Meer

Archive | februari, 2014

PvdA: meer en betere huisvesting voor studenten

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. Wij willen daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen.

Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan van de PvdA Tweede Kamerfractie en lokale lijsttrekkers dat vandaag wordt gepresenteerd. Ik ben één van de ondertekenaars.

Studenten hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning. Huisjesmelkers die panden niet onderhouden of studenten veel te veel laten betalen moeten daarom worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen. Daarnaast wil ik dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Tot slot wil de PvdA dat in studentensteden huurteams worden opgericht die voorlichting geven over hun rechten en kunnen helpen bij huurproblemen. Zo maken we werk van het versterken van de positie van student-huurders.

Actieplan Goed wonen voor studenten

PvdA presenteert magazine Haarlem ‘14

Speciaal voor de verkiezingen van 19 maart geeft de PvdA in Haarlem een eenmalig magazine uit: ‘Haarlem ‘14’. Een magazine voor alle Haarlemmers, waarin we vertellen over onze plannen en waarin betrokken Haarlemmers aan het woord komen over hun stad. We zullen in Haarlem 30.000 exemplaren van het magazine verspreiden.

In het magazine leert u de Haarlemse PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz beter kennen en vertellen andere kandidaten over hun drijfveren. Maar ook komt de kersverse Haarlemse schrijver Joost Zwagerman aan het woord over de stad die voor hem een nieuw begin betekende. Sascha Baggerman, voorzitter van Bevrijdingspop, vertelt waarom Haarlem een echte Popstad is. De Haarlemse cabaretier Erik van Muiswinkel interviewt Diederik Samsom. En u kunt lezen over hoe in Venlo de zorg dichtbij mensen wordt georganiseerd, een voorbeeld voor Haarlem.

PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz: “Onze slogan is ‘Voor een Haarlem dat werkt’. In dit magazine laten we zien wat we daar precies mee bedoelen. Hoe we zorgen voor meer banen en bouwen aan de economie van de toekomst. Hoe we de zorg in de buurt organiseren, met meer wijkverpleegkundigen en thuiszorg zonder stopwatch. En hoe we samen met de Haarlemmers onze wijken leefbaar en veilig willen houden. Nu eens niet op de traditionele saaie manier, maar laagdrempelig en leuk om te lezen.”

Het magazine wordt komende weken bezorgd in een groot aantal Haarlemse wijken. Ook is het af te halen bij de PvdA-kramen op verschillende markten. En u kunt het online lezen  via onderstaande link:

Magazine

Alle scholen gezond in 2015

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen.

Dit staat in een actieplan dat tal van lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie vandaag presenteren. Wij willen daarmee op een leuke en spannende wijze de strijd aanbinden tegen een ongezonde levensstijl bij kinderen. Ik ben één van de ondertekenaars.

Actieplan 'Gezonde Scholen'

Steeds meer Nederlandse kinderen hebben overgewicht, inmiddels is zelfs 13 procent van de kinderen te zwaar. Scholen, sportverenigingen en gemeenten moeten hun handen ineen slaan om kinderen uit te dagen meer te gaan sporten en gezond te eten.  Zo voorkomen we gezondheidsklachten nu en op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan.

Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Daarom roken leraren en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar niet op school en op het schoolplein. Ook worden speciale themadagen georganiseerd met topsporters, die kinderen kunnen inspireren door te laten zien hoe leuk het is om gezond en sportief te leven. Tot slot is ook een gezonde leeromgeving van groot belang. Scholen met onvoldoende ventilatie en frisse lucht moeten daarom worden gemoderniseerd.

Lees hier het complete actieplan.

Reinaldahuis: zorg in de buurt

Samen met Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezocht ik woensdag 12 februari woonzorgcentrum het Reinaldahuis in Haarlem-Oost. We kregen een rondleiding door het complex en gingen met medewerkers en bewoners in gesprek over zorg in de buurt en oud worden in een vertrouwde omgeving. Het Reinaldahuis is daar een goed voorbeeld van.

In gesprek met medewerkers Reinaldahuis

De PvdA wil een stad waar ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in een vertrouwde omgeving. Het Reinaldahuis is zo’n plek waar mensen in de eigen buurt zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Maar het is ook een plek waar goede en professionele zorg wordt gegeven aan mensen die het nodig hebben. Op die manier organiseren we de zorg dicht bij de mensen.

“Bij Het Reinaldahuis wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van bewoners. Samen met zorgverleners bepalen ze welke zorg nodig is”, constateerde ook Martin van Rijn. In het zorgcentrum zijn verschillende soorten woningen. “Zo kunnen mensen bijvoorbeeld vanuit een huur- of koopwoning in het complex doorstromen naar een appartement waar intensievere zorg wordt verleend. Op die manier zetten ze hun eigen manier van leven voort en houden ze dezelfde hulpverleners en woonomgeving. Een mooi voorbeeld van zorg dicht bij de mensen. Mensen moeten de zorg krijgen die bij ze past.”

Reinaldahuis

Het verzorgingstehuis had voorafgaand aan het bezoek een manifest opgesteld met enkele aanbevelingen. Daar kwam onder andere uit dat zij niet meer willen werken met de stopwatch in de hand. Dat is ook hoe wij de zorg willen inrichten. Dat een medewerker van de thuiszorg in plaats van alleen op de klok te kijken, tijd heeft voor een praatje. De PvdA wil investeren in betere zorg in de buurt: thuiszorg zonder stopwatch, meer wijkverpleegkundigen en professionele zorg voor wie dat nodig heeft.

Luister hier het interview terug dat radio Haarlem 105 na afloop van het bezoek had met Martin van Rijn en mij.

Met Marith Rebel op bezoek bij Haarlemse coffeeshops

Vrijdag 31 januari werd in Utrecht de wiettop gehouden. Een groot aantal burgemeesters, waaronder de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders, riepen minister Opstelten op experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. Op deze dag bezocht ik samen met PvdA-kamerlid Marith Rebel en (kandidaat-)raadsleden Helga Koper en Simon van de Kamer verschillende Haarlemse coffeeshops. Ook gingen we in gesprek over medische wiet, preventie en verslavingszorg.

coffeeshops

Eerst bezochten we twee Haarlemse coffeeshops: Maximillian aan de Gedempte Oude Gracht en Birdy aan de Schoterweg. Beide coffeeshops kregen onlangs het keurmerk voor Haarlemse coffeeshops (zie een eerdere blog). Dit keurmerk wordt uitgereikt aan shops die zich niet alleen aan de wet houden, maar nog een stapje extra doen rond veiligheid, gezondheid en het voorkomen van verkoop aan minderjarigen. De PvdA heeft samen met de coffeeshophouders en Sjaak Vrugt van de Actiepartij aan de wieg gestaan van dit keurmerk.

Aansluitend hadden we een gesprek met het bestuur van het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, drugswetenschapper Mario Lap en de Brijderstichting. Met hen spraken we onder meer over de Haarlemse wens om te experimenteren met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops. Daardoor wordt een beter toezicht op volksgezondheid mogelijk en verminderen we criminaliteit. Ook spraken we over de mogelijkheden voor medische wiet en het belang van preventie en verslavingszorg.