Meer

Kadernota: “Meer banen, goede zorg en veilige wijken”

Meer werk, goede zorg in de buurt en prettige en veilige wijken. Dat zijn de speerpunten voor de PvdA Haarlem komende raadsperiode. Dat heb ik maandag 23 juni aangekondigd bij de behandeling van de Kadernota 2014, het eerste grote debat met het nieuwe college van B&W.

Het gaat goed met Haarlem. We zijn één van de beste woonsteden, hebben de meeste werkenden van alle grote steden en we hebben een rijk aanbod aan cultuur en sport. Maar tegelijkertijd zijn er nog altijd te veel Haarlemmers die hier te weinig van profiteren. Het aantal gebruikers van de voedselbank neemt toe, jongeren en ouderen vinden moeilijk een baan en niet alle wijken zijn even veilig. Wij willen voorkomen dat Haarlem een stad wordt van twee snelheden. Een stad waar sommigen het goed hebben, maar anderen het steeds moeilijker krijgen. Wij willen een stad waar we het samen doen, en waar het niet ieder voor zich is.

Daarvoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en baan kunnen vinden, dat iedereen die dat nodig heeft goede zorg kan krijgen in de eigen buurt en dat je in alle Haarlemse wijken prettig en veilig kunt wonen. Dat zijn dan ook de onderwerpen waar wij ons als PvdA-fractie komende vier jaar extra op zullen richten.

De komende jaren worden niet makkelijk. De gemeente zal meer moeten doen met minder geld, en ontkomt dan ook niet aan pijnlijke bezuinigingen. Maar ondanks de bezuinigingen, hebben we ook grote ambities. We versterken het sociale hart van Haarlem en trekken extra geld uit voor zorg, werk en armoedebeleid. We zetten geld opzij om de schuld omlaag te brengen. En we investeren extra in onder meer duurzaamheid, wijkvernieuwing, sport en veiligheid.

Maar het gaat niet altijd om geld. Een voorbeeld is het lokaal sociaal akkoord. In het coalitieprogramma is afgesproken dat de gemeente nog dit jaar met werkgevers, werknemers en scholen een akkoord sluit over meer banen voor jongeren en mensen met een arbeidshandicap. Door samen te werken, kunnen we succesvolle ondernemers en mensen die lastig aan het werk komen meer van elkaar laten profiteren.

Niet voor niets is ‘Samen doen!’ de titel van het coalitieprogramma van D66, PvdA, GroenLinks en CDA. De PvdA deed tijdens het debat verschillende voorstellen om deze opdracht als gemeente verder handen en voeten te geven. Zo wil de PvdA buurtinitiatieven een ‘right to challenge’ geven: het recht om bepaalde gemeentelijke taken over te nemen als ze die zelf beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Ook wil de PvdA dat de gemeenteraad meer buiten het stadhuis vergadert. De PvdA wil dat raadsmarkten en themacommissies vaker in de wijken plaatsvinden. De raad moet meer naar de Haarlemmers toe, in plaats van dat de Haarlemmers naar het stadhuis moeten komen.

Het debat over de Kadernota gaat woensdag 25 juni verder met het antwoord van het college. Donderdag 26 juni wordt het debat afgerond met de tweede termijn en stemmingen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie