Meer

Archive | november, 2013

Popcentrum zet Haarlem Popstad op de kaart

De PvdA steunt het voorstel van Hart, Patronaat en Music Academy voor een nieuw opleidings- en oefencentrum voor popmuziek, waar popschool en oefenruimtes voor bandjes worden gecombineerd. Mogelijk zou dit een plek kunnen krijgen op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad nog meer op de kaart zetten.

microfoonHaarlem heeft goud in handen. Met het Patronaat heeft de stad één van de belangrijkste poppodia van het land, we hebben drukbezochte festivals als Bevrijdingspop en Haarlem Jazz en je hoeft de tv of de radio maar aan te zetten en je hoort Haarlemse bandjes, zoals Chef’ Special, The Hype of Michael Prins. Door zich nog meer als popstad op de kaart te zetten kan Haarlem hier economisch meer van profiteren. Bijvoorbeeld door opleidingsinstituten en creatieve bedrijven naar de stad te halen die te maken hebben met popmuziek. Haarlem Popstad kan dan zorgen voor veel nieuwe werkgelegenheid.

Maar dan is het wel belangrijk dat de hele keten voor popmuzikanten goed is georganiseerd: muziekonderwijs voor jongeren, oefenruimte voor startende bandjes, huisvesting voor de bands die inmiddels zijn doorgebroken en natuurlijk podia en festivals waar men kan optreden. In Haarlem ontbreken met name betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes. Bovendien is de popschool van Hart op zoek naar een nieuw onderkomen. Hart, Patronaat en Music Academy van hogeschool Inholland hebben nu voorgesteld om de popschool te combineren met oefenruimtes voor bandjes, mogelijk op Nieuwe Energie in de Waarderpolder.

De PvdA is enthousiast over dit voorstel. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad echt op de kaart zetten. De gemeente hoeft het niet te betalen, maar wordt wel gevraagd om een lening. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Cornelis Mooij gevraagd dit idee verder uit te werken en met een voorstel aan de gemeenteraad te komen.

VVD kiest voor ieder voor zich, PvdA kiest voor samen

Donderdag 28 november heeft de VVD haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Zij maken daarin een duidelijke keuze: de VVD kiest voor ieder voor zich. Minima moeten inleveren, sociale huurwoningen worden verkocht en in de 53 speerpunten van de VVD komt het woord ‘werk’ niet één keer voor. De PvdA kiest voor een ander Haarlem. Een Haarlem waar we het samen doen. Waar we samen werken aan een sterke, sociale en leefbare stad. Een Haarlem waar we de rekening van de crisis eerlijk verdelen. Een Haarlem dat werkt.

VVDNIEUW2De VVD heeft maar liefst 53 speerpunten voor de komende verkiezingen. Des te opmerkelijker is het dat het woord ‘werk’ bij die prioriteiten niet één keer wordt genoemd. Voor de PvdA is werk juist topprioriteit voor de komende jaren. Wij willen werken aan een stad waar jong en oud een goede baan kan vinden door te bouwen aan de economie van de toekomst en door de (jeugd)werkloosheid te bestrijden. Wij vinden banen belangrijker dan nog meer leegstaande parkeergarages bijbouwen, een prioriteit van de VVD.

Het is ook duidelijk bij wie de VVD de rekening van de crisis legt. De OZB mag van de VVD niet verder stijgen, maar de kwijtschelding voor minima moet worden beperkt. Voor de mensen die het al het moeilijkst hebben kan dit betekenen dat zij nog eens honderden euro’s per jaar minder te besteden krijgen, terwijl hogere inkomens worden gespaard. De PvdA kiest ervoor de rekening van de crisis eerlijk te verdelen. Wij vragen aan iedereen een bijdrage, maar vragen iets extra’s aan de mensen die het meest te besteden hebben.

Ik verheug me nu al op de debatten met VVD-lijsttrekker Rob de Jong. Natuurlijk staan er ook voorstellen in het VVD-programma waar de PvdA zich in kan vinden. Maar duidelijk is dat er echt iets valt te kiezen op 19 maart. De VVD kiest voor ieder voor zich, de PvdA kiest voor samen. Uw stem kan het verschil maken.

Ons team voor een sterker en socialer Haarlem

Dinsdag heeft de PvdA de concept-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 19 maart gepresenteerd. Ik ben trots op ons team voor een sterker en socialer Haarlem, dat ik bij de verkiezingen mag aanvoeren. De top-5 wordt verder gevormd door Marceline Schopman, Moussa Aynan en Artie Ramsodit en nieuwkomer Diana van Loenen. Joyce Langenacker en Jan Nieuwenburg zijn kandidaat-wethouder.

De kandidaatstellingscommissie heeft gezocht naar kwaliteit en diversiteit. Dat is met deze lijst gelukt. Het is een mooie afspiegeling van de stad en de partij. Naast ervaring is er ook plek voor vernieuwing. En het is een divers team van vrouwen en mannen met verschillende achtergronden, leeftijden en expertises. Ik ben trots op al deze mensen die zich de komende vier jaar voor Haarlem willen inzetten.

MarcelineMoussa 2ArtieDiana

Samen gaan we werken aan een sterker en socialer Haarlem. Een Haarlem waar jong en oud een baan heeft voor een fatsoenlijk salaris. Een Haarlem waar iedereen kan rekenen op goede zorg en het beste onderwijs. En een Haarlem waar iedereen woont in een prettige en veilige buurt. Het zijn krappe tijden, dus het wordt niet makkelijk. Uw stem bepaalt of we het samen doen of dat het ieder voor zich is.

Zaterdag 30 november gaan de PvdA-kandidaten voor het eerst samen de wijken in. ’s Middags gaan we langs de deuren in het Rozenprieel en delen we rozen uit in de binnenstad. De kandidatenlijst wordt dinsdag 10 december vastgesteld door de ledenvergadering van de PvdA. Leden kunnen dan nog wijzigingen aanbrengen in de lijst.

Bekijk hier de complete concept-kandidatenlijst.

Bedankt voor het vertrouwen!

Dinsdagavond 12 november werd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in café Storing de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA Haarlem bekend gemaakt. Ik vind het een grote eer dat een meerderheid van de leden mij heeft gekozen als hun lijsttrekker. Ik bedank iedereen die op mij heeft gestemd of heeft geholpen bij mijn campagne voor hun steun. En vooral bedank ik Moussa Aynan voor de mooie en sportieve strijd.

Ik kijk met veel plezier terug op een mooie campagne, waarbij Moussa en ik met veel respect voor elkaar het debat zijn aangegaan. Daar bedank ik Moussa voor. Hij was een opponent van formaat en heeft een geweldige campagne gevoerd. Samen hebben we laten zien dat de PvdA een moderne, open en democratische partij is.

bedankt

De komende maanden worden niet makkelijk. De PvdA staat er in de peilingen niet goed voor en onze boodschap zal niet makkelijk zijn, want komende jaren moet de gemeente het met minder geld doen. Maar tegelijkertijd zijn deze verkiezingen misschien wel belangrijker dan ooit. Juist in financieel krappe tijden doet het ertoe welke keuzes je maakt. De PvdA kiest ervoor mensen die het al moeilijk hebben te ontzien en te blijven investeren in een sterke economie, meer werkgelegenheid en leefbare en veilige wijken. Bovendien krijgt de gemeente nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg. De PvdA maakt daarbij echt andere keuzes dan bijvoorbeeld VVD en D66. Een sterke PvdA kan het verschil maken.

Dus aan de slag! Ik heb ontzettend veel zin in de campagne de komende maanden. Die voer ik natuurlijk niet alleen, maar samen met alle andere Haarlemse PvdA’ers. Samen gaan we met zoveel mogelijk Haarlemmers in gesprek over het solidaire, ongedeelde en sterke Haarlem dat ons voor ogen staat en waaraan wij komende jaren samen met de Haarlemmers willen bouwen.

Live vanuit de raadszaal: Begroting 2014

Deze week behandelt de gemeenteraad de Begroting 2014. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Het is het laatste grote financiële debat deze raadsperiode. De belangrijkste besluiten zijn al genomen in de Kadernota, maar het is een mooi moment om terug te kijken op wat er deze periode is bereikt en vooruit te kijken naar de komende periode.

raadszaal haarlemZojuist heeft fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de PvdA het woord gevoerd. Zij is er trots op dat het is gelukt om, ondanks de bezuinigingen, het sociale beleid op peil te houden. Ook hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in wijken als Schalkwijk, Oost en Noord en hebben we door slimme samenwerking veel voorzieningen overeind kunnen houden met minder geld. Komende periode wil de PvdA blijven werken aan een solidaire stad waar we mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug geven, een ongedeelde stad waar het in alle wijken leefbaar en veilig is en een economisch sterke stad met meer werkgelegenheid. Dat zijn de dingen die wij bij de noodzakelijke nieuwe bezuinigingen willen ontzien. Dat is voor ons de inzet voor de verkiezingen van 19 maart.

Zelf ben ik mede-indiener van één motie. Deze motie spreekt uit dat de gemeente meer moet doen om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Nu komen ze nog te vaak op straat te staan, wanneer ze niet terug kunnen naar het land van herkomst. De motie vraagt het college met organisaties als Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk in gesprek te gaan over een humane opvang. Deze motie, ingediend door GroenLinks, heb ik samen met GroenLinks, Sociaal Lokaal en Actiepartij opgesteld naar aanleiding van een debat in De Pletterij (zie een eerdere blog).

Lees meer over de inbreng van de PvdA op de website van de PvdA Haarlem. Het debat over de begroting wordt later deze week vervolgd. Woensdag 13 november antwoordt het college van B&W, donderdag 14 november wordt er gestemd over de begroting en ingediende moties en amendementen.

Eerste keurmerken voor acht Haarlemse coffeeshops

Dinsdag 5 november reikt burgemeester Bernt Schneiders de eerste Haarlemse keurmerken uit aan acht Haarlemse coffeeshops. De afgelopen dagen is hier landelijk veel aandacht voor in de media (zie o.a. Nu.nl, Elsevier en Volkskrant), omdat Haarlem de eerste gemeente is die zo’n keurmerk invoert voor coffeeshops die zich niet alleen aan de wet houden, maar nog een stapje extra doen rond veiligheid, gezondheid en het voorkomen van verkoop aan minderjarigen. Ik ben er best trots op dat ik samen met Sjaak Vrugt (Actiepartij) als initiatiefnemer aan de wieg heb gestaan van dit keurmerk, dat overigens al snel steun kreeg van de gehele gemeenteraad.

wietCoffeeshophouders die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor een keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen in aanmerking voor een milder sanctieregime en worden bij een kleine overtreding niet meteen gesloten.

De PvdA dringt al langer aan op een ander lokaal softdrugsbeleid, waarbij we de verkoop beter kunnen reguleren en zo de veiligheid en volksgezondheid beter in de hand kunnen houden. Dit keurmerk is een eerste stap daartoe en vormt bovendien het Haarlemse alternatief voor de wietpas, die zou zorgen voor meer straathandel en meer overlast. Een volgende stap is gereguleerde teelt onder toezicht van de gemeente. Burgemeester Schneiders heeft daarvoor al een verzoek ingediend bij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.