Meer

Haarlems Dagblad: Politiek laakt haast rond stadion

Artikel Haarlems Dagblad van 14 juli 2006 over debat over stadion HFC Haarlem in de raadscommissie Ontwikkeling. In het artikel onder meer aandacht voor mijn voorstel om HFC Haarlem de buurt te laten adopteren.  

Haarlems Dagblad, 14 juli 2006:

Politiek laakt haast rond voetbalstadion

Door Arnout Heemskerk

HAARLEM – Een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad heeft grote moeite met de haast waarmee sportwethouder Divendal (PvdA) een besluit wil nemen over het definitief ontwerp (DO) van het nieuwe voetbalstadion. Divendal wil dit nog voor het zomerreces afronden om verdere vertraging rond de bouw van het beoogde onderkomen van HFC Haarlem te voorkomen.

De commissie Ontwikkeling werd gisteravond gevraagd een positief advies af te geven, zodat het DO (plus het voorlopige ontwerp van het omliggende terrein) komende donderdag in de raad kan worden afgerond. Maar de collegepartijen plus enkele oppositiepartijen vroegen zich hardop af waarom Divendal een besluit – zoals de VVD’er Udo Buys het verwoordde ‘er doorheen wil jassen’, terwijl er nog allerlei onduidelijkheden bestaan over de bebouwing (stadion, kantoren, hotel en woningen).

Zo is onduidelijk of de circa 900 parkeerplaatsen nu onder de grond of gewoon op het maaiveld komen te liggen. Eerst was sprake van een garagevloer op 1,25 meter onder NAP, maar in het DO bleek deze verhoogd te zijn naar -0,60. In een begeleidende nota dook ook opeens een diepte van 0,0 meter op en dat zou betekenen dat de garage volledig bovengronds komt. Vanzelfsprekend is dit van invloed op de hoogte van het stadion.

Pas uit de toelichting van Divendal bleek dat projectontwikkelaar Maeveld grondwaterproblemen verwacht en dat het bedrijf de garage daarom niet volledig ondergronds wil bouwen. Dit bespaart overigens veel geld.

Verder zijn de gevolgen van de bebouwing op het milieu (MER-procedure) nog niet in kaart gebracht, en roept de ontsluiting van het stadion voor het verkeer op tal van punten nog vragen op.

Hoewel geen van de politieke partijen twijfelde aan de komst van het stadion, pleitten diverse raadsleden ervoor het besluit over de zomer heen te tillen. Dit betekent opnieuw vertraging. Onlangs werd duidelijk dat HFC Haarlem pas in 2009 op het kunstgras zal kunnen spelen, twee seizoenen later dan aanvankelijk gepland.

Divendal en de raad kwamen wel nader tot elkaar op een ander punt. Om verzet bij omwonenden te verkleinen, zou HFC de wijken Zuiderpolder en Parkwijk moeten ‘adopteren’ door jeugdstages aan te bieden en bewegingsonderwijs te geven. ‘Waardevol’, noemde Divendal het idee van zijn eigen partij.

Nog geen reacties.

Geef een reactie