Meer

Archive | augustus, 2013

Bieb van de toekomst of bieb zonder toekomst?

“Wij willen graag een onderzoek naar de mogelijkheid om bibliotheken te sluiten in Haarlem”. Met dat verzoek kwam VVD-raadslid Mirjam Otten donderdag 29 augustus in de raadscommissie Ontwikkeling. Volgens Otten hebben bibliotheken door de opkomst van e-books en internet een groot deel van hun functie verloren. Haarlem zou daarom wel met een aantal bibliotheken minder kunnen. En als het aan de VVD ligt wordt daarbij als eerste gekeken naar de bibliotheken buiten het centrum, zo liet Otten doorschemeren.

Ik ben het hier zeer mee oneens. Ook nu boeken steeds meer digitaal gelezen worden, heeft en houdt de bibliotheek een belangrijke functie. Als ontmoetingscentrum, als plek waar je wordt geholpen informatie te vinden en als bewaarplek van ons geestelijk kapitaal. Het klopt dat er steeds meer informatie digitaal beschikbaar is, maar juist dan heb je bibliotheken nodig die helpen die informatie te ontsluiten, ook voor mensen die daar anders niet de mogelijkheid toe zouden hebben. Bibliotheken dragen al eeuwen bij aan een eerlijkere verdeling van kennis, en ook in het digitale tijdperk blijft dat voor mij als sociaal-democraat een belangrijk doel. En juist de filialen in de wijken vervullen daarbij een belangrijke functie, bijvoorbeeld voor scholieren en ouderen.

Stationsbieb

Bovendien gaat de VVD geheel voorbij aan het feit dat juist de Haarlemse bibliotheek al heel erg inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen. De PvdA is er juist trots op dat de Haarlemse bibliotheek steeds innoveert. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle stationsbibliotheek, de eerste van het land. Delegaties uit heel Europa hebben deze bibliotheek al bezocht. Of de nieuwe koffieshop in de centrale bibliotheek, die de ontmoetingsfunctie versterkt. Goede ontwikkelingen die de bibliotheek toekomstbestendig maken.

Natuurlijk kijkt ook de PvdA in tijden van bezuinigingen altijd hoe het efficiënter en beter kan, ook bij de bibliotheek. Al eerder hebben wij gepleit voor het samenvoegen van de buurtfilialen van de bibliotheek met andere voorzieningen zoals zorg of een gemeenteloket, zoals in Oost al het geval is. De service kan daardoor worden vergroot, het is goedkoper en de bibliotheek in de buurt blijft behouden. De centrale bibliotheek in het centrum kan dan gemoderniseerd worden en aangepast aan de eisen van deze tijd, met een nog aantrekkelijkere presentatie. Daar bestaan in andere steden al goede voorbeelden van.

De bieb is zeker niet zonder toekomst, zoals de VVD ons wil doen geloven. Ik wil juist vormgeven aan de bibliotheek van de toekomst. Een aantrekkelijke centrale bibliotheek, waar je graag wilt zijn. En efficiënte servicepunten in de wijken, waar je niet alleen terecht kunt voor boeken, maar bijvoorbeeld ook voor zorg, gemeentelijke informatie of opvoedondersteuning. Dat is wat mij betreft de bibliotheek van de toekomst.

Op de bon voor het plukken van bramen?

Loop je in Haarlem werkelijk het risico op de bon geslingerd te worden als je bramen plukt? Daarover wil de PvdA duidelijkheid van het college van B&W. Ik heb schriftelijke raadsvragen gesteld naar aanleiding van een ingezonden brief in De Volkskrant, waarin wordt gesteld dat er in Haarlem actief wordt gehandhaafd op het plukken van bramen.

In de Volkskrant van 28 augustus 2013 staat een ingezonden brief van Erika Meershoek, initiatiefneemster van Eetbaar Haarlem. Zij schrijft dat er in Haarlem actief gehandhaafd zou worden op het plukken van bramen en ander fruit. Als je in Haarlem als particulier bramen plukt, kan het gebeuren dat een agent of handhaver je op de schouders tikt en op de bon slingert. Dit gebeurt op basis van artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht. Haarlem zou één van de weinige gemeenten zijn waar hierop wordt gehandhaafd. Waar andere gemeenten het eten uit de natuur actief stimuleren, is in Haarlem het tegenovergestelde het geval, stelt de briefschrijfster.

bramen

Tevens stelt mevrouw Meershoek in de brief dat zij al twee jaar bij de gemeente duidelijkheid hierover probeert te krijgen en afspraken probeert te maken, zodat particulieren gewoon vruchten kunnen plukken in de openbare ruimte. Tot nu toe zonder succes.

