Meer

Schriftelijke vragen statenfractie over campus

Als vervolg op onze gezamenlijke oproep eerder deze week (zie een eerdere log) heeft PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen vrijdag 13 maart schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de overbouwing van de Westelijke Randweg en de aanleg van een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. Alwin wil van het provinciebestuur weten of men, nu het provinciale kantoor aan de Zijlweg vrij komt, bereid is mee te werken aan deze ontwikkeling. Ook vraagt hij op welke termijn Provinciale Staten hier een voorstel over krijgt voorgelegd.

Je kunt de schriftelijke vragen van Alwin Oortgiesen hier downloaden als Word-bestand.

Nog geen reacties.

Geef een reactie