Meer

Archive | oktober, 2013

Moet gemeente uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen?

Haarlem kan en moet meer doen om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Dat is de conclusie van een debat in De Pletterij, waar ik woensdag 30 oktober namens de PvdA aan deelnam. Samen met GroenLinks, Actiepartij en Sociaal Lokaal heb ik aangekondigd dat wij dit onderwerp aan de orde zullen stellen in de gemeenteraad. Een voorbeeld is daarbij de gemeenteraad van Hilversum, die onlangs raadsbreed uitsprak dat ook uitgeprocedeerden recht hebben op een dak boven hun hoofd.

Uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen zonder verblijfsvergunning kunnen lang niet altijd worden uitgezet naar het land van herkomst, bijvoorbeeld omdat dat land hen niet accepteert. Vroeger zorgden gemeenten dan vaak voor opvang, maar na het generaal pardon heeft het Rijk bepaald dat dat niet meer mag. Gevolg is dat veel van deze mensen op straat komen te staan, met alle negatieve gevolgen van dien voor deze mensen zelf en voor de veiligheid en leefbaarheid in de steden. Tijdens het debat deden Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk dan ook de oproep aan de gemeente Haarlem om haar verantwoordelijkheid te nemen en meer te doen om uitgeprocedeerden op te vangen.

debat pletterij

Uitgangspunt voor de PvdA is dat ieder mens recht heeft op een dak boven zijn hoofd en noodzakelijke zorg. Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu het Rijk faalt om deze mensen goed op te vangen moeten gemeenten daarom weer hun verantwoordelijkheid nemen. Dat zal niet makkelijk zijn, omdat het eigenlijk niet mag en omdat het geld de gemeente niet bepaald op de rug groeit. Maar dat mag geen reden zijn om niet te zoeken naar een humane oplossing voor deze mensen.

Wat mij betreft spreekt de Haarlemse gemeenteraad, net als de raad van Hilversum, uit dat ook uitgeprocedeerden recht hebben op een dak boven hun hoofd. Opvang hoeft niet perse door de gemeente zelf te gebeuren, er zijn maatschappelijke organisaties die dat veel beter kunnen, maar de gemeente moet hen wel ondersteunen. Ik heb Vluchtelingenwerk en Stem in de Stad daarom tijdens het debat opgeroepen met een voorstel aan de gemeenteraad te komen, waarin ze ook aangeven wat zij van de gemeente nodig hebben om deze mensen beter te kunnen opvangen. Beide organisaties hebben deze uitnodiging aangenomen. Wordt dus vervolgd.

Haarlem linksom uit de crisis: dit is mijn plan

De economische crisis raakt ook Haarlem hard. Veel Haarlemmers hebben moeite het hoofd boven water te houden en ook de gemeente heeft financiële problemen. Die crisis lossen we in Haarlem niet op, maar we kunnen wel de gevolgen verzachten en bouwen aan een economisch sterk Haarlem na de crisis. Het is mijn ambitie dat Haarlem sterker en socialer uit de crisis komt.

We weten hoe rechts Haarlem uit de crisis wil helpen: ieder voor zich. Mijn plan is een alternatief daarvoor: linksom uit de crisis. Ook ik zie dat we komende jaren minder geld zullen kunnen besteden, maar ik wil de lasten eerlijk delen. En tegelijkertijd wil ik samen met de Haarlemmers werken aan meer werkgelegenheid en bouwen aan de economie van de toekomst, zodat we mensen weer perspectief bieden.

linksom

Haarlem linksom uit de crisis

1. Financiën op orde, maar wel eerlijk
De gemeente zit in financieel zwaar weer. De schuld is te hoog, de reserve te laag, en door Rijksbezuinigingen zal de gemeente komende jaren opnieuw fors moeten bezuinigen. De PvdA is naast een sociale ook altijd een solide partij geweest, en moet dus ook nu haar verantwoordelijkheid nemen. Ook de PvdA ontkomt dus niet aan pijnlijke keuzes, zoals minder ambtenaren, een lager onderhoudsniveau van de stad of verhoging van parkeertarieven. Maar niet ten koste van alles. De PvdA zal nooit accepteren dat er bezuinigd wordt op ons sociale hart. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima.

2. Werken aan werk
Ook in Haarlem verliezen steeds meer mensen hun baan. Dat tij moeten we keren. Mensen die werkloos worden, helpen we zo snel mogelijk weer aan de slag. Oudere werknemers verdienen daarbij bijzondere aandacht, omdat zij vaak lastig weer een baan vinden. En om jeugdwerkloosheid tegen te gaan voorkomen we schooluitval en bieden we meer werkervaringsplekken voor jongeren die geen baan kunnen vinden. Zo blijven jongeren aan de slag en voorkomen we een verloren generatie van jongeren die werkloos op de bank zitten.

3. Bouwen aan de economie van de toekomst
Naast werk op de korte termijn, is het ook belangrijk te bouwen aan de Haarlemse economie van de toekomst. Een voorbeeld daarbij is Eindhoven. Toen Philips deels uit die stad vertrok, heeft men gekozen voor een nieuw economisch profiel als designstad. Men heeft opleidingsinstituten en bedrijven naar de stad gehaald die daarbij passen en heel veel jonge creatieve ondernemers een kans geboden. Nu is Eindhoven één van de economische centra van ons land, met veel werkgelegenheid. Ook Haarlem moet op zoek naar een duidelijker economisch profiel en daar echt gaan, om zo meer werk naar de stad te halen. Daarbij valt te denken aan popmuziek of de opvolgers van de grafische industrie, zoals webdesign of 3D-printing, zaken waar Haarlem sterk in is.

Tweede debat: Haarlemse helden van de buurt

Gisteren was het tweede van drie debatten tussen Moussa Aynan en mij als kandidaat-lijsttrekkers. Dit tweede debat vond plaats in wijkcentrum De Ringvaart in Boerhaavewijk (Schalkwijk) en stond in het teken van leefbaarheid. In mijn inleidende verhaal heb ik verteld over drie Haarlemse helden, die mij inspireren en symbool staan voor de leefbare buurten die mij voor ogen staan.

debat 3

Mijn eerste Haarlemse held is Irish. In de Ekamastraat in Boerhaavewijk heeft corporatie Elan Wonen tien leegstaande garageboxen omgetoverd tot bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Buurtbewoners die anders nooit de kans hadden gekregen een eigen bedrijf te starten hebben hier nu bijvoorbeeld een kapperszaak, een fietsenmaker of een kledingwinkel. Een investering in de buurteconomie die een voorbeeld is voor andere buurten. En in één van die garageboxen zit Irish met haar organisatie Meetingz. Zij organiseert daar onder meer Repair Cafes, waar vrouwen die anders het huis nauwelijks uit komen samen kleding herstellen en taalles krijgen. Een prachtig voorbeeld van emancipatie in de buurt!

debat 2

Mijn tweede Haarlemse held is Frits. Hij is één van onze wijkagenten. Ik ben onlangs een dag met hem meegelopen en heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk wijkagenten zijn voor de veiligheid in een buurt. Zij kennen iedereen en kunnen mensen makkelijk aanspreken. Ik heb bijvoorbeeld samen met Frits een gesprek gehad met een verslaafde moeder en zoon. Zij zorgden voorheen voor nogal wat overlast, maar omdat Frits hen kent en persoonlijk aanspreekt kan hij heel wat problemen voorkomen. De veiligheid in de buurt is daardoor toegenomen. En veiligheid is geen rechtse hobby, zoals sommige PvdA’ers wel eens denken. Het is een primaire levensbehoefte, waar ook de PvdA voor moet knokken.

Mijn derde Haarlemse held is Anita. Zij is de directeur van de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. De afgelopen jaren nam het leerlingenaantal van de Hannie Schaftschool gestaag af. Veel (vooral hoger opgeleide) ouders uit het Rozenprieel stuurden hun kinderen buiten de eigen wijk naar school. Sluiting dreigde, waarmee de wijk haar enige basisschool zou verliezen. Maar Anita weigerde dit te accepteren. Het schoolgebouw kreeg een opknapbeurt en de leerlingen krijgen naast het gewone onderwijs ook praktijklessen in bijvoorbeeld robotica, zeefdrukken of koken aangeboden, om ze te stimuleren hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Met succes: het leerlingaantal loopt weer op en het Rozenprieel behield haar enige basisschool.

debat 1

Irish, Frits en Anita zijn slechts drie voorbeelden van de Haarlemse helden die wij als PvdA vaak tegenkomen, overal in de stad. Voor mij staan zij voor drie zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van buurten: buurteconomie, veiligheid en eerlijke kansen voor al onze kinderen. Maar ze staan ook voor de betrokken en eigentijdse PvdA, waar ik aan wil bouwen. Een PvdA die snapt dat ze het niet alleen kan. Een PvdA die het samen met de Haarlemmers doet, in de wijken, op straat en via sociale media. Een PvdA als beweging van de Haarlemmers, niet alleen van bestuurders. Aan die PvdA wil ik bouwen. Steun je me?

Foto’s afkomstig van Facebookpagina PvdA Haarlem.

Eerste debat: het Haarlem dat mij voor ogen staat

Gisteren was het eerste van drie debatten tussen Moussa Aynan en mij als kandidaat-lijsttrekkers van de PvdA Haarlem. Als inleiding mochten we elk een kort verhaal houden. Ik heb daarbij verteld over het Haarlem van de toekomst dat mij voor ogen staat. Ik ben er namelijk van overtuigd dat alleen bezuinigen de komende jaren niet genoeg is. We zullen, juist in financieel krappe tijden, ook moeten bouwen aan het Haarlem van de toekomst en mensen perspectief moeten bieden op een mooier en socialer Haarlem.

flyers

Het Haarlem dat mij voor ogen staat is ten eerste een stad waar al onze kinderen gelijke kansen hebben. De gemeente is straks verantwoordelijk voor het complete jeugdbeleid. Een enorme verantwoordelijkheid, maar ook een kans. We kunnen er nu voor zorgen dat problemen eerder worden gesignaleerd en dat er geen tien instanties bezig zijn met een kind en elkaar tegenwerken, maar dat er één aanspreekpunt komt voor elk kind. En we kunnen zorgen voor de beste scholen, minder jeugdwerkloosheid en minder kinderen die opgroeien in armoede, zodat ieder kind een eerlijke kans heeft.

Het Haarlem dat mij voor ogen staat is ten tweede een ongedeelde stad, één Haarlem. Nog te vaak vormt het Spaarne de grens tussen geluk en pech. De oostkant van Haarlem profiteert onvoldoende mee van alle positieve ontwikkelingen aan de westkant: de werkloosheid is er hoger dan gemiddeld, mensen zijn er ongezonder en mensen voelen zich er onveiliger. Daarom wil ik extra investeren in Oost en Schalkwijk, zodat bewoners van deze wijken dezelfde kans krijgen op werk, een goed huis en een veilige buurt als alle Haarlemmers.

En het Haarlem dat mij voor ogen staat is tenslotte een economisch sterke stad, met meer werkgelegenheid. Ik wil daarbij een voorbeeld nemen aan Eindhoven. Toen Philips deels uit die stad vertrok, heeft men gekozen voor een nieuw economisch profiel als designstad van Nederland. Men heeft opleidingsinstituten en bedrijven naar de stad gehaald die daarbij passen en heel veel jonge creatieve ondernemers een kans geboden. Nu is Eindhoven één van de economische centra van ons land, met veel werkgelegenheid. Ook Haarlem zou een duidelijker economisch profiel moeten kiezen en daar echt voor moeten gaan, om zo meer werk naar de stad te halen.

Dat is het Haarlem waar ik als lijsttrekker van de PvdA aan wil bouwen. Doe je mee? Dan hoop ik dat je mij je stem geeft.

Haarlems Dagblad: ‘Flexwerkers vast contract bieden’

Dinsdag 15 oktober schrijft het Haarlems Dagblad over mijn voorstel om, in navolging van het Rijk, meer flexwerkers weer een vast contract te bieden bij de gemeente (zie een eerdere blog). De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Mensen die gewoon vast werk doen, zoals schoonmakers, beveiligers en cateringpersoneel, moeten ook de zekerheid krijgen die daarbij hoort.

Jeroen Fritz: Het is slechts een begin, maar wel een trendbreuk
‘Flexwerkers vast contract bieden’

Door John Oomkes

HAARLEM – Jeroen Fritz, kandidaat-lijsttrekker PvdA, wil dat de gemeente slecht betaalde flexwerkers in dienst gaat nemen. Het gaat om mensen die als beveiligers, schoonmakers en cateringmedewerkers via uitzendbureaus al voor de gemeente werken.

