Meer

Haarlems Dagblad: Roep om onderzoek stadion

Het CDA wil dat er een raadsenquête wordt gehouden naar het niet doorgaan van stadion Oostpoort. Een opvallende oproep, omdat het CDA vorige week nog tegen een motie van de Actiepartij stemde die hierom vroeg. Bovendien is het overdreven en voorbarig. De Rekenkamercommissie, die de gemeenteraad speciaal voor dit soort onderzoeken heeft aangesteld, kan zelf besluiten de gang van zaken rond het stadion te onderzoeken. Een raadsenquête is daarom niet nodig. Het Haarlems Dagblad schrijft vandaag over de oproep van het CDA, en laat ook mij in reactie aan het woord. Je kunt dit artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 16 maart 2009:

CDA wil ‘zwaarste middel’ inzetten voor debacle rondom Oostpoort
Roep om onderzoek stadion

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Het debacle rondom Stadion Oostpoort verdient een grondig onderzoek. Het CDA wil hiervoor zelfs ‘het zwaarste middel’ inzetten: een raadsenquête.

Volgens CDA-raadslid Jur Visser is het ‘ergens gierend misgegaan’ bij dit project. “Daar zijn miljoenen euro’s mee gemoeid. Dan verdient het aanbeveling om klip en klaar te krijgen wat er is gebeurd en wie welke rol heeft gespeeld.”

Visser roept collega-raadsleden daarom op ‘goed na te denken’ over het idee van een raadsenquête. Een voorstel van Actiepartij om nu al tot zo’n enquête te besluiten, haalde het tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag niet. Het kon ook niet op de steun van het CDA rekenen.

Volgens Visser kwam dat voorstel net te vroeg: “We zitten nu nog midden in het proces. De gemeente gaat kijken wat er nodig is voor het huidige stadion in Noord en zal daarover op korte termijn met voorstellen komen. Als dat helder is, hebben we het hoofdstuk Oostpoort voor de komende jaren afgesloten. Voor die tijd moet je het proces niet met een onderzoek willen belasten.”

Dat betekent volgens Visser niet dat een enquête lang op zich zal hoeven laten wachten. Visser: “Zullen we augustus, september zeggen? Je moet zo’n onderzoek hoe dan ook deze bestuursperiode afronden.” Deze periode eindigt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2010.

Volgens Visser moet uit de enquête onder meer duidelijk worden of de gemeente steken heeft laten vallen. “Hadden procedures sneller gekund? Als overheid heb je je uiteraard te houden aan termijnen voor bezwaarprocedures. Die kunnen heel vertragend werken, maar dat valt de gemeente niet te verwijten. De vraag die we ons wel moeten stellen, is of sommige bezwaren, met al hun vertragende gevolgen, te volorkomen waren geweest. Bijvoorbeeld als de gemeente omwonenden tijdig heel heldere garanties had gegeven over het uitblijven van supportersoverlast en parkeerproblemen.”

PvdA, SP en VVD laten desgevraagd weten wel behoefte te hebben aan een onderzoek naar Stadion Oostpoort, maar twijfelen of een enquête daarvoor het gewenste middel is. Volgens PvdA-raadslid Jeroen Fritz is een Rekenkameronderzoek waarschijnlijk afdoende.

Eén reactie op Haarlems Dagblad: Roep om onderzoek stadion

  1. Alwin 17 maart 2009 at 11:46 #

    Lekker hypocriet, eerst tegen stemmen en dan zelf hetzelfde voorstel doen. Zo kennen we het CDA weer!

Geef een reactie