Meer

Campus Randweg: dit is het plan

Maandag 9 maart deed ik samen met PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen een oproep aan provincie en gemeente om aan de slag te gaan met de overbouwing van de Westelijke Randweg en de bouw van een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College (zie een eerdere log). Wat hebben wij daarbij precies voor ogen?

Maquette plan Mecanoo voor campuspark

In 2004 heeft architectenbureau Mecanoo in opdracht van de gemeente en de provincie de planstudie ‘Studie Overbouwing Westelijke Randweg: Campus Park Haarlem’ gemaakt. Zij maakten een plan voor een wegoverbouwing met daarin onderwijsvoorzieningen, kantoren, woningen, studentenkamers en maatschappelijke voorzieningen. Hierdoor ontstaat een knooppunt van onderwijs, wonen en bedrijvigheid. Bovendien wordt zo een veilige en aantrekkelijke oversteek van de Randweg voor fietsers en voetgangers mogelijk.

Centraal in het plan ligt een park, dat de overige gebouwen met elkaar verbindt. Scholieren kunnen er tijdens de pauze rondhangen, werknemers kunnen er lunchen, bewoners kunnen er wandelen. Dit park strekt zich uit tot op de gebouwen, die beloopbare grasdaken krijgen. Door het park lopen een fietspad en wandelpaden. Aan het park liggen verschillende grote bouwblokken, met daarin onderwijsvoorzieningen, kantoren, woningen, studentenkamers en maatschappelijke voorzieningen. Wat de PvdA betreft moet dit gebied ook ruimte bieden aan starters op de woningmarkt en startende bedrijfjes. Zo ontstaat een levendig en creatief gebied voor jong Haarlem: starters op de woningmarkt, studenten en startende ondernemers.

Schets Mecanoo van plan campuspark

Van het plan van Mecanoo maakt ook een nieuw station Haarlem-West onderdeel uit. In 2006 liet de provincie weten dit station voorlopig niet te willen realiseren. Daar stelde ik toen samen met SP en VVD schriftelijke vragen over (zie hier de vragen en hier de beantwoording door het College van B&W). Maar ook als dit station voorlopig niet wordt gebouwd is de campusontwikkeling wat de PvdA betreft aantrekkelijk genoeg om snel mee te beginnen.

11 reacties op Campus Randweg: dit is het plan

 1. Denis Merks 13 maart 2009 at 12:00 #

  Dit lijkt een mooi plan, waar op een slimme manier deze wat doodse plek in de stad nieuw leven in wordt geblazen en er huizen kunnen worden gebouwd in het bebouwd gebied. Ik hoop dat het ook echt van de grond komt. Het zal wel duur zijn.

 2. Sofie 13 maart 2009 at 21:18 #

  Goed plan!

 3. Arno 14 maart 2009 at 18:37 #

  Kantoren? Er staat al 8.000.000 m2 kantoorruimte leeg!

 4. Jeroen Fritz 14 maart 2009 at 22:20 #

  @ Arno: Het plan is al enkele jaren oud, en toen was de kantorenmarkt gunstiger. Dat zal dus wel wat aangepast moeten worden. Wat ons betreft zijn de kantoren vooral betaalbare bedrijfsruimten voor startende ondernemers, bijvoorbeeld afgestudeerden van INHOLLAND en het Nova College. Daar is nog wel een groot tekort aan in Haarlem

 5. P.Mulder 15 maart 2009 at 11:41 #

  wel ambitieus allemaal maar het zal wel overlst opleveren voor omwonenden. In het begin van de plannen zou er ook een station van de NS bij betrokken worden.Dat is nu blijkbaar niet meer aan de orde evenals het plan voor een transferium.Het lijkt me wel wat krap als er bedrijven bij moeten, dat lijkt me meer voor een industrieterrijn.

 6. F.Hofman 15 maart 2009 at 22:57 #

  Vrijwel heel nederland moet aan de kijn, dus is lichamelijke oefening gezond. Derhalve hoeft er logistic gezien geen nieuw station bij te komen. Station Overveen is genoeg en bezorgdt de benodigde lichaamsbeweging.

  Kantorenbouw is voorlopig een utopy.
  Het overkappingsplan is origineel maar maximaliseer het tot de bouwhoogte van de bestaande bebouwing aan de noordzijde van het spoor. Niemand staat/zit te wachten op die lelijke geluidschermen. Zelfs niet voor het goede politieke doel om het plan er “maar” doorheen te kunnen krijgen.

  Overigens zou een financieel “pas op de plaats” in de huidige situatie van toepassing zijn.
  Dus eerst de centen hebben alvorens ze uit te geven.
  Kantoren zijn voor een langere periode ook even niet nodig en gelet op de demography zal het aantal studenten voorlopig eerder afnemen.

  Laten we realist blijven, het is een leuk plan en een goede ambitie, echter voorlopig alleen bestemd voor de koelkast.

  F.Hofman

 7. T. Gosen 16 maart 2009 at 10:02 #

  Op zich lijken de uitgangspunten leuk. Meer studentenwoningen, ruimte voor kleine starters etc. Ja, het gebied kan best een face lift gebruiken, maar dit project was bij de eerste presentatie al megalomaan en is het nu in de huidige economische tijd helemaal. Daar bovenop komt nog dat de locatie voor dit plan helemaal fout is. O.a de kruising randweg/zijlweg is al ontzettend druk. De uitspraak dat het met de overlast wel mee zal vallen omdat er niet zo veel mensen in de omgeving wonen is schokkend. Zijn de mensen die er wel wonen soms vogelvrij?

 8. pieter h.j. van breemen 23 maart 2009 at 07:54 #

  Met verbazing en onbegrip heb ik uw reactie ” er wonen toch weinig mensen” gelezen. Alsof het aantal mensen dat er woont niet zo van belang zou zijn. Bovendien hoeveel is “weinig”.

  Uw uitspraak laat zien dat u zich niet op de hoogte heeft gesteld van het aantal, want het zijn er niet “niet zo veel”

  Het zou u sieren wanneer u uw gezicht hier eens zou laten zien om te horen van de vele bewoners wat die ervan vinden. Dat er meer ruimte voor studenten moet komen, dat Haarlem meer een studenten stad zou moeten zijn en nog meer economische argumenten . . allemaal goed. Maar u kunt niet zondermeer de bestaande belangen negeren. Lijkt me ook niet zo ‘n sociaal uitganspunt.

  We hebben een Belangengroep resp. Klankbordgroep in dit gebied juist in verband met de Campus. U bent van harte uitgenodigd om ons standpunt te horen.

  We kijken uit naar uw reactie.

  Met vriendelijke groeten,

 9. Jeroen Fritz 25 maart 2009 at 13:37 #

  Geachte heer Van Breemen,

  Wat ik heb willen zeggen is dat zo’n ontwikkeling hier makkelijker valt te realiseren dan op andere plekken, omdat er bijvoorbeeld geen woningen voor gesloopt moeten worden (hooguit een kantoorpand). Uiteraard ben ik mij er zeer wel van bewust dat er wel degelijk omwonenden zijn, en dat als dit plan wordt uitgevoerd er zeer goed rekening moet worden gehouden met hun wensen en eventuele bezwaren.

  Ik ga graag in op de uitnodiging tot een gesprek. Ik heb u daarover een mail gestuurd.

 10. O.Kuipers 31 maart 2009 at 12:26 #

  Geachte heer Fritz,

  Ook ik las met verbazing uw uitspraken in het Haarlems Dagblad over het Campuspark Zijlweg. U hebt gelijk dat dit, en vele andere, plannen al jaren de ronde doen in de gemeente Haarlem. Sinds 4 jaar wonen wij op de rand van Haarlem en Overveen en elk jaar worden wij weer opgeschrikt door de plannen van de gemeente Haarlem. Campuszijlweg, een extra station in onze achtertuin, het ondergronds brengen van de provinciale weg etc, het kan allemaal niet gek genoeg. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat al deze projecten gebaseerd zijn op een bepaalde vorm van prestige voor de gemeente Haarlem waarbij niet wordt gekeken naar de filosofie van de omliggende gemeenten. De gemeente Bloemendaal ligt op nog geen 100 meter van de voorgestelde Campus en heeft, bij mijn weten, een filosofie waarbij haar inwoners op een goede manier kunnen wonen in een leefomgeving die past bij de behoefte van ouderen, kinderen en gezinnen.
  Kortom, een Campus Zijlweg zal heel wat prestige opleveren voor Haarlem maar zal het leefgenot van de omringende gemeenten en haar bewoners ernstig schaden. Ik stel daarom voor dat u een minder prestigieuze locatie zoekt voor uw plannen waarbij studenten, bewoners en gemeenten in prima harmonie kunnen leven. Want, voor de duidelijkheid, studenten geven geen overlast maar het belachelijk bouwplan/constructie van de Campus wel.

  Met vriendelijke groet,
  O. Kuipers

 11. J.Leek 14 april 2009 at 20:18 #

  beste heer Fritz,
  Ik vind de gedachte om Haarlem hiermee meer studentenstad te laten worden best ‘n goed idee.
  Ook is het begrijpelijk dat juist in deze tijden van economische depressie een dergelijk plan naar voren wordt geschoven. Deze ‘voorwaartse vlucht’ is op zich best te prijzen. Vreemd is dat voor een dergelijk ingrijpende stadsvernieuwing niet in een veel vroeger stadium wordt samengewerkt met omwonenden. Dat zijn er zoveel, het zal u nog verbazen als u ze een rondje zou moeten geven. Het betrokken bureau is gerenommeerd en als u vol enthousiasme met de heren aan de tekentafel staat, gaat het geheel makkelijk over de hoofden van de direct omwonenden heen. Gevolg is wantrouwen en skepsis. U hebt bijvoorbeeld helemaal nergens duidelijk kunnen maken wat de voordelen voor omwonenden zijn; dit is toch voorwaarde nummer 1 voor acceptatie van dergelijke grote ingrepen in een woonomgeving. Bovendien vind ik het onbegrijpelijk dat er uberhaupt ooit over een station op die plek is gedacht met zo’n bijzonder station op een paar honderd meter afstand (Overveen) Je zou denken dat dit project al vodoende kostbaar is.

  J.Leek