Meer

Archive | april, 2013

Leeuwarden: bezoek Ferd Crone en congres

Zaterdag 27 april vond het PvdA Congres plaats in Leeuwarden. Samen met een paar andere Haarlemse PvdA-ers reisde ik al een dag eerder af naar het Hoge Noorden om een oude afspraak na te komen: een bezoek aan burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden. Ferd woonde als Tweede Kamerlid jarenlang in Heemstede en was de contactpersoon voor Haarlem in de Tweede Kamerfractie. In de vorige raadsperiode heb ik dus veel met hem te maken gehad.

Congres

Vrijdagmiddag leidde Ferd ons rond door het prachtige stadhuis van Leeuwarden. Ook kregen we een presentatie over hoe Leeuwarden omgaat met de decentralisaties in het sociaal domein. Komende jaren krijgen gemeenten er veel taken bij op het gebied van werk, zorg en jeugd. In Leeuwarden lopen ze voorop met de inzet van sociale wijkteams om mensen die minder goed of niet zelfredzaam zijn te ondersteunen. Gezinnen krijgen daarbij niet langer te maken met tal van hulpverleners, maar krijgen één aanspreekpunt. Een inspirerend voorbeeld, dat goed aansluit bij wat wij ook in Haarlem willen.

Zaterdag was het tijd voor het PvdA Congres. Er was een mooi programma, waarbij wij onder meer spraken over Van Waarde en de interne partijdemocratie. Maar het meeste aandacht in de media kreeg de discussie over de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Het Congres stemde in overweldigende meerderheid voor een motie die deze wet afwijst. Helaas gaf Diederik Samsom aan deze wens van het Congres naast zich neer te moeten leggen, omdat het is afgesproken in het regeerakkoord. Dit zal ongetwijfeld de komende tijd nog wel wat stof doen opwaaien, want de uitspraak van de leden is glashelder: wij willen geen verbod op illegaal verblijf.

Bekijk hieronder de speech van onze vice-premier Lodewijk Asscher tijdens het Congres. Een prachtige speech over optimisme, die ten onrechte wat ondersneeuwde in alle tumult:

Nieuwe plek voor Flinty’s

Het heeft een half jaar politieke discussie en zelfs een beetje powerplay gekost, maar het is gelukt: jongerencentrum Flinty’s staat niet op straat na verkoop van hun huidige pand Prinsen Bolwerk 3. Met dank aan oppositiefracties SP, CDA, Actiepartij en Fractie Reeskamp, want coalitiegenoten VVD en D66 weigerden GroenLinks en PvdA te steunen om Flinty’s zekerheid te geven over een nieuwe plek.

Toen wethouder Ewout Cassee eind november voorstelde om Prinsen Bolwerk te verkopen, hebben wij dat tegengehouden (zie een eerdere blog). Wij wilden namelijk dat er eerst nieuw onderdak zou worden geregeld voor het succesvolle jongerencentrum Flinty’s, dat er nu gevestigd is. Flinty’s heeft een belangrijke functie in onze stad. Bovendien is er al jaren geleden toegezegd dat er een vaste plek zou komen voor het jongerencentrum.

Gelukkig kwam het college deze week met een oplossing. De wethouder stelt voor Flinty’s eerst twee jaar te huisvesten aan de Gedempte Oude Gracht 120 en daarna definitief aan Gedempte Oude Gracht 138. Daarmee is er eindelijk zekerheid dat Flinty’s niet dakloos raakt bij verkoop. Tot mijn verbazing trokken D66 en VVD echter tijdens de vergadering hun steun voor dit voorstel in, zij willen alleen instemmen als Flinty’s in één keer naar nummer 138 verhuist. Op zich zou dat goed zijn, maar omdat onduidelijk is of dat wel kan geeft dat geen zekerheid dat Flinty’s niet in de tussentijd moet sluiten.

Voor PvdA en een meerderheid van de raad zou (tijdelijke) dakloosheid voor Flinty’s onacceptabel zijn, waardoor onze steun voor verkoop van Prinsen Bolwerk 3 zou vervallen. Dat zou de gemeente 3 miljoen euro kosten. Gelukkig steunden GroenLinks, SP, CDA, Actiepartij en Fractie Reeskamp mijn voorstel om weliswaar komende maand te onderzoeken of Flinty’s in één keer naar een definitieve plek kan, maar als dat niet lukt het collegevoorstel te volgen en Flinty’s eerst tijdelijk op Gedempte Oude Gracht 120 te huisvesten en daarna definitief op 138.

