Meer

Haarlems Dagblad: Hoe volgebouwd mag Haarlem zijn?

Het Haarlems Dagblad schrijft zaterdag 20 juni 2009 over de discussie in de gemeenteraad naar aanleiding van de uitspraken van GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder dat Haarlem volgebouwd zou zijn (zie een eerdere blog). Hierin kom ook ik aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 20 juni 2009:

Hoe volgebouwd mag Haarlem zijn?

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – De vraag hoe lang Haarlem nog kan doorgaan met het volbouwen van stukjes groen in de stad wordt onderwerp van een ‘fundamenteel debat’. De discussie zou in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 moeten worden gevoerd. Afgelopen donderdag werd met een raadsbrede meerderheid ingestemd met zo’n brede discussie.

Initiator van het debat is GroenLinks-voorman Lukas Mulder. Hij wierp eerder deze week de stelling op dat de zogeheten ‘verdichting’ haar grens heeft bereikt. Het gaat dan om het volbouwen van de stad binnen de huidige bebouwde kom. Volgens GroenLinks gaat dat zo langzamerhand ten koste van de laatste stukjes groen binnen de stadswijken, iets wat steeds vaker tot protesten van omwonenden leidt.

Zijn stelling heeft deze week al direct tot stevige reacties van de andere politieke partijen geleid. Temeer daar Mulder stelt dat de groene rand om Haarlem niet mag worden aangetast en Haarlem daarom mogelijk tot de conclusie zal moeten komen dat de stad niet iedereen meer kan huisvesten die hier graag zou willen wonen.

PvdA’er Jeroen Fritz noemde de opstelling van GroenLinks al ronduit ‘elitair’. Zijn partij is ook tegen bebouwing van de Groene Zoom, maar juist om die reden is hij wel voorstander van verder volbouwen. Volgens Fritz laat GroenLinks met deze opstelling ‘vele Haarlemmers die een woning zoeken in de kou staan’.

De VVD voelt mee met de bezwaren die Mulder noemt tegen verdere ‘verdichting’. De liberalen zien daarin echter juist een reden om de Groene Zoom niet langer meer heilig te verklaren. Ook de SP denkt in die richting.

Mulder geeft overigens aan dat hij alleen tegen volbouwen is waar dat het verdwijnen van groen tot gevolg heeft. Het bouwen van woningen op voormalige bedrijfsterreinen is voor hem geen probleem. En waar dat kan, mag wat hem betreft dan ook flink de hoogte in worden gebouwd.

Nog geen reacties.

Geef een reactie