Meer

Archive | maart, 2014

Bedankt voor uw stem!

9176 Haarlemmers hebben woensdag 19 maart op de PvdA gestemd. Dat is ca. 10 procent minder dan in 2010. De PvdA verloor één zetel en krijgt zes zetels in de raad. Daarmee blijven we de tweede partij van Haarlem, achter D66 die één zetel won. De PvdA bedankt iedereen die gestemd heeft voor het vertrouwen.

Ik feliciteer D66 met de mooie overwinning. Ook CDA en Actiepartij wonnen elk één zetel en de ChristenUnie komt met één zetel nieuw in de gemeenteraad binnen. Van harte gefeliciteerd!

De afgelopen maanden hebben we in Haarlem intensief campagne gevoerd. Samen met tientallen vrijwilligers gingen wij week in week uit langs de deuren, de laatste dagen zelfs van 9 tot 21.00 uur. We hebben meer dan 20.000 Haarlemmers persoonlijk gesproken over hun buurt en de stad. Helaas heeft dit geen winst opgeleverd, maar het is wel gelukt het verlies veel beperkter te houden dan in bijna alle andere grote gemeenten. In Haarlem verloor de PvdA van de 15 grote steden het minst. Daar ben ik iedereen die onze campagne heeft gesteund dankbaar voor.

Ook komende vier jaar willen wij in gesprek blijven. Wij zullen regelmatig in de wijken langs de deuren blijven gaan, om te horen wat u belangrijk vindt en waar u zich zorgen over maakt. Op deze manier wil ik, van deur tot deur, het vertrouwen in de PvdA proberen te herstellen bij al diegenen die dit keer niet voor ons hebben gekozen.

Komende weken zal er gesproken worden over de vorming van een nieuwe coalitie. D66 heeft daarbij als grootste partij het initiatief. De PvdA is altijd bereid een bijdrage te leveren aan een nieuw stadsbestuur, als dat de rekening van de crisis eerlijk verdeelt en werk maakt van meer banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken.

Kijk hier voor meer informatie over de uitslag.

Uw stem maakt vandaag het verschil

stemoproep

Beste meneer, mevrouw,

De afgelopen maanden hebben wij veel Haarlemmers mogen ontmoeten. We gingen van deur tot deur in verschillende Haarlemse buurten. We spraken over de zorgen die mensen hebben. Over wat er goed gaat en beter kan in de buurt. En over wat Nederland nodig heeft. Die gesprekken waren voor ons een bevestiging dat de afgelopen periode voor veel mensen niet gemakkelijk is geweest. Er is veel van mensen gevraagd. Nederland snakt naar economisch herstel, naar een periode van zekerheid van betaald werk, goede zorg en een prettige woning in een veilige buurt.

Daar wil de Partij van de Arbeid aan bijdragen. Werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. De politiek is er voor u en moet daarom resultaten boeken om die betere toekomst dichterbij te brengen. In de Tweede Kamer in Den Haag én in de gemeenteraad van Haarlem.

In het kabinet wordt door de PvdA samengewerkt. Dat is soms geven en nemen. Dat is niet altijd leuk. Maar wel noodzakelijk. Want alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen van het ene naar het andere tijdelijke baantje gaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de banken er niet voor de portemonnee van de bankiers, maar voor de spaarcenten van de spaarders zijn. En zo werken we aan thuiszorg zonder stopwatch, waar de wijkverpleegkundigen de zorg kunnen bieden die nodig is.

We boeken succes. Langzaam vindt Nederland de weg omhoog. De economie trekt weer aan. Langzaam keert het vertrouwen terug. Maar we zijn er nog lang niet.

Teveel mensen staan aan de kant. Teveel mensen verliezen hun baan. Dat is onze grootste zorg. De Partij van de Arbeid legt zich hier vanzelfsprekend niet bij neer. Politici hebben geen banen in hun achterzak. Maar ze kunnen wel veel doen om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen en blijven. Door afspraken te maken over stage- en leerwerkplekken. Door bedrijven te steunen als ze iemand aannemen die nu nog thuis op de bank zit. Door om- en bijscholing mogelijk te maken.

Dat lukt alleen met de beste mensen in het bestuur van de gemeente. Wethouders die er liever voor zorgen dat hun inwoners een baan hebben dan dat huizenbezitters van dure koophuizen minder belasting hoeven te betalen. Wethouders die er pal voor staan dat u – als dat nodig is – de zorg krijgt die u nodig hebt. Wethouders die zorgen voor schone straten en veilige buurten om in te wonen.

