Meer

Archive | januari, 2013

Langs de rafelrandjes van Utrecht

Zoals je op deze website al wel eens eerder hebt kunnen lezen, ben ik actief in een netwerk van jonge PvdA-politici. Regelmatig komen we bij elkaar voor trainingen, workshops of bezoeken aan interessante plekken. Zaterdag 26 januari was er een bijeenkomst in Utrecht. Na een gesprek met de ervaren PvdA-bestuurders Jan Hamming en Leen Verbeek maakten we een bijzondere wandeling door de binnenstad van Utrecht. Ex-daklozen en ex-verslaafden lieten ons het leven op straat zien.

Stadswandeling onder leiding van Utrecht Underground

Utrecht Underground is een organisatie die stadswandelingen over het leven op straat organiseert onder leiding van ex-daklozen en ex-verslaafden. Onze gids was jarenlang verslaafd geweest aan heroïne, leefde van criminaliteit en woonde op straat en in verschillende sociale pensions. Inmiddels is hij afgekickt en actief als gids. Hij leidde ons langs de plekken waar hij sliep en waar drugs werd verhandeld en vertelde ons over het harde leven op straat. Over de eeuwige zoektocht naar geld om drugs te kopen, de onderlinge berovingen door daklozen en over de no-go areas, die in de jaren ’80 en ’90 door de vele criminele daklozen rond het station van Utrecht waren ontstaan. Geen fraai verhaal, maar wel heel eerlijk en erg indrukwekkend.

Stadswandeling onder leiding van Utrecht Underground

Vanaf 2001 wilde toenmalig PvdA-wethouder Hans Spekman een einde te maken aan de grote overlast en criminaliteit in de Utrechtse binnenstad. Hij richte overal in de stad hostels op, waar dak- en thuislozen onderdak kregen. Tegelijkertijd zorgde hij voor gebruiksruimten en verstrekking van drugs voor ernstig verslaafden. Een succesvol beleid: meer mensen kregen hun leven weer op de rails en de criminaliteit en overlast nam af. Een bijzonder verhaal en een stadswandeling die ik niet snel zal vergeten.

Haarlems Dagblad: Vrees voor toekomst Koningstein

Donderdag 24 januari schrijft het Haarlems Dagblad over het nieuws dat gemeentekantoor Koningstein vervroegd geheel zal worden ontruimd, in verband met de vondst van asbest. Wat betekent dit voor de herontwikkeling van het pand? Samen met de wijkraad Rozenprieel pleit ik er al langer voor om het pand te herontwikkelen, zo mogelijk via collectief particulier opdrachtgeverschap. Een deel zou bijvoorbeeld (al dan niet tijdelijk) kunnen worden gebruikt voor creatieve broedplaatsen. Eerder diende ik hierover al een motie in in de gemeenteraad. In het artikel in het Haarlems Dagblad reageer ik op de vervroegde ontruiming van het pand. Hoe voorkomen we langdurige leegstand? Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Stichting Stad: een motie in werking

Ongeveer eens per maand vergaderen wij als PvdA-fractie niet op het stadhuis, maar hebben wij fractievergadering op locatie. Wij bezoeken dan een bedrijf, instelling of organisatie in de stad. Maandag 21 januari waren we op bezoek bij Stichting Stad, de organisatie voor jongeren met goede ideeën. Voor mijzelf een extra interessant bezoek, omdat Stichting Stad mijn allereerste motie in de gemeenteraad ooit uitvoert.

In november 2006 diende ik samen met mijn toenmalige fractiegenoot Marijke Lodeweegs een motie in, die vroeg een initiatievenfonds voor goede ideeën van jongeren op te richten. Uit dit fonds kunnen jongeren een bijdrage krijgen om hun idee uit te voeren. Op die manier wilden wij jongeren meer invloed geven op wat er in de stad gebeurt. Toenmalig wethouder Maarten Divendal heeft vervolgens de jonge en enthousiaste mensen van Stichting Stad gevraagd dit initiatievenfonds voor de gemeente uit te voeren. Zij begeleiden jongeren met goede ideeën om hun droom werkelijkheid te maken.

