Meer

Uw stem maakt vandaag het verschil

stemoproep

Beste meneer, mevrouw,

De afgelopen maanden hebben wij veel Haarlemmers mogen ontmoeten. We gingen van deur tot deur in verschillende Haarlemse buurten. We spraken over de zorgen die mensen hebben. Over wat er goed gaat en beter kan in de buurt. En over wat Nederland nodig heeft. Die gesprekken waren voor ons een bevestiging dat de afgelopen periode voor veel mensen niet gemakkelijk is geweest. Er is veel van mensen gevraagd. Nederland snakt naar economisch herstel, naar een periode van zekerheid van betaald werk, goede zorg en een prettige woning in een veilige buurt.

Daar wil de Partij van de Arbeid aan bijdragen. Werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. De politiek is er voor u en moet daarom resultaten boeken om die betere toekomst dichterbij te brengen. In de Tweede Kamer in Den Haag én in de gemeenteraad van Haarlem.

In het kabinet wordt door de PvdA samengewerkt. Dat is soms geven en nemen. Dat is niet altijd leuk. Maar wel noodzakelijk. Want alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen van het ene naar het andere tijdelijke baantje gaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de banken er niet voor de portemonnee van de bankiers, maar voor de spaarcenten van de spaarders zijn. En zo werken we aan thuiszorg zonder stopwatch, waar de wijkverpleegkundigen de zorg kunnen bieden die nodig is.

We boeken succes. Langzaam vindt Nederland de weg omhoog. De economie trekt weer aan. Langzaam keert het vertrouwen terug. Maar we zijn er nog lang niet.

Teveel mensen staan aan de kant. Teveel mensen verliezen hun baan. Dat is onze grootste zorg. De Partij van de Arbeid legt zich hier vanzelfsprekend niet bij neer. Politici hebben geen banen in hun achterzak. Maar ze kunnen wel veel doen om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen en blijven. Door afspraken te maken over stage- en leerwerkplekken. Door bedrijven te steunen als ze iemand aannemen die nu nog thuis op de bank zit. Door om- en bijscholing mogelijk te maken.

Dat lukt alleen met de beste mensen in het bestuur van de gemeente. Wethouders die er liever voor zorgen dat hun inwoners een baan hebben dan dat huizenbezitters van dure koophuizen minder belasting hoeven te betalen. Wethouders die er pal voor staan dat u – als dat nodig is – de zorg krijgt die u nodig hebt. Wethouders die zorgen voor schone straten en veilige buurten om in te wonen.

Dat kunnen we. Met uw steun.

Veel mensen, u wellicht ook, stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA. Om een sterker en socialer Nederland dichterbij te brengen. Nu gaat het over Haarlem. Maar de inzet is dezelfde. Uw stem maakt daarbij het verschil.

We hopen daarom dat we op uw stem kunnen rekenen. De keuze is woensdag 19 maart aan u.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Fritz, lijsttrekker PvdA Haarlem. Diederik Samsom, partijleider PvdA.

Nog geen reacties.

Geef een reactie