Dat kunnen we. Met uw steun.

Veel mensen, u wellicht ook, stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA. Om een sterker en socialer Nederland dichterbij te brengen. Nu gaat het over Haarlem. Maar de inzet is dezelfde. Uw stem maakt daarbij het verschil.

We hopen daarom dat we op uw stem kunnen rekenen. De keuze is woensdag 19 maart aan u.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Fritz, lijsttrekker PvdA Haarlem. Diederik Samsom, partijleider PvdA.

Roodtrip: 10.000 gesprekken tijdens laatste honderd uur

De PvdA gaat de laatste honderd uur voor de verkiezingen de hele dag langs de deuren in Haarlemse wijken. De PvdA wil tijdens de zogenaamde ‘Roodtrip’ tenminste 10.000 Haarlemmers persoonlijk spreken. Een dergelijke intensieve slotcampagne is nog nooit eerder vertoond in Haarlem.

De Roodtrip wordt zaterdagavond afgetrapt op de Grote Markt. De PvdA deelt ’s avonds rozen uit aan het uitgaanspubliek. De volgende vier dagen gaan tientallen kandidaten en vrijwilligers van de PvdA van 9.00 tot 21.00 uur van deur tot deur in meer dan tien Haarlemse wijken, om Haarlemmers te vragen te gaan stemmen. Zo is de PvdA zondag in de Amsterdamse Buurten, maandag in Haarlem-Noord en dinsdag en woensdag in onder meer Haarlem-Oost en Schalkwijk. Ze gaan door tot de stembussen woensdag 19 maart om 21.00 uur sluiten.

Ons belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk Haarlemmers gaan stemmen. Deze verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit. Het nieuwe gemeentebestuur krijgt immers veel nieuwe taken op het gebied van zorg en werk. Het maakt dus groot verschil wie het na 19 maart voor het zeggen krijgt. Is dat D66, volgens Kieskompas de meest rechtse partij van Haarlem, die vindt dat mensen die zorg nodig hebben het eerst maar zelf uit moeten zoeken? Of is dat de PvdA, die de rekening van de crisis eerlijk wil verdelen en werk wil maken van meer banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken? Elke stem kan het verschil maken!

Wij kunnen alle hulp goed gebruiken! Wil je dus een paar uurtjes meehelpen? Graag! Ben je nog niet eerder mee geweest? Geen enkel probleem. Vooraf krijg je een korte introductie en je gaat altijd met iemand mee die dit vaker heeft gedaan! Neem voor vragen of aanmelden contact op met Remy Wilshaus: 06-21155817 of r.wilshaus@gmail.com.

PvdA wil lokaal sociaal akkoord over werk

De PvdA wil een Haarlems lokaal sociaal akkoord sluiten met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Daarin moeten, in navolging van het landelijke sociaal akkoord, afspraken worden gemaakt over het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten, jongeren en langdurig werklozen. Dit heb ik gisteren voorgesteld tijdens een verkiezingsdebat voor ondernemers.

sociaal akkoord

De gemeente krijgt binnenkort meer taken, onder meer voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. De gemeente kan dit echter niet alleen, het bedrijfsleven is hard nodig om Haarlemmers aan het werk te helpen. In het lokaal sociaal akkoord wil de PvdA hier afspraken over maken. Vertegenwoordigers van MKB, Industriekring Waarderpolder en Nova College reageerden tijdens het Ondernemersdebat positief op het voorstel.

De PvdA wil werk maken van meer banen. Wij willen de jeugdwerkloosheid een halt toe roepen en zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap begeleiden naar een normale baan. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we werkgevers en werknemers hard bij nodig. Ik ben dan ook blij dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen positief reageren op het idee van een lokaal sociaal akkoord. Daarin kunnen we de afspraken uit het landelijk sociaal akkoord vertalen naar Haarlem en verder concretiseren. Zo helpen we samen meer mensen aan een baan.

Waarderpolder is voor werk, niet voor wonen

De Waarderpolder is belangrijk voor onze werkgelegenheid. De PvdA wil dit zo houden. Daarom zijn wij tegen het voorstel van VVD en D66 om wonen in de Waarderpolder mogelijk te maken. Een industrieterrein is om te werken, niet om te wonen. Dat belemmert de bedrijvigheid namelijk.

In de Waarderpolder gebeuren bijzondere dingen. Neem het verhaal van de Haarlemse brouwerij Jopen Bier. Zij openen in mei dit jaar een nieuwe brouwerij, maar ik mag, met andere PvdA’ers, vrijdag al een kijkje nemen.

Haarlem is eeuwenlang een echte brouwerijstad geweest en Jopen Bier speelde daar een grote rol in. In 1407 werd het eerste recept op papier gezet. Later is het bier verdwenen uit Haarlem. In 1995, toen Haarlem 750 jaar oud was, ging een genootschap de archieven in om te kijken of ze dat bier van toen weer konden brouwen. Die zoektocht is een groot succes geworden. Natuurlijk kent u de Sint Jacobskerk, achter de Raaks, die nu omgedoopt is tot Jopenkerk, met een brouwerij, een café en een restaurant. Maar het sprookje gaat dus verder: een nieuwe, hypermoderne brouwerij in de Waarderpolder, om het Haarlemse bier ook naar de rest van Nederland te exporteren.

De Jopenbrouwerij is echt zo’n verhaal dat de Waarderpolder typeert. Wij willen de Waarderpolder dan ook als duurzaam en modern bedrijventerrein versterken. De leegstaande gebouwen willen we ook beschikbaar maken voor creatieve bedrijven, initiatieven en evenementen, ook om het gebied rondom leegstaande gebouwen nieuw elan geven.

Wat voor ons ook belangrijk is, is dat de bedrijven in de Waarderpolder in nauw contact staan met de scholen in Haarlem. Goede stageplekken zijn voor zowel de scholen als de scholieren essentieel.

De PvdA wil blijven investeren in de Waarderpolder. Met een goede bereikbaarheid, minder regels en goed opgeleid personeel houden we de Waarderpolder aantrekkelijk. De noodzakelijke aanpassingen aan de Oostelijke Randweg worden dan ook, als het aan ligt, uitgevoerd. We stellen de Waarderbrug open voor autoverkeer in beide richtingen.

Kortom, een gebied om te werken en te leren. Niet om te wonen. VVD en D66 stellen in hun verkiezingsprogramma voor om wonen in de Waarderpolder mogelijk te maken. D66 wil wonen langs de oostoever van het Spaarne, de VVD wil wonen in het hele bedrijventerrein toestaan. De PvdA is hier tegen. Wonen beperkt de mogelijkheden voor bedrijven. Dit zou betekenen dat bedrijven uit de Waarderpolder verdwijnen en dat het voor nieuwe bedrijven minder aantrekkelijk wordt zich daar te vestigen. Een ramp voor onze werkgelegenheid. Niet doen dus!

Zorg: zoek het eerst zelf maar uit?

De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt. Daarom willen wij werken aan goede zorg in de buurt: meer wijkverpleegkundigen en thuiszorg zonder stopwatch. Een aantal andere partijen denkt hier heel anders over. Die zeggen ‘zoek het eerst zelf maar uit’. Er valt dus echt iets te kiezen op 19 maart!

Zaterdag 1 maart vroeg het Haarlems Dagblad alle politieke partijen om een reactie op de stelling ‘Zorg nodig? Zoek het eerst zelf maar uit’. Onder meer D66, VVD en Sociaal Lokaal zeggen het eens te zijn met deze stelling. Ook in Kieskompas zeggen deze drie partijen het belangrijker te vinden dat de belasting voor huizenbezitters omlaag gaat dan dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

De PvdA kiest echt voor een ander Haarlem. Waar D66, VVD en Sociaal Lokaal in de zorg kiezen voor ieder voor zich, willen wij het samen blijven doen. Natuurlijk is het goed dat buren, vrienden en familieleden helpen bij de zorg als dat kan, maar professionele zorg moet altijd beschikbaar blijven als dat nodig is. De PvdA zegt dan nooit ‘zoek het zelf maar uit’. En inderdaad, als wij daarvoor een kleine extra bijdrage moeten vragen aan mensen die wat meer te besteden hebben, dan doen wij dat. Zo verdelen we de rekening van de crisis eerlijk en ontzien we de mensen die het al het moeilijkst hebben.

Uw stem maakt het verschil op 19 maart. Kiest u voor een partij die tegen mensen die zorg nodig hebben zegt ‘zoek het eerst zelf maar uit’? Of kiest u voor een partij die investeert in betere zorg in de buurt: thuiszorg zonder stopwatch, meer wijkverpleegkundigen en professionele zorg voor wie dat nodig heeft?