Inmiddels zijn hieruit tal van initiatieven voortgekomen. Het bekendste voorbeeld is stadsstrand De Oerkap, dat ooit als idee van een paar jongeren is ontstaan met steun van Stichting Stad. Maar ook zijn er tal van ideeën op het gebied van sport, cultuur, muziek en workshops met steun van het initiatievenfonds uitgevoerd. Het recentste initiatief is onderstaande promotiefilm over Schalkwijk, gemaakt door een aantal jongeren die vinden dat hun stadsdeel te vaak negatief in het nieuws komt:

Haarlems Dagblad: Geen top twintig maar loserlijst

Donderdag 17 januari riep ik de burgemeester in de raadscommissie Bestuur op een andere naam te zoeken voor de ‘top-20′ van meest criminele jongeren in Schalkwijk (zie een eerdere blog). Deze term zou de status van deze jonge criminelen onder andere jongeren kunnen verhogen, terwijl juist wordt beoogd dat minder jongeren hun voorbeeld volgen. Maandag 21 januari schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Verbouwing Philharmonie valt goed

In een eerdere blog kon je al lezen over de verbouwing van de grote zaal van de Philharmonie, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor een diversere programmering en een rendabeler bedrijfsvoering. Zaterdag 19 januari doet het Haarlems Dagblad verslag van het debat in de raadscommissie Ontwikkeling hierover. In het artikel kom ook ik aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Beweegbare vloer voor veelzijdige Philharmonie

De vloer van de grote zaal van de Philharmonie wordt beweegbaar. Hierdoor wordt naast de oplopende concertopstelling ook een vlakke vloer mogelijk, wat meer mogelijkheden biedt voor een veelzijdige programmering en een rendabeler bedrijfsvoering. De raadscommissie Ontwikkeling heeft hier donderdag 17 januari mee ingestemd.

Door de bezuinigingen van het vorige kabinet is vaste speler Holland Symfonia uit Haarlem vertrokken. Dit betekent niet alleen een forse aderlating voor het culturele aanbod, maar ook een grote financiële tegenvaller voor de Philharmonie. Holland Symfonia was namelijk de belangrijkste huurder van zalen. Om deze culturele en financiële tegenvaller op te vangen heeft de Philharmonie een het plan ontwillend van de beweegbare vloer.

Philharmonie

Het siert de Philharmonie dat zij deze tegenvaller hebben aangegrepen om te zoeken naar creatieve oplossingen, die zowel zorgen voor extra inkomsten als het culturele aanbod versterken. Met de verbouwing krijgt de grote zaal meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor grote popconcerten in samenwerking met het Patronaat, balletvoorstellingen en dinner shows. Maar ook wordt de zaal wanneer er geen voorstellingen zijn geschikt om te verhuren voor beurzen en televisieopnames, wat extra inkomsten kan genereren om het culturele aanbod op peil te houden. Een mooi voorbeeld van cultureel ondernemerschap.

De Philharmonie betaalt de kosten van de verbouwing (1 miljoen euro) uit eigen middelen en subsidies en giften van fondsen. Wel zal de gemeente garant staan voor de lening van de helft van dit bedrag (500.000 euro).

Veiliger Schalkwijk door harde aanpak criminele jeugd

Gemeente, politie en openbaar ministerie gaan de aanpak van de 25 meest criminele jongeren in Schalkwijk fors intensiveren. Hiermee moet de criminaliteit en overlast die deze jongeren veroorzaken flink worden teruggedrongen. De PvdA vraagt al langer om zo’n intensieve aanpak en steunt dit plan van de burgemeester van harte.

PolitieHet gaat om een kleine groep met name Marokkaanse jongeren, die samen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de criminaliteit en overlast in Schalkwijk. Zij trekken zich van niemand iets aan en lijken er een sport van te maken de politie uit te dagen. Deze kleine groep verpest het bovendien voor de vele Marokkaanse Haarlemmers die niets met criminaliteit te maken hebben, maar wel elke keer op het gedrag van deze jongeren wordt aangesproken.

Gemeente, politie en OM gaan deze 25 jongeren nu intensief volgen. Criminaliteit zal hard worden aangepakt. Zo hoopt de gemeente onder meer het hoge aantal woninginbraken in Schalkwijk (zie een eerdere blog) een halt toe te roepen. Ook zullen andere jongeren hierdoor zien dat misdaad niet loont. Maar ook preventie is belangrijk. Daarom zal er geprobeerd worden de ‘meelopers’ van deze groep een ander perspectief te bieden: werk of dagbesteding in plaats van hangen, overlast veroorzaken en criminaliteit. Alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jongere broertjes of vriendjes het voorbeeld van deze jongeren volgen en ook kiezen voor een criminele carrière.