Gemeenteraadslid Fritz vindt dat Haarlem het voorbeeld moet volgen van minister Stef Blok (wonen en rijksdienst; VVD), die recent heeft toegezegd dat de rijksoverheid tenminste 2500 mensen in lage loongroepen zelf in dienst gaat nemen die nu nog noodgedwongen als zzp’er aan de slag moeten.

Fritz zegt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen: “Mensen die gewoon vast werk doen dat de overheid ten goede komt, moeten een vast contract kunnen krijgen. Mijn leuk is: fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon. De overheid moet het voorbeeld geven en mensen juist bestaanszekerheid bieden.”

- Dat is een mooie gedachte. Maar de 2500 banen van minister Blok zijn een druppel op de gloeiende plaat. Het gaat in werkelijkheid om vele tienduizenden mensen in deze situatie. Omdat voor Haarlem de vuistregel geldt dat de stad in vrijwel alles ongeveer 1 procent van het land vertegenwoordigt, komt je voorstel voor Haarlem neer op ongeveer 25 banen.

Fritz: “Toch vormt het voorstel van de minister een trendbreuk. Tot dusver deden alle overheden en veel bedrijven zoveel mogelijk hun best om mensen ‘naar buiten’ te gooien. Dit goede voorbeeld van de VVD-minister moeten we in Haarlem volgen, ook als het maar 25 mensen betreft die een vast contract krijgen en die dus meer inkomenszekerheid krijgen. Als het begin er is, kan het alleen maar meer worden.”

- Dat is mooi voor die 25 mensen in Haarlem en die 2500 in het land. Maar dat betekent tegelijkertijd rechtsongelijkheid voor mensen die in een zelfde positie verkeren. Een klein percentage flexwerkers krijgt uitzicht op een baan bij de overheid, de grote meerderheid niet.

Fritz: “Dat klopt, het is slechts een begin. Als je als gemeente bijvoorbeeld alle schoonmakers van je belangrijkste gebouwen in dienst neemt, dan kun je die rechtsongelijkheid deels uitsluiten.”

- Je spant je nu in om flexwerkers in de gemeentelijke organisatie op te nemen, terwijl Haarlem het afgelopen jaar en nog steeds bezig is afscheid te nemen van 120 of meer ambtenaren.

Fritz: “Het verschil is dat er voor die mensen geen werk meer was, maar voor die flexwerkers wel.”

- Maar voor hen is enkel geen werk meer, omdat het aantal ambtenaren moet worden teruggebracht. Ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat het ambtenarenapparaat moet worden afgeslankt.

Fritz: “Minister Blok verdedigt het beleid om 2500 flexwerkers een vast contract aan te bieden als volgt: ‘Het kost de overheid in de praktijk niet meer geld’ om dit werk gedaan te krijgen. Veel geld gaat nu naar de uitzendbureaus. Met andere woorden: het gaat er niet om de overheid in banen te beperken, maar in wat je als overheid zelf uitgeeft.”

Haarlems Dagblad, 15 oktober 2013

Vast contract voor flexwerkers, ook bij de gemeente

De Rijksoverheid gaat mensen in lage loongroepen, zoals beveiligers, schoonmaakpersoneel en cateringmedewerkers, vaker zelf in dienst nemen. Dat maakte het kabinet gisteren bekend. Ik vind dat de gemeente Haarlem dit voorbeeld zou moeten volgen.

contractHet Rijk is van plan tenminste 2.500 mensen aan te nemen, die nu gedwongen zijn als flexwerker of zzp’er te werken. Dit voornemen maakt onderdeel uit van het plan om de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe te roepen. Steeds vaker worden mensen ontslagen en gedwongen om als zzp’er aan de slag te gaan. Daarmee vervalt voor veel mensen hun bestaanszekerheid.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Als je gewoon vast werk doet, dan moet je daarvoor een vast contract kunnen krijgen. Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven. Het is heel goed dat het Rijk dat nu gaat doen, maar ook bij de gemeente zien we dat steeds meer werk in de lagere loonschalen wordt uitbesteed en door flexwerkers wordt uitgevoerd. Ik vind dat ook de gemeente schoonmakers, beveiligers en cateringmedewerkers weer veel vaker zelf in dienst moet nemen, als zij gewoon vast werk doen. Daarover wil ik komende raadsperiode afspraken maken in een nieuw coalitieakkoord.

