Meer

Haarlems Dagblad: Spoedzoekers in acute nood

Dinsdag 7 april besteedt het Haarlems Dagblad uitgebreid aandacht aan mijn initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’, waarin de PvdA voorstelt een woonhotel op te richten waar mensen die met spoed op zoek zijn naar een andere woning (bijvoorbeeld na een scheiding) tijdelijk onderdak kunnen vinden. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 7 april 2009:

Oproep PvdA: woonhotel in Haarlem voor kansloze woningzoekenden
Spoedzoekers in acute nood

Door John Oomkes

HAARLEM – Spoedzoekers worden ze genoemd. Het gaat om mensen met een kleine beurs die – bijvoorbeeld na een scheiding – hun woning moeten verlaten. Voor deze woningzoekenden moet snel een woonhotel opgericht worden, vindt de PvdA in Haarlem.

In Zuid-Kennemerland maken spoedzoekers bitter weinig kans op een nieuwe sociale huurwoning omdat ze niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Dat blijkt uit recent onderzoek van de inspectie van het ministerie van VROM, dat de krampachtige situatie op de woonmarkt in vijf Nederlandse regio’s onderzocht.

In het rapport staat: “De woningmarktdruk is in Zuid-Kennemerland het hoogst. De regio kent ook de strengste regeling voor urgentie. Die wordt alleen toegekend als kan worden aangetoond dat er sprake is van een ‘direct levensbedreigende’ situatie.”

Juist daarom komt PvdA-gemeenteraadslid Jeroen Fritz met een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad. “Het ministerie heeft het over een grote problematiek. We kennen in onze regio een overspannen woningmarkt, met lange wachtlijsten. En bij de meeste spoedzoekers gaat het om mensen die doorgaans uitstekend in staat zijn zich zelf te redden, behalve in een situatie dat hun woningbehoefte niet als urgent wordt aangemerkt.”

In navolging van Rotterdam en Utrecht moet er daarom in Haarlem snel een woonhotel komen, vindt Fritz. “Dat moet de gemeente niet zelf doen, maar in nauwe samenwerking met de wooncorporaties en de buurgemeenten. We krijgen signalen dat zij het interessant vinden.”

In Rotterdam functioneert het woonhotel in een twee-eenheid met een commercieel hotel. Fritz: “Zo houd je de kosten laag en kun je bijvoorbeeld vrijkomende kamers als de vraag in de toekomst afneemt, een half jaar verhuren aan expats, buitenlandse werknemers van bedrijven die een tijdje hier weken. Overigens moeten de spoedzoekers een ‘normale’ huur betalen, afhankelijk van het inkomen.”

De grote vraag is hoe lang je zo’n tijdelijke opvang mag aanbieden zonder dat je spoedzoekers gaat ‘verwennen’. Fritz: “Het antwoord luidt dat zulke mensen in Haarlem volgens datzelfde onderzoek van het ministerie er vaak langer dan twee jaar over doen om wat te vinden. Die zoekduur kun je beperken door die spoedzoekers direct te laten begeleiden naar hun volgende sociale huurwoning. Help deze mensen even zichzelf te helpen.”

Er zijn overigens nog andere indicaties dat er tamelijk veel spoedzoekers in Haarlem en omgeving tussen wal en schip dreigen te vallen. In de commissie Beroep- en Bezwaarschriften zien raadsleden van PvdA, SP en VVD relatief veel spoedzoekers langskomen. Zij protesteren daar tegen een negatief oordeel over hun afgewezen verzoek tot urgentieverklaring. Fritz: “Collega’s schatten het aantal op zestig mensen per jaar.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie