Meer

Steun bewoners voor plan brandveilige Waarderhaven

Het College van B&W heeft een voorstel van de bewoners van woonschepenhaven Waarderhaven over de manier waarop de haven brandveiliger kan worden gemaakt overgenomen. De woonschepen zullen in clusters van twee schepen worden gelegd, met tussen de clusters vijf meter tussenruimte. Deze oplossing kreeg op een bewonersavond de unanieme steun van de bewoners. Ook een grote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling, waaronder de PvdA, steunde donderdag 7 mei deze oplossing.

De Waarderhaven is een woonschepenhaven in de Waarderpolder (bij de Waarderbrug), waar momenteel 57 woonschepen liggen. Er liggen in deze haven zoveel woonschepen zo dicht op elkaar, dat volgens de brandweer de brandveiligheid in gevaar is gekomen. Voor optimale brandveiligheid is een onderlinge afstand tussen woonschepen van minimaal 5 meter noodzakelijk. In de Waarderhaven is deze onderlinge afstand vaak veel kleiner.

Waarderhaven

Namens de PvdA dring ik al jaren aan op een oplossing voor deze situatie. Begin vorig jaar stelde ik samen met fractiegenoot Helga Koper nog schriftelijke vragen hierover (zie een eerdere log). Wij drongen toen aan op een snelle oplossing van dit al jaren slepende probleem. Het College van B&W heeft aan deze oproep gehoor gegeven en is met een plan gekomen (zie een eerdere log). De haven wordt verder uitgegraven, waardoor er meer ruimte ontstaat. De afgelopen tijd is hierover verder gesproken met een werkgroep van bewoners.

Aanvankelijk was het de bedoeling de schepen in grotere clusters te leggen, maar dat stuitte op bezwaren van bewoners. Zij zouden dan namelijk aan beide zijden van de boot ingrijpende brandwerendheidsmaatregelen moeten nemen, waardoor er bijvoorbeeld geen ramen meer open zouden kunnen. Dat zou de leefbaarheid ernstig schaden. Door de woonschepen nu twee aan twee te leggen hoeft slechts één kant van de boot extra brandwerend te worden gemaakt.

Het heeft veel te lang geduurd, maar het is goed dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. Complimenten voor de burgemeester en bewoners, die er samen zijn uitgekomen en nu een oplossing hebben bedacht die op de unanieme steun van de bewoners kan rekenen.

Bekijk hier een overzicht van eerdere logs over de Waarderhaven.

2 reacties op Steun bewoners voor plan brandveilige Waarderhaven

 1. Marcel 25 mei 2009 at 18:27 #

  Beste heer Fritz en andere lezers van dit forum,
  Tja zonde van alle tijd, energie en kosten dat er nu uiteindelijk een naar ik begrijp een plan t.z.t van ontwikkeling naar uitvoering gaat worden gebracht. Jammer dat je als bewoner het internet moet afspeuren om uiteindelijk te lezen dat een groot deel van de gem. raad instemt met dit plan. Hier krijg je nu weer geen brief over???
  Het compliment aan de burgemeester kan ik niet met u delen. Veel is er nog onduidelijk. Krijgen bewoners die destijds legaal een garage hebben laten bouwen deze wel terug? Zo ook je aangelegde steiger en tuin planten etc.
  De burgemeester geeft als antwoord dat je bij de Gamma goedkoop plantjes kunt kopen. Ja maar geen dure coniferen en andere planten. Nou ja eerst maar afwachten en dan zeuren. En volgens mij gaat de uitvoering nog heel lang duren, want er was nog een tekort van ruim 1 miljoen euro.

 2. Marcel 25 mei 2009 at 18:37 #

  Het zijn geen 127 woonschepen in de Waarderhaven. Ik geloof dat Dhr Fritz in het radio intervieuw zich een beetje verekend heeft. Het zijn er geloof ik 57. Dit is ruim de helft minder. Is maar een klein verschil met de werkelijkheid……Deze uitspraak komt niet erg ingelezen en doordacht over. Een rectificatie op zijn plaats????

Geef een reactie