Meer

Archive | maart, 2013

Filmpje: een dag uit het leven van een raadslid

Om jonge Haarlemmers te interesseren voor het ambt van gemeenteraadslid, organiseert de gemeente Haarlem de actie ‘Jij! Raadslid!’. Donderdag 21 maart wordt deze actie officieel gelanceerd. Onderdeel van de actie is dat drie jonge raadsleden zijn gevolgd bij hun raadswerk: Maaike Pippel (D66), Gideon van Driel (CDA) en ik zelf. Van elk van ons is een kort filmportret gemaakt.

Fotograaf Bibi Veth heeft mij niet alleen gevolgd tijdens een raadvergadering en het voorzitten van een commissievergadering, maar ook buiten het stadhuis. Zo heb ik haar meegenomen tijdens een dagje meelopen met wijkagent Frits de Vries (zie een eerdere blog) en het klussen voor de actie NLdoet (zie een eerdere blog). Op die manier wil ik vooral laten zien dat het raadswerk veel meer is dan het werk in het stadhuis. Een belangrijk deel van het werk speelt zich in de stad af, in contact met de mensen die in Haarlem wonen, werken of recreëren.

Overweeg je zelf om politiek actief te worden, misschien zelfs als raadslid? Volg dan de korte oriëntatiecursus van de gemeente of kom langs op het stadhuis. Meer info vind je op de website van de gemeente. Maar nog veel belangrijker: sluit je aan bij een politieke partij. Een kleine suggestie: kijk eens hier.

Klussen voor NLdoet

Elk jaar doet de PvdA Haarlem mee aan NLdoet, de grote vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Samen met acht andere raadsleden en vrijwilligers van de PvdA ging ik zaterdag 16 maart klussen bij scoutinggroep De Vliegende Pijl.

Klussen voor NLdoet

De PvdA vindt vrijwilligers belangrijk. Zij zijn het kloppend hart van tal van initiatieven in onze stad. Om zelf het goede voorbeeld te geven, doen wij elk jaar mee met NLdoet. Zo hielpen we eerder bij een kinderboerderij, een dagbestedingscentrum voor verstandelijk gehandicapten en een wijkvereniging.

Klussen voor NLdoet

Dit jaar hielpen we een ochtend bij het schuren en schilderen van het clubhuis van scoutinggroep De Vliegende Pijl aan de Verspronckweg in Haarlem. Deze vereniging telt ongeveer honderd leden. Naast de jeugdleden zijn er veel, veelal jonge, vrijwilligers actief. Een goed clubhuis is onontbeerlijk voor de activiteiten die deze vrijwilligers voor kinderen en jongeren organiseren. Met onze hulp staat het er ook de komende jaren weer keurig bij.

Een dagje mee met de wijkagent

Veel Haarlemse wijkagenten twitteren. Eén van de meest enthousiaste twitteraars binnen ons politiekorps is Frits de Vries, wijkagent in een deel van Haarlem-Zuid. Via Twitter nodigde hij mij uit een middagje mee te lopen, om zo te zien wat het werk van een wijkagent precies inhoudt. Donderdag 14 maart stapte ik bij hem in de politieauto, samen met Bibi Veth, een fotografe die voor de gemeente het werk van drie jonge raadsleden vastlegt om zo jongeren iets meer te vertellen over het raadswerk (meer daarover binnenkort op deze site).

PolitieHaarlem-Zuid is een relatief welvarende en rustige buurt. Toch is er voor een wijkagent genoeg te doen. In de wijk zijn drie middelbare scholen, verschillende sociaal pensions en woonvoorzieningen voor jongeren gevestigd. Ook bevat de wijk parken met veel overlast van dak- en thuislozen en alcoholisten en is er, net als overal in de stad, sprake van jeugdoverlast, drugspanden, psychische problematiek en huiselijk geweld.

