Meer

Gast van de Raad

Elke raadsvergadering nodigt de gemeenteraad een aantal Haarlemmers per brief persoonlijk uit voor ‘Gast van de Raad’. Zij krijgen van twee raadsleden een toelichting op het werk van de gemeenteraad en kunnen vervolgens de raadsvergadering bijwonen. Donderdag 23 april ontving is samen met SP-raadslid Femke de Leeuw de gasten van de raad van deze week.

raadszaal

Gast van de Raad is een initiatief van mijn fractiegenoot Joyce Langenacker. In onder meer Amersfoort kennen ze dit al langer. De gemeenteraad nam in juni een motie van de PvdA aan die vroeg dit ook in Haarlem in te voeren (zie hier). Voor elke raadsvergadering worden 400 Haarlemmers uit een stadsdeel per brief uitgenodigd. De ervaring leert dat daarvan zo’n tien procent (ca. 40 mensen) komt. Zij worden ontvangen door twee raadsleden, die hen een toelichting geven op het werk van de gemeenteraad. Daarna kunnen zij vanaf de publieke tribune de raadsvergadering bijwonen. De burgemeester heet hen aan het begin van de vergadering speciaal welkom. Tot nu toe is het een groot succes en leidt het tot een aanzienlijk vollere publieke┬átribune.

De raadsvergadering was overigens dit keer erg kort en niet echt spannend. Om de vergadering heen waren wel verschillende andere bijeenkomsten gepland. Zo vond er voorafgaand aan de raad een stadsgesprek plaats over de economische crisis en was er inspraak over de gebiedsvisie Schalkwijk-Midden. Na afloop van de raadsvergadering was er nog een gezamenlijk commissievergadering van Samenleving en Ontwikkeling over het Badmintonpad. Hier worden de komende jaren een nieuwe VMBO-school, een badmintonhal en woningen gebouwd. De discussie gaat vooral over een hoge woontoren, die op veel bezwaar van omwonenden en raadsleden stuit.

Nog geen reacties.

Geef een reactie