De wethouder mag deze oppositiefracties wel dankbaar zijn. Waar zijn eigen fractie geen steun gaf aan zijn voorstel, hielpen zij om een impasse te voorkomen, waarbij er geen meerderheid zou zijn voor verkoop en de gemeente 3 miljoen euro had verloren.

HRLM Stadsglossy: Jij! Raadslid!

In het kader van de actie ‘Jij! Raadslid’ van de gemeente Haarlem, bedoeld om ook jonge mensen te interesseren voor het raadswerk, staat er deze week korte portretjes van mij en collega-raadsleden Maaike Pippel (D66) en Gideon van Driel (CDA) in HRLM Stadsglossy. Eerder verschenen er al videoportretten van ons drieën (zie een eerdere blog). Mijn interview:

HRLMJeroen Fritz (PvdA):
‘Als raadslid kom je overal’

“Op mijn vierentwintigste werd ik raadslid. Mijn allereerste motie was een voorstel voor een fonds waarmee jongeren hun ideeën voor de stad konden uitvoeren. Het fonds kwam er en er zijn al diverse projecten uit voortgekomen. Stadstrand de Oerkap bijvoorbeeld.

Dat is het mooie aan raadswerk; dat je heel direct betrokken bent bij de stad. Bovendien kom je overal. De ene keer sta ik eten op te scheppen voor daklozen bij Stem in de Stad, de andere keer loop ik rond op een opening in de Philharmonie.

Die ontmoetingen met mensen uit alle lagen van de samenleving vind ik het leukst. Die maken dit werk zo veelzijdig. Raadswerk kost veel tijd – vooral ’s avonds en in het weekend – maar daar krijg je meer dan genoeg voor terug.”

‘Kunst veredelt’: een les van de Gentse socialisten

‘Kunst veredelt’, staat in gouden letters boven het toneel van de grote theaterzaal van kunstencentrum Vooruit in Gent. En in het glas-in-lood in het plafond staan de eerste noten van De Internationale. Het kan niemand ontgaan: Vooruit is socialistisch. Honderd jaar geleden werd het opgericht als socialistisch feest- en cultuurcentrum en nog altijd is het eigendom van de Gentse sociaal-democratische beweging. Natuurlijk brachten wij als PvdA-fractie een bezoek aan dit podium, vergelijkbaar met Toneelschuur en Patronaat in één, toen we vorige week met de Haarlemse gemeenteraad op bezoek waren in Gent (zie een eerdere blog).

Vooruit Gent

Vooruit toont hoe belangrijk cultuur altijd is geweest voor Europese sociaal-democraten. De Vlaamse socialisten zagen kunst en cultuur als een middel om de arbeidersklasse te verheffen. Zij streden niet alleen voor betere arbeidsomstandigheden, maar ook voor gelijke toegang tot kennis en cultuur. Zij startten daarom naast stakingen en ziektekostenverzekeringen ook leesgroepen, bibliotheken en in 1913 het kunstencentrum Vooruit. Op deze manier wilden zij een einde maken aan het monopolie van de rijken op cultuur en de arbeidsklasse verheffen. ‘Kunst veredelt’, heel letterlijk.

Het is goed hier weer eens bij stil te staan, in een tijd dat cultuur door bezuinigingen steeds verder onder druk komt te staan. Ook in de PvdA gaan er stemmen op om meer te bezuinigen op cultuur, want dat zou immers toch alleen maar voor de elite zijn. Ik denk daar heel anders over. Ook in deze tijd blijft het belangrijk zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur. Betaalbaar cultuuronderwijs voor alle kinderen, meer cultuur in de wijken en een voor alle Haarlemmers aantrekkelijk cultuuraanbod, het moeten speerpunten blijven voor elke sociaal-democraat. Omdat kunst veredelt, zoals onze Gentse voorgangers het zouden zeggen.

Tijdelijk gebruik van braakliggende grond

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad , in februari de wijkraad Meerwijk en in maart Unlimited Magazine en Emma at Work. Maandag 8 april bezochten we het ABC architectuurcentrum, waar we in gesprek gingen met twee jonge landschapsarchitecten over tijdelijk gebruik van braakliggende grond.

De expositie in het ABC (foto: martijnal.nl)

Mede als gevolg van de economische crisis liggen er steeds meer stukken grond in Haarlem braak, in afwachting van ontwikkeling. Zonde. Voor de jonge landschapsarchitecten Martijn Al en Elizabeth Keller aanleiding voor twee exposities ‘Braak in Haarlem’, waarmee ze de discussie over tijdelijk gebruik van deze grond willen aanwakkeren. Twee van hun ideeën zijn verder uitgewerkt in de expositie: het planten van wilgen die gebruikt kunnen worden voor bio-energie en het aanleggen van bloembollenvelden als tijdelijke parkjes.

Het gesprek sloot mooi aan op iets wat we een paar dagen eerder hebben gezien tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad aan Gent (zie een eerdere blog). Daar worden tijdelijk braakliggende stukken grond gebruikt voor stadslandbouw. Bewoners kunnen daar terecht om bijvoorbeeld eigen groenten te kweken. Ook in Haarlem wordt op verschillende plekken gedacht aan stadslandbouw als tijdelijke invulling.

stadslandbouw in Gent

Voor de PvdA staat voorop dat langdurige leegstand van stukken grond de slechtst mogelijke optie is. De terreinen liggen vaak al in kwetsbare wijken en braak liggen leidt snel tot verdere verloedering. Wij willen dus aanmoedigen dat deze terreinen zoveel mogelijk een tijdelijke invulling krijgen. Dat kan stadslandbouw zijn, maar bijvoorbeeld ook spelen, groen of zelfs tijdelijke woonruimte. Dat is misschien niet altijd even makkelijk, maar door de economische omstandigheden harder nodig dan ooit.

Leren van Gent

Vrijdag 5 en zaterdag 6 april bracht de Haarlemse gemeenteraad een werkbezoek aan de Vlaamse stad Gent. Op het programma stonden bezoeken aan verschillende projecten op het gebied van stadsvernieuwing, bereikbaarheid, cultuur en toerisme. Ook hadden we een ontmoeting met een aantal leden van het stadsbestuur van Gent, waaronder de populaire sociaal-democratische burgemeester Daniël Termont.

Gent

Haarlem heeft een historische band met Gent. Niet alleen is Haarlem de meest Vlaamse stad van de Noordelijke Nederlanden door de grote immigratie uit Vlaanderen in de 16de en 17de eeuw, maar ook zijn Gent en Haarlem de enige twee steden ter wereld met Sint Bavo als beschermheilige en een Sint Bavokathedraal. En ook tegenwoordig hebben beide steden nog veel gemeen: een prachtige historische binnenstad, een rijk cultureel leven en een economie die voor een belangrijk deel afhankelijk is van creativiteit, cultuur en toerisme. Voor de PvdA aanleiding om al in 2005 eens een bezoek te brengen aan onze zusterpartij SP.A in Gent. Dat heeft toen onder meer geleid tot het initiatiefvoorstel jongerentoerisme.

In Gent werken sociaal-democraten en groenen nauw samen. SP.A en Groen deden met één kieslijst mee aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen en behaalden de absolute meerderheid. Zij hebben een paarsgroen stadsbestuur gevormd samen met de liberalen van Open VLD. Samen doen zij veel aan stadsvernieuwing, duurzaamheid, cultuur en een autoluwe binnenstad. Een programma dat ook veel Haarlemmers zal aanspreken.

Rondleiding door vernieuwingsproject van het station van Gent

Tijdens ons werkbezoek bezochten we onder andere het projecten rond de binnenstad, het station en de achterstandswijk Rabot. We zagen hoe Gent stadslandbouw gebruikt op braakliggende stukken grond, iets wat wij ook in Haarlem willen. En we maakten kennis met de Torekes, een alternatieve munt waarmee inzet voor de wijk of vrijwilligerswerk wordt beloond. Als PvdA bezochten we daarnaast samen met een paar leden van andere fracties Vooruit, het prachtige cultuurpodium dat al honderd jaar eigendom is van de Gentse socialisten.

Komende dagen op deze site nog een aantal blogs over lessen die ik heb geleerd in Gent, waar we ook in Haarlem mee aan de slag zouden kunnen.

Overdracht gebouwbeheer grote podia

Er zijn in de raad soms onderwerpen waar ik als raadslid veel energie in steek, maar die zich lastig laten vertalen in een aantrekkelijk blogje. Zo’n onderwerp is de overdracht van het eigenarenonderhoud van de vier grote podia. Een vrij technisch onderwerp, dat toch grote gevolgen kan hebben voor Haarlem als cultuurstad.

ToneelschuurDe gebouwen van de vier grote Haarlemse podia (Stadsschouwburg, Philharmonie, Patronaat en Toneelschuur) zijn eigendom van de gemeente. De podia zijn zelf verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud, de gemeente doet de rest van het beheer. Samen met de podia en een aantal collega’s zet ik mij al een aantal jaren ervoor in om ook dit eigenaarsdeel van het onderhoud over te dragen aan de podia zelf. Als de podia daarbij samenwerken, kan er worden bespaard op de kosten. En dat geld kan dan weer worden gestoken in de programmering.

Na lang aandringen (zie o.a. deze blog) ligt er nu eindelijk een voorstel van het college van B&W om dit mogelijk te maken. De vier podia hebben een plan gemaakt hoe ze samen met beheer gaan aanpakken. De gemeente laat het beheer nu aan hen over en zal enkel nog de onderhoudsstaat van de gebouwen monitoren. De raadscommissie Ontwikkeling heeft hier donderdag 4 april mee ingestemd.

Het is goed om te zien hoe de podia de financieel lastige tijden aangrijpen om slimme oplossingen te bedenken, die geld besparen. Eerdere voorbeelden daarvan waren de verbouwing van de kleine zaal van het Patronaat en de vlakke vloer voor de Philharmonie. Ook deze intensievere samenwerking bij onder meer het gebouwbeheer. Door zo kosten te besparen, houden we de programmering zoveel mogelijk op peil.

Ontheffing voor straatmuzikanten

Straatmuzikanten en -artiesten mogen alleen nog in Haarlem optreden, als ze in het bezit zijn van een (gratis) ontheffing. Een meerderheid van de raadscommissie Bestuur heeft donderdag 4 april ingestemd met dit voorstel van het college van B&W. Door de invoering van ontheffingen wordt handhaving van de regels voor straatmuziek makkelijker.

In Haarlem woedt al ruim een jaar een discussie over straatmuzikanten (zie o.a. deze en deze blog). Muziek op straat is leuk, maar het levert soms veel overlast op voor bewoners en ondernemers, zeker als de muzikanten niet meer dan drie noten kunnen spelen. Bovendien lijkt er soms sprake te zijn van uitbuiting of slechte werkomstandigheden bij sommige met name Oost-Europese straatmuzikanten. De gemeenteraad vroeg het college van B&W daarom in een motie met een voorstel te komen voor meer grip op straatmuziek.

Naar het voorbeeld van Utrecht kiest Haarlem nu voor een ontheffingsstelsel. Straatartiesten kunnen gratis een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ze moeten zich daarbij wel kunnen legitimeren. Doordat de ontheffing persoonlijk is, kan deze ook worden afgenomen als muzikanten zich niet aan de regels houden. Zo moeten zij elk kwartier van plek wisselen, om overlast te voorkomen. Dit kan nu beter worden gehandhaafd.

De PvdA verwacht wel dat de gemeente, wanneer er uitbuiting of andere misstanden worden geconstateerd, daar ook verder mee aan de slag gaat. Ik heb het college opgeroepen ook daar nog een voorstel voor te doen.

College positief over werkervaringsplaatsen politie

Het college van B&W staat positief tegenover het voorstel van de PvdA voor het bieden van plaatsen bij de politie om werkloze jongeren werkervaring op te laten doen. Dat antwoordt het college op mijn schriftelijke raadsvragen. Ik stelde de vragen naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch, waarin wordt gevraagd om een project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren.

PolitieIn Assen loopt sinds september 2011 een project met werkervaringsplekken bij de politie. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk, wat heeft geleid tot meer blauw op straat.

Het Haarlemse college van B&W heeft naar aanleiding van mijn vragen inmiddels contact gelegd met de politie, om een soortgelijk project ook in onze stad in te voeren. Wel stelt men dat de insteek in Haarlem meer zal liggen op het opdoen van werkervaring dan op het ontlasten van de politie. Ik ben erg benieuwd naar de concrete uitwerking van dit plan!