Een roze ontbijtje voor Coming Out Day

Vandaag organiseerden de gemeente Haarlem en het COC een roze ontbijt in het stadhuis voor raadsleden en vertegenwoordigers van ‘roze’ organisatie. Ook liet wethouder Jack van der Hoek de regenboogvlag wapperen aan de toren van het stadhuis. Aanleiding was Coming Out Day, een internationale dag om het mogelijk te maken dat elke homo, lesbiënne, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar geaardheid kan uitkomen. Namens de PvdA waren Helga Koper en ik aanwezig.

COD

Vorig jaar was het Roze Jaar in Haarlem. Op Roze Zaterdag kleurde de hele stad roze, maar het hele jaar waren er tal van debatten, manifestaties en activiteiten. We hebben daarmee op een mooie manier aandacht kunnen vragen voor gelijke behandeling van hetero’s en homo’s. Maar ook na dit jaar blijft het belangrijk dat dit op de gemeentelijke agenda blijft staan. Want hoewel iedereen in Nederland gelukkig dezelfde rechten heeft, valt er nog wel wat te verbeteren, zodat iedereen zich ook echt veilig en zichzelf kan voelen.

Zo pleit mijn PvdA-collega Helga Koper al langer voor een breed gemeentelijk diversiteitsbeleid, waar ook dit onderdeel van uitmaakt. Ook wil de PvdA meer voorlichting op scholen en meer aandacht voor roze ouderen. Lees meer hierover in de blog van Helga op de PvdA-site.

Drie debatten kandidaat-lijsttrekkers

De PvdA organiseert komende twee weken drie debatten tussen Moussa Aynan en mij als kandidaat-lijsttrekkers. Hier kunnen de leden en andere belangstellenden kennismaken met ons en zullen wij met elkaar in debat gaan. De aftrap vindt op 16 oktober plaats in het centrum, daarna volgen nog debatten in Schalkwijk en Haarlem-Noord:

  • Woensdag 16 oktober, 20:00-22:00 uur: Grandcafé Brinkmann, Grote Markt. Verslag
  • Vrijdag 18 oktober, 20:00-22:00 uur: wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98. Verslag
  • Dinsdag 22 oktober, 20:00-22:00 uur: jongerencentrum Delftwijk City, Jan Gijzenkade 305A

lijsttrekkers

Naast leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom de debatten bij te wonen. Dus wil je één of meerdere van deze debatten bijwonen, dan nodig ik je daar van harte voor uit. Kijk voor meer informatie op de website van de PvdA Haarlem.

De uitslag van de ledenraadpleging wordt vrijdagavond 8 november bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dan zal de nieuw gekozen lijsttrekker ook zijn eerste speech geven. De locatie van deze bijeenkomst wordt later bekend gemaakt.

Haarlems Dagblad: PvdA: Criminelen in Noord ook aanpakken

Woensdag 9 oktober besteedt het Haarlems Dagblad opnieuw aandacht aan de problemen met een kleine groep vooral Marokkaanse jongens in Haarlem, die volgens burgemeester Schneiders ongevoelig lijken voor gerechtelijke straffen. Het Haarlems Dagblad laat een aantal raadsleden hierover aan het woord. Zelf doe ik in het artikel het voorstel om de succesvolle top-25 aanpak van criminele jongeren in Schalkwijk uit te breiden naar andere wijken met soortgelijke problemen (zie een eerdere blog).

PvdA: Criminelen in Noord ook aanpakken

Door: Annalaura Molducci

HAARLEM – De politiek worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met vooral Marokkaanse jongeren die ongevoelig lijken voor straf en de samenleving ernstig frustreren. “Eerst moet bekend zijn of de aanpak van de top 25 criminelen in Schalkwijk wel effectief is.”

Dilia Leitner van D66: “Als opsluiting niet werkt moeten we een andere aanpak hanteren, misschien moeten we meer in de preventieve sfeer doen. Opsluiting kost ook veel geld.”

