Meer

De Haarlemmer: PvdA wil aanpak onderhuur

De Haarlemmer, 21 september 2006:

PvdA wil aanpak onderhuur

HAARLEM -De PvdA wil dat illegale onderhuur in Haarlem hard wordt aangepakt. Op die manier moeten uitbuiting, verloedering van wijken, belastingontduiking en voordringen op de wachtlijst van woningbouwcorporaties worden voorkomen. Tegelijkertijd wil de PvdA dat het mogelijk wordt om een woning legaal tijdelijk door te verhuren aan iemand anders, bijvoorbeeld in geval van langdurig verblijf in het buitenland of wanneer men gaat samenwonen.

Volgens PvdA-raadslid Jeroen Fritz is illegale onderhuur een groot probleem. Fritz: “Vaak gaat het om malafide huisbazen die tegen woekerprijzen onveilige kamertjes verhuren of om huurders die verhuisd zijn en tegen hogere prijzen hun corporatiewoning onderverhuren. Dit is onrechtvaardig, want mensen krijgen zo de kans voor te dringen op de wachtlijst. Bovendien is er vaak sprake van uitbuiting: vaak wordt een te hoge huur gevraagd. De nieuwe bewoners kunnen (gemeentelijke) belastingen ontduiken, omdat ze niet ingeschreven staan bij de gemeente. Tenslotte blijkt illegale onderhuur soms ook als dekmantel te worden gebruikt voor illegale activiteiten, zoals wietplantages en huisvesting van illegalen”.

In het verleden heeft de PvdA in de Gemeenteraad herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het openlijk adverteren van illegale onderhuur op websites voor studentenkamers. Hier worden in volledige openbaarheid kamers te huur aangeboden, waarbij inschrijven bij de gemeente niet is toegestaan omdat het illegale onderhuur betreft. Inmiddels heeft het College van B&W aangegeven dat hier niet tegen opgetreden kan worden, omdat hier onvoldoende capaciteit voor beschikbaar zou zijn. Fritz: “De PvdA wil dat dit soort illegale onderhuur wel degelijk wordt aangepakt. Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld, waarin we onder meer vragen wat voor maatregelen het College gaat nemen om illegale onderhuur alsnog effectief te kunnen aanpakken en wat voor rol de woningbouwcorporaties hierbij kunnen spelen”.

Volgens de PvdA gebeurt onderhuur niet altijd met slechte bedoelingen. Mensen die voor langere tijd in het buitenland verblijven verhuren hun woning vaak tijdelijk door. Ook als mensen gaan samenwonen willen ze soms één woning ‘achter de hand houden’ voor het geval de relatie stuk loopt. De PvdA wil dat het voor deze mensen mogelijk wordt hun woning voor maximaal één jaar legaal door te verhuren.

Nog geen reacties.

Geef een reactie