Ik kan me niet voorstellen dat we in Haarlem onze schaarse handhavingscapaciteit gebruiken om mensen die bramen plukken op de bon te slingeren. Het op kleine schaal plukken van bramen en andere vruchten in de openbare ruimte moet gewoon mogelijk zijn. Het is immers een mooie manier om kinderen te leren waar voedsel vandaan komt en is bovendien gewoon leuk en lekker. Ik vraag de burgemeester daarom om opheldering.

Je kunt de schriftelijke raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Wat is jouw idee voor Haarlem? Laat het me zien!

Wat is jouw idee voor een betrokken en eigentijds Haarlem? Komende maanden trek ik de stad in om in gesprek te gaan met Haarlemmers over hun ideeën, wensen en dromen. Heb jij een idee dat je met me wilt delen? Nodig me dan uit. Ik kom graag langs.

idee 2

Je kunt me uitnodigen via sociale media of door een mailtje te sturen naar jeroen@jeroenfritz.nl. Misschien tot binnenkort, bij jouw in de buurt.

Het stadhuis moet het stadhuis blijven

Het stadhuis moet het bestuurscentrum van onze stad blijven. De PvdA ziet niets in het voorstel van onder meer Haarlem Plus en het CDA om de wethouders te huisvesten in het nieuwe stadskantoor. Dat heb ik donderdag 22 augustus gezegd in de raadscommissie Bestuur.

Stadhuis

Al sinds de veertiende eeuw is Haarlem vanuit het stadhuis aan de Grote Markt bestuurd. Eerst door de graven van Holland, later door het stadsbestuur van Haarlem. Dat is een belangrijk historisch gegeven, dat identiteit geeft aan onze stad. Veel Haarlemmers voelen zich met dit gebouw verbonden. Ik vind dan ook dat het stadsbestuur gewoon in het stadhuis gevestigd moet zijn, zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad.

Haarlem Plus en CDA stellen dat het voor de communicatie tussen ambtenaren en wethouders beter zou zijn als zij in één gebouw gevestigd zijn. Zij doen daarbij net alsof de afstand enorm groot is. In werkelijkheid liggen de nieuwe stadskantoren echter nog geen 300 meter van het stadhuis verwijderd. Ik maak mij er geen enkele zorgen over dat ambtenaren en wethouders in staat zijn die afstand te overbruggen.

In de pers: kandidaatstelling

Verschillende lokale media hebben aandacht besteed aan mijn kandidaatstelling als lijsttrekker van de PvdA Haarlem. Een selectie uit deze artikelen in kranten en op websites.

Haarlems Dagblad, vrijdag 23 augustus 2013:

Kandidaten D66 en PvdA melden zich

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Zeven maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen melden zich de eerste lijsttrekkerskandidaten bij de Haarlemse partijafdelingen.

Bij D66 is de kandidaatstellingsperiode zelfs al gesloten. Er zijn drie kandidaten. Huidig fractievoorzitter Louise van Zetten heeft aangegeven graag als boegbeeld voor de partij de verkiezingen in te gaan. Plaatsvervangend fractievoorzitter Dilia Leitner heeft zich ook gemeld, evenals gemeenteraadslid Maaike Pippel. Het drietal presenteerde zich afgelopen woensdag tijdens een afdelingsvergadering.

Bij de PvdA heeft gemeenteraadslid Jeroen Fritz zich als kandidaat gemeld. De kandidaatstellingsperiode bij de PvdA is nog niet afgesloten. Huidig fractievoorzitter Joyce Langenacker is niet meer als lijsttrekker beschikbaar, zo laat ze weten. Zij wil graag wethouder worden namens de partij.

Van de andere partijen die momenteel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, waren gistermiddag nog geen gegadigden voor het lijsttrekkerschap bekend.

Jouw FM, 22 augustus 2013:

Jeroen Fritz kandidaat-lijsttrekker PvdA Haarlem

Gemeenteraadslid Jeroen Fritz stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de PvdA bij gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar.

Wanneer zich meerdere kandidaten melden, zal de PvdA eind oktober een lijsttrekkersverkiezing organiseren. Fritz: “Ik wil verder bouwen aan een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid in Haarlem. Een PvdA die het huishoudboekje van de gemeente op orde brengt, maar die nooit zal accepteren dat dit ten koste gaat van het huishoudboekje van de mensen die al bijna niets te besteden hebben. Een PvdA die bouwt aan een ongedeelde stad met meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en de beste scholen, omdat elke Haarlemmer dezelfde kansen verdient. Een PvdA die niet alleen politiek bedrijft vanuit het stadhuis, maar die het samen met de Haarlemmers doet. En een PvdA die altijd het gesprek aan gaat en het debat opzoekt, op straat, in de wijken en via sociale media.”

Jeroen Fritz (31) is een geboren en getogen Haarlemmer. Hij is bijna acht jaar lid van de gemeenteraad. Hij houdt zich onder meer bezig met wonen, ruimtelijke ordening, cultuur en veiligheid. Ook is hij deze raadsperiode vice-fractievoorzitter. In 2010 werd hij uitgeroepen tot Beste Lokale Webpoliticus van Nederland, een prijs voor de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet en sociale media om mensen bij zijn werk te betrekken. Fritz werkt naast het raadswerk bij de provincie Noord-Holland.

Wanneer zich meerdere kandidaten melden, zal de PvdA eind oktober een lijsttrekkersverkiezing organiseren. Alle bijna 700 leden van de PvdA Haarlem hebben daarbij stemrecht. De gekozen lijsttrekker is tevens kandidaat-fractievoorzitter. Hij of zij zal zich dus niet kandidaat stellen als wethouder als de PvdA na de verkiezingen terug zou keren in het college van B&W.

Haarlem 105, 22 augustus 2013:

PvdA’er Jeroen Fritz stelt zich kandidaat voor lijsttrekkersschap in 2014

Gemeenteraadslid Jeroen Fritz stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in 2014. Mochten zich nog meer kandidaten melden, zal de PvdA eind oktober een lijsttrekkersverkiezing organiseren, laat de partij donderdag weten.

Fritz: ‘Ik wil verder bouwen aan een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid in Haarlem. Een PvdA die het huishoudboekje van de gemeente op orde brengt, maar die nooit zal accepteren dat dit ten koste gaat van het huishoudboekje van de mensen die al bijna niets te besteden hebben. Een PvdA die bouwt aan een ongedeelde stad met meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en de beste scholen, omdat elke Haarlemmer dezelfde kansen verdient.’

De 31-jarige Fritz is een geboren en getogen Haarlemmer. Hij is bijna acht jaar lid van de gemeenteraad en houdt zich onder meer bezig met wonen, ruimtelijke ordening, cultuur en veiligheid. Ook is hij deze raadsperiode vice-fractievoorzitter. In 2010 werd hij uitgeroepen tot Beste Lokale Webpoliticus van Nederland, een prijs voor de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet en sociale media om mensen bij zijn werk te betrekken. Fritz werkt naast zijn raadswerk bij de provincie Noord-Holland.

Kijk voor meer informatie op www.jeroenfritz.nl

Voor een betrokken en eigentijdse PvdA: kies Jeroen Fritz

Mijn naam is Jeroen Fritz. Ik ben 31 jaar oud en sinds acht jaar lid van de gemeenteraad, de laatste vier jaar als vice-fractievoorzitter. Hoewel mijn ouders ver over de grenzen zijn geboren, in Suriname en in Duitsland, ben ik zelf een echte Haarlemmer. Ik ben geboren in het Deo ziekenhuis, heb op school gezeten in Noord en woon in de Barteljorisstraat.

Waarom?
Haarlem heeft veel moois te bieden. Maar juist omdat ik zo van deze stad houd, doet het mij pijn dat ik vrijwel dagelijks Haarlemmers ontmoet die daar onvoldoende van profiteren. Jonge Haarlemmers die werkloos op de bank zitten. Gezinnen die zijn aangewezen op de voedselbank om rond te komen. Ouderen die na een leven hard werken hun pensioentje steeds kleiner zien worden, terwijl de zorg alleen maar duurder wordt. Ondernemers die hun ziel en zaligheid in hun bedrijf steken, maar nu moeten toezien hoe dat kopje onder gaat.

Een betrokken en eigentijdse PvdA
Deze tijd vraagt om een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid, die deze Haarlemmers weer perspectief biedt. Een PvdA met een visie op het Haarlem na de crisis, waar we samen de schouders onder kunnen zetten. Een PvdA die bouwt aan een ongedeelde stad met meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en de beste scholen, omdat elke Haarlemmer dezelfde kansen verdient. Een PvdA die het huishoudboekje van de gemeente op orde brengt, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima. Een PvdA die niet alleen politiek bedrijft vanuit het stadhuis, maar die het samen met de Haarlemmers doet, op straat, in de wijken en via sociale media. Een PvdA als beweging van de Haarlemmers, niet alleen van bestuurders.

Doet u mee?
Aan die PvdA wil ik samen met u vorm geven. Doet u mee? Kiest u voor een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid? En wilt u een lijsttrekker met ruime ervaring als debater, als onderhandelaar en als vice-fractievoorzitter? Dan hoop ik dat u mij op één zet.

Verder lezen

Mijn kandidaatstellingsbrief

In mijn kandidaatstellingsbrief geef ik wat uitgebreider aan waarom ik mij kandidaat stel als lijsttrekker van de PvdA Haarlem:

Geachte kandidaatstellingscommissie, beste partijgenoten,

Bij deze stel ik mij opnieuw kandidaat voor het lidmaatschap van de Haarlemse gemeenteraad. Daarnaast wil ik aankondigen dat ik me kandidaat zal stellen als lijsttrekker.

Hoewel mijn ouders ver over de grenzen zijn geboren, in Suriname en in Duitsland, ben ik zelf een echte Haarlemmer. Ik ben geboren in het Deo ziekenhuis, heb op school gezeten in Haarlem-Noord en het centrum en woon in de Barteljorisstraat, op een steenworp afstand van de Grote Markt. Haarlem is een prachtige stad. De oude binnenstad, de rijke geschiedenis, de musea en podia, de vele winkels en restaurants, de goede sociale voorzieningen, de groene randen rond de stad, de veelkleurige bevolking. Haarlem is een stad om van te houden.

Maar juist omdat ik zo van deze stad houd, doet het mij pijn dat ik vrijwel dagelijks Haarlemmers ontmoet die onvoldoende meeprofiteren van al dit moois. Jonge Haarlemmers die werkloos op de bank zitten omdat zij geen baan kunnen vinden. Gezinnen die gebruik moeten maken van de voedselbank om rond te kunnen komen. Ouderen die na een leven hard werken zien dat hun pensioentje steeds kleiner wordt, terwijl de zorgkosten alleen maar toenemen. Huiseigenaren die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Ondernemers die hun ziel en zaligheid in hun bedrijf hebben gestoken, maar nu moeten toezien hoe dat bedrijf kopje onder gaat in de economische crisis.

De contrasten in onze stad zijn groot, en nemen door de crisis alleen maar toe. De westkant van de stad is hip en happening: de beste winkelstad van Nederland, een topplek om te wonen, één van de veiligste steden van Nederland. Dat is ook buiten de stadsgrenzen opgevallen: de ene Amsterdammer na de andere verhuist naar Haarlem. Maar tegelijkertijd zien we aan de overkant van het Spaarne wijken waar steeds meer bewoners werkloos thuiszitten. Waar mensen wonen in huizen die zo slecht geïsoleerd zijn, dat een steeds groter deel van hun inkomen letterlijk het raam uit waait door stijgende energiekosten. Waar het aantal inbraken en de overlast van jongeren groeit. Waar steeds meer scholen moeten sluiten, omdat mensen hun kind liever elders naar school sturen.

Ik wil niet in een stad wonen, waar het Spaarne de grens vormt tussen geluk of pech. Ik wil mij elke dag inzetten om daar verandering in te brengen. Dat is voor mij de reden om mij kandidaat te stellen als lijsttrekker van de PvdA. Omdat ik weet dat de PvdA het verschil kan maken voor deze mensen. Omdat ik weet dat zonder de PvdA, niemand in de politiek nog naar hen omkijkt. Omdat ik weet dat het liberale verhaal van ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘eigen kracht’ voor hen vaak neerkomt op ‘zoek het zelf maar uit’.