Sjaak Vrugt (Actiepartij): “Ik kan niet uit de losse pols een oordeel vellen maar dit tuig hoort natuurlijk niet op straat.”

Rob de Jong (VVD) ziet het probleem van de groep die ongevoelig is voor welke straf dan ook: “Eigenlijk wil je dit soort lieden niet in je stad hebben.”

Jeroen Fritz (PvdA) pleit er in een blog voor de aanpak van de top 25 in Schalkwijk uit te breiden naar Haarlem-Noord. “Daar zitten ook groepen jongeren met een alcoholprobleem, vooral in de Indische Buurt.”

Het CDA voelt veel voor de drietrapsraket. “Eerst liefdevol benaderen en een kans geven, daarna laten weten dat bepaald gedrag niet kan en dan hard aanpakken”, zegt Merijn Snoek.

GroenLinks wil niet alleen een harde aanpak maar ook kijken naar de oorzaak, zegt Cora-Yfke Sikkema: “Haarlem is veilig maar honderd procent veiligheid haal je nooit.”

Haarlems Dagblad, 9 oktober 2013

Veilig Haarlem: breid succesvolle aanpak criminele jongeren uit

Dit weekend werd Haarlem opgeschrikt door twee ernstige geweldsincidenten, waarbij vermoedelijk jonge Marokkanen betrokken waren. In Haarlem-Noord sloegen vrijdagavond zes jonge mannen een vrouw uit IJmuiden in elkaar en in Schalkwijk werden twee hoogbejaarde vrouwen overvallen. Naar aanleiding van deze verschrikkelijke incidenten is de discussie over de aanpak van criminele jongeren in Haarlem weer opgelaaid. Ook burgemeester Bernt Schneiders stuurde vandaag een open brief hierover aan de media.

PolitieIn Schalkwijk hebben we al langer problemen met een kleine groep, met name Marokkaanse, criminele jongeren. Op aandringen van de PvdA zijn gemeente, politie en justitie daar begonnen met de zogenaamde top-25 aanpak (zie een eerdere blog). Door de meest criminele jongeren in Schalkwijk zeer nauw te volgen en waar nodig hard aan te pakken, blijkt het aantal misdaden van deze groep de afgelopen maanden te zijn afgenomen. Helaas geldt dat niet voor alle 25, maar het is een mooi resultaat en leidt tot een veiliger Schalkwijk.

Ik stel voor om deze succesvolle aanpak uit te breiden naar de gehele stad. Zo krijgen we ook meer grip op criminele jongeren in andere wijken, waar zij veel criminaliteit en overlast veroorzaken. Dit soort incidenten zullen we daarmee helaas nooit helemaal kunnen voorkomen, maar we kunnen wel zorgen dat de meest criminele jongeren zich niet meer onbespied en onaantastbaar wanen en wel twee keer zullen nadenken voor zij weer in de fout gaan.

Daarnaast hebben we in met name Meerwijk goede ervaringen opgedaan met Marokkaanse buurtvaders en -moeders, die jongeren die overlast veroorzaken tot de orde roepen. De PvdA heeft al eerder voorgesteld dit soort initiatieven uit te breiden naar meer wijken. Het initiatief moet dan wel van bewoners komen, maar de gemeente kan dit coördineren en faciliteren. Buurtvaders zullen de ernstigste criminele jongeren niet stoppen, daarvoor is de politie nodig, maar kunnen wel helpen voorkomen dat hun jongere broertjes ook afglijden en kiezen voor een criminele carrière. Een nuttige aanvulling, want alleen samen kunnen we Haarlem veiliger maken.

Decent Work Day: ik trek het me aan

Vandaag is het Decent Work Day, een internationale dag om aandacht te besteden aan eerlijk werk, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. Om aandacht te vragen voor deze dag dragen tal van PvdA’ers, waaronder de gehele Tweede Kamerfractie, vandaag een (eerlijk geproduceerd) t-shirt met de tekst ‘Ik trek het me aan’. Ook ik doe mee aan deze actie.

Decent Work Day

We herinneren ons allemaal het verschrikkelijke drama van de ingestorte textielfabriek in Bangladesh in april van dit jaar, waarbij meer dan 1200 werknemers omkwamen. Door eerlijk geproduceerde kleding te kopen, zoals dit shirt, kun je letterlijk laten zien dat je het je aantrekt hoe je kleding wordt gemaakt. Maar ook in veel andere landen werken mensen onder verschrikkelijke omstandigheden, zonder dat ze daarvoor een fatsoenlijk loon krijgen en hun rechten worden gerespecteerd. Ook ik heb dat op reis soms met eigen ogen kunnen zien. Zoals dit jaar nog in India, waar bijvoorbeeld kinderarbeid aan de orde van de dag is en bouwvakkers tussen het werk door op straat slapen, omdat ze geen onderdak hebben in de grote stad.

Maar ook in ons eigen land valt er nog wel wat te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het omzeilen van het wettelijk minimumloon, het ontslaan van werknemers om ze vervolgens als zzp’er weer aan het werk te zetten of het in dienst nemen van Oost-Europese werknemers zonder daarbij de Nederlandse arbeidsrechten te respecteren. Dat moet veranderen. Eerlijk werk voor een fatsoenlijk loon, overal ter wereld, daar voeren wij vandaag actie voor. Doe je mee?

Het is officieel: kies je voor Moussa of voor mij?

Het is officieel: Moussa Aynan en ik zijn de enige twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PvdA Haarlem. Allebei hebben we meer dan 50 geldige handtekeningen van leden ingeleverd. Van 26 oktober tot en met 6 november kunnen alle leden van de PvdA Haarlem een keuze maken: zetten ze Moussa of mij op één?

lijsttrekkers

Komende maand organiseert de PvdA maar liefst drie debatten, waar Moussa en ik ons aan de leden en andere belangstellenden kunnen presenteren. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Een mooie test voor ons als kandidaat-lijsttrekkers en partijdemocratie in optima forma. Binnenkort lees je op deze website meer over de precieze data en locaties van de debatten.

Er valt echt iets te kiezen. Moussa en ik zitten weliswaar al acht jaar samen in de gemeenteraad en kunnen het uitstekend met elkaar vinden, maar we hebben een verschillende politieke stijl, een verschillende persoonlijkheid en een verschillende ervaring. Het is aan de leden om te bepalen wie zij het meest geschikt achten om de lijst aan te voeren en na de verkiezingen de fractie te leiden. Kies je voor een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid? En wil je een lijsttrekker met ruime ervaring in het debat, in onderhandelingen en als vice-fractievoorzitter? Dan hoop ik dat je mij op de eerste plaats van de kandidatenlijst kiest.

PvdA laat zich van sportieve kant zien

Zondag 29 september was de Zilveren Kruis Achmea Loop, de belangrijkste hardloopwedstrijd van Haarlem. Al een aantal jaar loopt een groep sportieve PvdA’ers mee met de 5km loop als rood PvdA-team. Dit jaar liepen er zelfs drie Tweede Kamerleden mee in het team: de Haarlemmers Sjoera Dikkers, Marith Rebel en Jeroen Recourt. Zelf ben ik niet zo sportief, maar gelukkig was er ook voor minder sportieve of geblesseerde PvdA’ers iets te doen. Wij deelden vanuit de PvdA-kar water uit aan lopers langs het 10km parcours.

ZKA 1

Sport is belangrijk voor de PvdA. Het is niet alleen leuk en gezond, maar stimuleert ook de zelfredzaamheid van mensen en integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen. De afgelopen jaren hebben wij ons met name hard gemaakt voor breedtesport. Zo investeerde de gemeente in nieuwe sportvelden en clubhuizen voor tal van sportclubs. Ook maakten wij ons er hard voor dat sport betaalbaar is voor alle Haarlemmers, bijvoorbeeld via de Haarlem Pas en het jeugdsportfonds.

ZKA 4

De komende jaren zal de gemeente lastige keuzes moeten maken, omdat we het met minder geld moeten doen. Ongetwijfeld zal er daarbij ook naar sport worden gekeken. We zullen dus moeten kijken hoe we het slimmer en goedkoper kunnen doen, bijvoorbeeld door intensiever gebruik van sportaccomodaties, kleedruimten en clubgebouwen. Maar één ding staat voor mij als kandidaat-lijsttrekker van de PvdA voorop: sport moet voor alle Haarlemmers toegankelijk blijven, ongeacht je inkomen of waar je woont. Daar zal ik mij voor blijven inzetten.