Tijdens deze middag belden we onder meer aan bij een drugspand ergens in de wijk en spraken kort met de bewoners. Het pand staat bekend als een plek waar gedeald wordt, maar achter de voordeur gaan nog meer problemen schuil. Doordat de wijkagent de bewoners al langer kent, kan hij ze direct aanspreken en zo overlast en criminaliteit proberen te voorkomen en de bewoners in aanraking brengen met hulpverlening. Dat gaat met vallen en opstaan, maar heeft zichtbaar een positief effect.

Ook bezochten we sociaal pension De Herberg en spraken met één van de begeleiders. Hij vertelde over hoe zij met de politie samenwerken om bewoners met psychische of verslavingsproblemen op het rechte pad te houden en overlast voor omwonenden te voorkomen. Dat wordt wel steeds lastiger, nu het aantal bewoners van De Herberg steeds kleiner wordt omdat de bewoners worden verplaatst naar elders in de stad. Er blijven daardoor ook steeds minder begeleiders over.

Samen met fotografe Bibi Veth voor de politiewagen

In de politieauto reden we langs bekende hotspots voor hangjongeren, verslaafden en dak- en thuislozen. Ook maakten we een rondje door de Haarlemmerhout. Frits vertelde hoe de politie daar omgaat met vandalisme, cruisende homoseksuele mannen en in het bos kamperende Oost-Europeanen. Problemen waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan, maar juist de wijkagent kan met zijn kennis van de buurt en de bewoners een heel belangrijke rol spelen. Buitengewoon leerzaam en interessant om dat eens een middagje te hebben mogen meemaken.

Een nieuw huis voor cultuurcentrum Hart

Na jaren discussie, besprak de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 14 maart de nieuwe huisvesting voor Hart, het Haarlemse centrum voor cultuureducatie. Een meerderheid van de raad is voorstander van huisvesting aan de Kleine Houtweg.

Cultuureductie is één van de speerpunten van de PvdA als het gaat om cultuur. Alle kinderen moeten in aanraking kunnen komen met cultuur, bijvoorbeeld door zelf een instrument te leren spelen, te dansen of op het toneel te staan. Hart, de fusie van Muziekschool, Volksuniversiteit en Kreater, is daarbij onmisbaar. De huidige huisvesting van Hart in de Egelantier voldoet niet meer aan moderne eisen voor cultuuronderwijs, geluidsisolatie en arbeidsvoorwaarden. Daarom dringt de PvdA al jaren aan op een nieuw pand. Wij waren voorstander van huisvesting op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie, maar dat blijkt op korte termijn niet mogelijk. Daarom wordt nu gekozen voor de Kleine Houtweg.

Hart Haarlem

De PvdA is positief over dit plan, maar er zijn nog wel twee zaken die geregeld moeten worden. Ten eerste verhuist de popschool niet mee, omdat die teveel geluidsoverlast zou opleveren in het nieuwe pand. Daar zal dus nog een plek voor moeten worden gevonden. Ten tweede willen wij dat, ook nu Hart zich niet vestigt op de Nieuwe Energie, de ontwikkeling van dit gebied wel doorgaat. De vervallen fabriekspanden van het voormalige Energie Bedrijf Haarlem zijn belangrijk industrieel erfgoed en hard toe aan restauratie en een nieuwe functie. Daar zal dus geld voor beschikbaar moeten blijven. Voor beide onderwerpen heeft wethouder Mooij op ons verzoek toegezegd voor het einde van het jaar met een voorstel te komen.

Hart en Patronaat zijn samen met een interessant plan gekomen. Zij stellen voor de popschool samen met oefenruimtes voor bandjes te vestigen op Nieuwe Energie. Daarmee worden drie vliegen in één klap geslagen: de popschool krijgt nieuw onderdak, het is een impuls voor Nieuwe Energie en er komen meer oefenruimtes voor bandjes. Wethouder Mooij reageerde enthousiast op dit plan en heeft toegezegd het serieus te gaan bekijken en het te betrekken bij zijn voorstel voor huisvesting van de popschool.

Haarlem Popstad?

‘Haarlem Popstad?’. Onder die titel organiseerde De Pletterij woensdag 13 maart een drukbezocht debat met muzikanten, popliefhebbers en lokale politici. Het vraagteken in de titel is eigenlijk overbodig, als je kijkt naar het grote aantal Haarlemse bands dat de afgelopen jaren landelijk is doorgebroken. Maar het staat ook voor de vraag die dit meteen oproept: als Haarlem dan popstad is, wat moeten we dan doen om dit te behouden en te versterken?

Haarlem heeft goud in handen. Met het Patronaat heeft de stad één van de belangrijkste poppodia van het land binnen de stadsgrenzen, we hebben drukbezochte festivals als Bevrijdingspop en Haarlem Jazz en je hoeft de tv of de radio maar aan te zetten en je hoort Haarlemse bandjes langskomen, zoals Chef’ Special, The Hype of Alain Clark. De gemeente heeft de afgelopen jaren ook fors in popmuziek geïnvesteerd, onder meer via het nieuwe gebouw voor het Patronaat en het faciliteren van broedplaatsen. Maar Haarlem staat als popstad ook onder druk. Na de sluiting van Daisybell is het aantal oefenruimtes fors verminderd en zijn Haarlemse artiesten een belangrijke ontmoetingsplek voor kruisbestuiving verloren.

Debat Haarlem Popstad

Jeroen Blijleve, directeur van het Patronaat, deed een dringend beroep op de gemeente om samen te kijken naar een oplossing voor dit probleem. Samen met Hart, centrum voor cultuureducatie, heeft hij het plan ontwikkeld om de popschool van Hart en oefenruimtes voor bandjes te combineren in een oud monumentaal fabrieksgebouw op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. Een interessant plan, waarmee een aantal problemen tegelijk kunnen worden opgelost: het opknappen van de panden op Nieuwe Energie, huisvesting van de popschool en oefenruimtes voor bandjes. De PvdA zal het college van B&W vragen hierover met beide organisaties in gesprek te gaan.

Maar voor een echte popstad is meer nodig. Dingen waar ik mij in de raad al met succes voor hard heb gemaakt zijn bijvoorbeeld ruimere openingstijden voor podia (zie een eerdere blog) en de installatie van een vlakke vloer in de grote zaal van de Philharmonie, zodat daar af en toe ook grote popconcerten kunnen worden gehouden die niet in het Patronaat passen (zie een eerdere blog). Maar verder zal het vooral van de artiesten en popliefhebbers zelf moeten komen. Alleen zij maken Haarlem tot popstad. Het is dan ook hoopgevend dat zoveel muzikanten, waaronder bekende artiesten van populaire bands, bij dit debat aanwezig waren en lieten zien dat zij samen hun schouders willen zetten onder Haarlem als popstad.

Kansen voor jongeren met ziekte of beperking

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad en in februari de wijkraad Meerwijk. Maandag 11 maart bezochten we twee organisaties die jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kansen op de arbeidsmarkt willen bieden: Unlimited Magazine en Emma at Work.

Unlimited Magazine is een van oorsprong Haarlems blad voor en door jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Bijna alle redacteuren zijn grotendeels of volledig arbeidsongeschikt, maar samen maken ze wel een blad dat inmiddels een oplage heeft van ca. 10.000 exemplaren. Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een ziekte of beperking en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek. Op die manier kunnen zij werkervaring opdoen en een eerste stap zetten op de arbeidsmarkt.

Tijdens ons bezoek spraken wij met een aantal jongeren die via beide organisaties aan het werk zijn. Het is inspirerend om te horen hoeveel energie zij steken in hun opleiding en werk en tegen welke hobbels zij oplopen. Nog te vaak krijgen jongeren met een chronische ziekte of handicap te horen dat het voor hen onmogelijk is om door te studeren of een baan op hun niveau te vinden. Het is dan goed dat er organisaties als Unlimited Magazine en Emma at Work in onze stad actief zijn, die zich daar niet bij neerleggen en deze jongeren de kans geven zichzelf te ontplooien en volwaardig mee te doen in de maatschappij.