘Samen maken we Haarlem’ was de slogan waarmee de PvdA Haarlem in 2010 campagne voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee wilden we duidelijk maken dat de gemeente het niet alleen kan. Als we Haarlem socialer, leefbaarder en veiliger willen maken, hebben we dit soort vrijwilligers keihard nodig. Gelukkig zijn er in Haarlem heel veel mensen die daar graag bij helpen. Niet alleen in Parkwijk, maar overal in de stad. Zij zijn de onmisbare helden van onze samenleving, zoals onze partijvoorzitter Hans Spekman gisteren schreef op de landelijke PvdA-site. Hen zetten wij als PvdA graag in het zonnetje.

Haarlems Dagblad: Raadsleden eisen plek voor jongerencentrum Flinty’s

De gemeenteraad houdt wethouder Ewout Cassee aan zijn toezegging dat er eerst een alternatieve plek voor jongerencentrum Flinty’s gevonden zou worden, voordat het huidige pand aan Prinsen Bolwerk 3 door de gemeente wordt verkocht. Dat bleek donderdag 6 december in de raadscommissie Ontwikkeling. Het Haarlems Dagblad schrijft hier zaterdag 8 december en citeert ook mij daarin. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: ‘Ymere blijft investeren’

De PvdA is bezorgd over het feit dat woningcorporatie Ymere, de grootste corporatie van Haarlem, door de minister onder verscherpt financieel toezicht is gesteld. Dit nieuws werd maandag 3 december bekend, een paar dagen nadat bekend werd dat drie bestuurders van Ymere tot de meest verdienende corporatiebestuurders van Nederland behoren. Wij willen weten wat de financiële problemen betekenen voor de ambities van Haarlem voor woningbouw en wijkvernieuwing en voor de financiële risico’s van de gemeente als gevolg van garantstellingen aan corporaties. Daarom heb ik wethouder Jan Nieuwenburg gevraagd hier donderdag 6 december de raadscommissie Ontwikkeling over in te lichten.

Het Haarlems Dagblad schrijft hier woensdag 5 december over. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen