Meer

PvdA wil lokaal sociaal akkoord over werk

De PvdA wil een Haarlems lokaal sociaal akkoord sluiten met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Daarin moeten, in navolging van het landelijke sociaal akkoord, afspraken worden gemaakt over het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten, jongeren en langdurig werklozen. Dit heb ik gisteren voorgesteld tijdens een verkiezingsdebat voor ondernemers.

sociaal akkoord

De gemeente krijgt binnenkort meer taken, onder meer voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. De gemeente kan dit echter niet alleen, het bedrijfsleven is hard nodig om Haarlemmers aan het werk te helpen. In het lokaal sociaal akkoord wil de PvdA hier afspraken over maken. Vertegenwoordigers van MKB, Industriekring Waarderpolder en Nova College reageerden tijdens het Ondernemersdebat positief op het voorstel.

De PvdA wil werk maken van meer banen. Wij willen de jeugdwerkloosheid een halt toe roepen en zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap begeleiden naar een normale baan. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we werkgevers en werknemers hard bij nodig. Ik ben dan ook blij dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen positief reageren op het idee van een lokaal sociaal akkoord. Daarin kunnen we de afspraken uit het landelijk sociaal akkoord vertalen naar Haarlem en verder concretiseren. Zo helpen we samen meer mensen aan een baan.

Nog geen reacties.

Geef een reactie