De afgelopen acht jaar heb ik als raadslid en als vice-fractievoorzitter laten zien hoe ik politiek wil bedrijven: betrokken en eigentijds. Ik heb niet alleen concrete resultaten geboekt in de gemeenteraad, maar heb ook laten zien dat politiek meer is dan het stadhuis. Ik heb steeds het gesprek opgezocht met de Haarlemmers, in de wijken, op straat en via sociale media. In 2010 won ik de landelijke prijs voor Beste Lokale Webpoliticus voor de manier waarop ik Haarlemmers via sociale media betrek bij mijn werk. Ook heb ik steeds gezocht naar nieuwe wegen om de boodschap van de PvdA onder de aandacht te brengen. Zo verzamelde ik via internet meer dan 2000 handtekeningen om de kandidatuur van Haarlem voor het Glazen Huis van 3FM Serious Request te ondersteunen. Met succes: onlangs werd bekend dat het Glazen Huis in 2013 naar Haarlem komt.

Als lijsttrekker en als fractievoorzitter wil ik leiding geven aan een betrokken en eigentijdse PvdA. Een team dat werkt aan een socialer Haarlem, niet alleen in het stadhuis, maar ook in de stad, samen met de Haarlemmers. Op straat, in de wijken, maar ook via sociale media. Een partij die niet alleen deelneemt aan de debatten over de stad, maar die debatten aanwakkert en organiseert waar nodig. Een fractie die altijd de beste oplossingen aandraagt voor de problemen in de stad, en daarvoor de creativiteit en ervaring van onze 700 leden gebruikt.

Komende maand zal ik de voor kandidaatstelling benodigde handtekeningen verzamelen. Ik hoop dat zich meer kandidaten melden, zodat we een mooie, spannende maar vooral ook inspirerende lijsttrekkersverkiezing tegemoet gaan.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Fritz

Nieuw: Op de kaart

Ben je benieuwd waar ik me bij jou in de buurt mee heb bezig gehouden de afgelopen jaren? Of waar ik zoal op bezoek ben geweest? Mijn website heeft vanaf nu de nieuwe interactieve functie ‘Op de kaart’. Hier kun je precies zien wat ik in jouw wijk heb gedaan de afgelopen tijd.

Op de kaart

Neem snel eens een kijkje op de pagina ‘Op de kaart’.

Lukas Mulder nieuwe Groenlinks-wethouder

Raadslid Lukas Mulder is maandag 19 augustus geïnstalleerd als nieuwe wethouder namens GroenLinks. Hij volgt Rob van Doorn op, die vlak voor het zomerreces aftrad (zie een eerdere blog). Hij krijgt als wethouder duurzaamheid, wijken, mobiliteit, beheer en onderhoud in zijn portefeuille.

LukasLukas staat voor een lastige taak. Hij heeft nog maar zeven maanden tot de verkiezingen, weinig tijd om je in te werken als wethouder en nog je eigen stempel op het beleid te kunnen drukken. Het komt daarom goed uit dat hij lange ervaring heeft als raadslid en de stad goed kent. Hij kan meteen aan de slag om Haarlem duurzamer, groener en beter bereikbaar te maken.

De afgelopen jaren heb ik intensief met Lukas samengewerkt in de raadscommissie Ontwikkeling. Vorige raadsperiode was hij één van mijn belangrijkste opponenten, toen wij in de coalitie zaten en GroenLinks oppositiefractie was. Deze periode werkten we samen in één coalitie. We trokken daarbij vaak samen op voor meer betaalbare woningen, voldoende sociale voorzieningen in de wijken, duurzame woningbouw en een aantrekkelijk cultuuraanbod voor alle Haarlemmers.

Lukas is tegelijkertijd een sterk debater en een bedachtzaam en wijs raadslid, een zeldzame combinatie in de politiek. Deze kwaliteiten zullen hem ongetwijfeld van pas komen in zijn nieuwe rol als wethouder. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij daar, ook al duurt deze collegeperiode nog kort, een succes van zal maken.

Mumbai en terug naar huis

India FlagDe laatste dag in India heb ik doorgebracht in één van de grootste steden ter wereld: Mumbai. Deze enorme metropool, veel bekender onder de oude naam Bombay, ligt op een serie (schier)eilanden in de Arabische Zee. Deze natuurlijke ligging is prachtig, maar zorgt ook voor veel problemen. De stad is zo gegroeid, dat de smalle eilanden eigenlijk niet groot genoeg meer zijn voor alle mensen, auto’s en taxi’s. Omdat India deze dag Onafhankelijkheidsdag vierde waren veel bezienswaardigheden gesloten, maar een wandeling door de stad en een boottocht naar Elephanta Island vormde toch een mooie laatste dag voor ik weer op het vliegtuig naar huis stapte.

Mumbai 1

De belangrijkste bezienswaardigheden in Mumbai zijn koloniale gebouwen uit de Britse tijd. Zo is er het centrale station Victoria Terminal, dat van buiten meer lijkt op een tropisch paleis dan op een station. Aan zee staat de Gateway of India, een triomfboog die de grootsheid van het Britse rijk moest uitbeelden. Het is wel ironisch dat enkele jaren later de laatste Britse soldaten juist bij deze boog Mumbai verlieten na de onafhankelijkheid van India. Naast de boog staat het Taj Mahal hotel, een luxe hotel dat helaas wereldberoemd werd bij de terroristische aanslagen in 2008, toen vele toeristen en personeelsleden hier werden gegijzeld en werden vermoord.

Mumbai 2

Voor de kust van Mumbai ligt Elephanta Island. Het contrast met het moderne Mumbai kan bijna niet groter zijn. Op het eiland liggen een aantal grotten, waar hindoes tussen de 5ste en de 8ste eeuw heiligdommen hebben opgericht. In de grotten zijn prachtige beelden van Shiva en andere hindoegoden uitgehakt.

Kijk voor meer foto’s op Twitter of Facebook.

‘Echt vakantie’ in tropisch Varkala

India FlagNa het koloniale stadje Kochi en de natuur in de backwaters (zie mijn vorige blog) is het tropische badplaatsje Varkala mijn derde en laatste bestemming in de zuidelijke deelstaat Kerala. Varkala ligt prachtig op hoge kliffen boven de Arabische Zee. Ik verblijf hier in een modern bamboehutje vlakbij van zee. Een zeer geschikte plek voor nog een paar dagen ‘echt vakantie’ aan het einde van mijn reis door India.

 

imageimage

Anders dan in Goa, de Indiase strandbestemming bij uitstek, zijn de badplaatsen in Kerala nog nauwelijks ontwikkeld. Er zijn er eigenlijk maar twee: Kovalam, waar zich een begin van massatoerisme ontwikkelt, en het relaxte Varkala, een echte backpackersbestemming. Op de rand van de noordelijke klif bevinden zich de meeste guesthouses, restaurantjes en winkeltjes. Onder de kliffen liggen verschillende strandjes. Eén daarvan is heilig voor hindoes, zij komen hierheen om de as van hun overleden familieleden uit te strooien in zee. De andere stranden zijn vrijwel verlaten, op een paar westerse reizigers na.

image

Wanneer je over de klif loopt of op één van de terrasjes zit, heb je een bijzonder uitzicht over zee. Af en toe zie je dolfijnen springen en in de lucht zweven veel roofvogels, waaronder de grote, op vis jagende, brahmaanse wouw. Af en toe duikt er één naar beneden en haalt een vis of een kwal uit het water. En ‘s avonds is er een prachtige zonsondergang boven zee, waardoor de lucht tussen de palmbomen vuurrood kleurt.

imageimage

Na een paar dagen vakantie in Varkala, reis ik morgen door naar mijn laatste bestemming: de miljoenenstad Mumbai. Van daaruit zal ik terugvliegen naar Nederland. Kijk voor meer foto’s van mijn reis op Twitter of Facebook.

Kochi: koloniale geschiedenis en de backwaters

India FlagNa drie weken reizen door hectisch Noord-India, breng ik de laatste week van mijn vakantie door in de deelstaat Kerala, in de zuidwestpunt van India. Het lijkt een totaal andere wereld: de mensen zijn wat welvarender, het is er minder vies en chaotisch en het is hier zeker tien graden koeler dan in het benauwde noorden. Ook het eten is anders: rijst in plaats van brood, scherper gekruid en veel gebruik van kokos, vis en vers fruit. Kerala lijkt bijna een beetje op het relaxte Zuidoost-Azië. Een mooie plek om bij te komen van de reis door India.

imageimage

Kochi (vroeger bekend als Cochin) trekt al sinds de tijd van de oude Grieken mensen van over de hele wereld aan. Cochin ligt aan de Malabarkust, ook wel de Peperkust genoemd. Griekse handelaren kwamen hier al voor de kruiden, later gevolgd door Romeinen, Chinezen, Arabieren, Portugezen, Nederlanders en Engelsen. Chinese handelaren van het hof van Kublai Khan lieten hier in de 13de eeuw de kenmerkende Chinese visnetten achter, die nog altijd worden gebruikt. Tussen 1503 en 1663 was de stad Portugees. De ontdekkingsreiziger Vasco da Gama lag hier 14 jaar begraven in een kerkje dat er nog altijd staat, de oudste Europese kerk in India. Vervolgens was Kochi tot 1814 in Nederlandse handen. Je vind er onder meer nog een Nederlandse begraafplaats, oude VOC-kantoren en pakhuizen en een synagoge.

image

Vanuit Kochi heb ik een bezoek gebracht aan de backwaters. Dit is een keten van brakwaterlagunes langs de kust. Op traditionele rijstschepen en in kano’s kun je hier doorheen varen, langs palmbossen, visnetten en kleine dorpjes. Een bijzondere ervaring in een land waar zoveel natuur heeft plaatsgemaakt voor verstedelijking.

imageimage

Inmiddels ben ik aangekomen in Varkala, een klein badplaatsje in het zuiden van Kerala gelegen op hoge kliffen boven de Arabische Zee. Hier heb ik nog een paar dagen ‘echt vakantie’, voor ik via Mumbai terug naar huis reis. Kijk voor meer foto’s op Twitter of Facebook.

Hoog water in Varanasi

India Flag‘Ouder dan de geschiedenis, ouder dan de traditie, ouder zelfs dan de legende, het lijkt tweemaal zo oud als die allemaal samen.’ Zo omschreef schrijver Mark Twain Varanasi, één van de oudste levende steden ter wereld. De aan de heilige Ganges gelegen stad, gewijd aan de god Shiva, is voor hindoes de heiligste plek op aarde. Als je hier sterft zou je onmiddellijk mosksha bereiken, verlichting van de cyclus van sterven en wedergeboorte. Tal van ouderen komen dan ook hierheen om te sterven en gecremeerd te worden op één van de crematieghats.

imageimage

Normaal gesproken zijn er tientallen ghats (trapkades) langs de Ganges, waar het zoemt van de activiteiten: pelgrims die een bad nemen in de rivier, crematies, priesters en sadhoes die rituelen uitvoeren en reizigers die langs de kades lopen. Helaas is het op dit moment extreem hoog water in Varanasi. De ghats zijn helemaal onder water verdwenen en ook de traditionele boottochtjes over de Ganges zijn niet mogelijk door het snel stromende water. Veel van de typische taferelen zijn dus afwezig, maar Varanasi blijft een indrukwekkende en intrigerende stad, waar op elke straathoek wel iets te beleven valt.

image

Bovendien ligt mijn guesthouse aan de Ganges. Vanaf het dakterras, waar altijd een koel windje staat, heb je een mooi uitzicht over de enorm brede rivier. Met enige regelmaat komt er een dode koe langs drijven, en af en toe drijft er ook een in doeken gewikkeld lichaam van een mens langs. Het kan zijn dat de nabestaanden niet genoeg geld hadden voor voldoende hout om het lichaam helemaal te cremeren, maar in sommige gevallen wordt een lichaam ook zo in de Ganges gegooid, bijvoorbeeld bij sadhoes of als je bent gestorven aan de beet van een cobra. De dood is in Varanasi altijd heel zichtbaar aanwezig.

imageimage

Vandaag heb ik vanuit Varanasi een bezoek gebracht aan Sarnath, net zo heilig als Varanasi, maar dan voor een andere religie. Sarnath is één van de vier heiligste plaatsen voor boeddhisten, allen verbonden met gebeurtenissen uit het leven van Boeddha. Nadat Boeddha in Bodhgaya verlichting had bereikt, gaf hij hier in 530 voor Christus zijn eerste preek en zette daarmee volgens de gelovigen het Wiel der Wet in werking. Naast stoepa’s uit de derde eeuw voor Christus, waarin relieken van Boeddha zouden worden bewaard, hebben ook tal van boeddhistische gemeenschappen uit andere landen hier recentere tempels en kloosters gebouwd. Je vind in Sarnath onder meer Japanse, Chinese, Thaise, Tibetaanse en Birmese tempels, die druk worden bezocht door pelgrims en toeristen uit deze landen.

Kijk voor meer foto’s op Twitter of Facebook.

Udaipur: de meest romantische stad van India

India FlagUdaipur staat bekend als de meest romantische stad van India. Het ligt prachtig aan Lake Pichola, waarin twee eilandpaleizen lijken te drijven. Op de oever staan het grote stadspaleis van de maharana en de prachtige bewerkte Jagdishtempel uit de 17de eeuw. Overdag zweven er kraanvogels, zilverreigers en roofvogels boven de stad, maar zodra de zon onder gaat komen er enorme zwermen vliegende honden tevoorschijn, grote vleermuizen met een spanwijdte tot bijna 2 meter. Een bijzondere ervaring om duizenden vliegende honden over de mooi verlichte paleizen en het meer te zien vliegen.

image

De maharana’s van Mewar, die regeren vanuit het stadspaleis van Udaipur, zijn de langst regerende koninklijke dynastie ter wereld. De huidige maharana in de 67ste in een ononderbroken lijn. De dynastie gaat terug tot de tweede eeuw na Christus en sinds het jaar 734 regeren ze over het zuidelijk deel van Rajasthan. Eerst gebeurde dit vanuit Chittaurgarh, sinds de 16de eeuw vanuit de nieuwe hoofdstad Udaipur. Hun enorme stadspaleis strekt zich ruim een kilometer langs de oevers van het meer uit.

imageimage

Het is opmerkelijk hoeveel toeristen er rondlopen in Udaipur. Het is me een raadsel waar die opeens vandaan komen, want Udaipur ligt niet direct centraal en het lijkt hier aanmerkelijk drukker dan in bijvoorbeeld Jaipur, Jodhpur of Pushkar. Maar misschien kiezen veel reizigers er net als ik wel voor hier wat langer te blijven en lijkt het daardoor drukker. Udaipur heeft wat minder last van klantenlokkers dan andere steden in Noord-India en dat maakt het tot een relaxte stop op een reis door dit deel van het land.

imageimage

Mijn volgende bestemming zal een stuk hectischer zijn. Morgen verlaat ik Rajasthan en vlieg ik via Delhi naar Varanasi, de heilige stad aan de Ganges. Kijk voor meer foto’s van Udaipur op Twitter of Facebook.

Pushkar: heilig voor pelgrims, hippies en backpackers

India FlagNa grote Indiase steden als Delhi, Jaipur en Jodhpur, was ik wel toe aan de rust van een dorpje. De afgelopen dagen heb ik daarom doorgebracht in Pushkar, een relaxed dorpje in Rajasthan gelegen rond een heilig meer. Het is al millennia lang een belangrijk bedevaartsoord voor hindoes. Ook trekt het al sinds de tijd van de hippie trail westerse reizigers aan, niet alleen vanwege de gemoedelijkheid en het historische en religieuze belang, maar ongetwijfeld ook vanwege de bhang (marihuana) die hier gemakkelijk te krijgen is.

image

Pushkar is één van de weinige plekken in de wereld waar een tempel staat voor Brahma, naast Vishnoe en Shiva het derde deel van de goddelijke drieëenheid van de hindoes. Hij zou hier een demoon hebben verslagen, een offerceremonie hebben uitgevoerd en de vergadering van alle goddelijke wezens bij elkaar hebben geroepen. Genoeg aanleiding voor honderdduizenden pelgrims om hier ieder jaar een bad te nemen in het heilige meer. Ook Mahatma Gandhi heeft een deel van zijn as in het meer laten uitstrooien.

imageimage

De bhang heb ik maar gelaten voor wat het is, maar het is fijn om even een paar dagen door te brengen in een dorpje met weinig auto’s en veel leuke reizigersrestaurantjes, waar je ook iets anders kunt krijgen dan Indiase thali’s. Ook is Pushkar een mooi voorproefje van de voor hindoes allerheiligste stad Varanasi, dat ik later deze reis nog zal bezoeken. Maar eerst reis ik morgen uitgerust verder naar mijn laatste bestemming in de deelstaat Rajasthan: Udaipur.

Kijk voor meer foto’s op Twitter of Facebook.