De PvdA vraagt al langer aandacht voor deze groep criminele jongeren in Schalkwijk. Mijn collega Moussa Aynan is hier al jaren mee bezig en zelf stel ik het met grote regelmaat aan de orde in de raadscommissie Bestuur. Wij zijn dan ook blij dat burgemeester Bernt Schneiders nu kiest voor deze intensieve aanpak. Wel vragen wij de burgemeester te kiezen voor een andere term dan de top-25. Sommige jongeren zullen het juist stoer vinden in zo’n top te staan, terwijl het juist gaat om 25 losers die het voor Schalkwijk verpesten. Deze aanpak moet criminele jongeren hun status onder leeftijdsgenoten ontnemen, in plaats van deze juist te verhogen.

Op bezoek in Spaarndam

Tot de gemeente Haarlem behoort naast de stad Haarlem ook het westelijk deel van het dorp Spaarndam. Dit dorp, dat in de 13de eeuw ontstond rond de dam bij de monding van het Spaarne in het IJ, is verdeeld over twee gemeenten: Haarlemmerliede en Haarlem. De meeste inwoners van Spaarndam wonen in Haarlemmerliede, maar het oudste deel rond de oude kolksluis is onderdeel van de gemeente Haarlem.

Werkbezoek Spaarndam

Als volksvertegenwoordigers van de gemeente Haarlem zijn wij dan ook niet alleen in Haarlem te vinden, maar ook regelmatig in Spaarndam. Zaterdag 12 januari brachten wij als PvdA-fractie een werkbezoek aan het dorp. Met twee leden van de dorpsraad en twee actieve PvdA-leden uit Spaarndam bezochten we verschillende plekken die de aandacht vragen van de Haarlemse politiek, zoals Fort Benoorden, de nieuwbouwwijk Spaarnebuiten net over de grens in Haarlemmerliede, plekken met achterstallig onderhoud, de aanleg van riolering bij huizen die nog niet zijn aangesloten en de verkeerssituatie op de dijk in het oude dorp.

Bij het beeld van Hansje Brinker

Als fractie proberen we minstens één keer per maand op deze manier een wijk, organisatie of bedrijf in onze stad te bezoeken. Op die manier blijven we op de hoogte van wat er speelt op verschillende plekken in onze stad en doen we nieuwe ideeën op voor ons werk in de gemeenteraad.

Een heel gelukkig 2013

Ik wens alle bezoekers van mijn website en iedereen die mij volgt via Twitter, Facebook of LinkedIn een heel gelukkig 2013! Hopelijk wordt 2013 een heel mooi jaar voor ieder persoonlijk en voor Nederland een voorspoedig en sociaal jaar, waarin we weer wat meer reden hebben voor optimisme.

champagne

Nadat Haarlem in 2012 roze stad was, staat Haarlem in 2013 in het teken van één van de meest prominente inwoners uit onze geschiedenis: Frans Hals. Het Frans Hals Jaar is een mooie gelegenheid om zijn werk en de geschiedenis van onze stad in het zonnetje te zetten. Hopelijk is het daarnaast ook een gelegenheid om eens stil te staan bij de grote bijdrage die migranten aan onze stad hebben geleverd en nog steeds leveren. Frans Hals was, net als veel andere prominente Haarlemmers uit de Gouden Eeuw, een immigrant uit Vlaanderen. Mijn wens voor 2013 is dat we ook eens wat vaker kijken naar de verrijking die migranten onze stad en ons land al eeuwen brengen, in plaats van alleen stil te staan bij de problemen.

Ook voor de PvdA begint het nieuwe jaar met even stil staan bij de geschiedenis van onze stad. De PvdA Haarlem houdt haar nieuwjaarsreceptie zondag 6 januari namelijk in het Historisch Museum Haarlem. Ik nodig je graag uit daarbij te zijn en samen het glas te heffen op een gelukkig, sociaal en progressief 2013. De receptie begint om 16:00 uur en vindt plaats in het Historisch Museum, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Kijk hier voor meer informatie.