Meer

Themapagina Haarlems Dagblad: Steen versus Groen

Woensdag 1 juli besteedt het Haarlems Dagblad een complete pagina aan de discussie of Haarlem volgebouwd is. GroenLinks begon deze discussie in vorige maand bij de Kadernota (zie een eerdere blog). Op de themapagina interviewt de krant stadsbouwmeester Max van Aerschot en socioloog Johannes van der Weiden, die betogen dat Haarlem helemaal niet vol is, dat een compacte stad een kwaliteit op zich kan betekenen en dat verdichting niet ten koste hoeft te gaan van groen. Daarnaast laat men zes raadsleden aan het woord: Pieter Elbers (SP), Denise Eikelenboom (VVD), Jur Visser (CDA), Lukas Mulder (GroenLinks), Fedde Reeskamp (D66) en mij namens de PvdA. Het interview met mij kun je hier lezen.

Haarlems Dagblad, 1 juli 2009:

Steen versus Groen

Door Henk Geist en Richard Stekelenburg

De grens van het verder volbouwen van Haarlem is zo langzamerhand bereikt. Met die stelling opende GroenLinks-voorman Lukas Mulder de discussie over de laatste stukjes groen in de stad. Komt de leefbaarheid niet te zeer onder druk te staan als ook die nog bebouwd worden? Steeds meer burgers verzetten zich tegen bouwplannen op juist dat ene parkje bij hen om de hoek. Of tegen bebouwing van een gekoesterd sportveldje. Is het einde van de zogeheten ‘verdichting’ inderdaad nabij? En als dat zo is, wat betekent dat dan voor de groene randen om de stad? Om die te sparen is dat hele ‘verdichten’ tenslotte begonnen. Politieke medestanders én tegenstanders hebben de handschoen van Mulder inmiddels opgepakt en zullen tot aan de komende verkiezingen het debat over dit onderwerp nadrukkelijk met elkaar voeren. Op deze pagina alvast een schot voor de boeg. Met politieke meningen en de visie van stadsbouwmeester Max van Aerschot en stadssocioloog Johannes van der Weiden.

Jeroen Fritz (PvdA):
‘Niet elke boom is heilig’

Jeroen Fritz reageerde namens de PvdA het felst op het betoog van Lukas Mulder, dat de grenzen van het verder volbouwen van het groen in de stad bereikt is. Hij noemt die stelling zelfs ’elitair’. ,,Als je de rand om Haarlem groen wil houden, waar wij van de PvdA ook voor kiezen, is er geen andere keuze dan te verdichten. Tenzij je tegen jonge starters op de woningmarkt, ouderen die een aangepast huis zoeken en mensen die na een scheiding op straat komen te staan zegt: ’Jammer maar helaas, er is geen plaats voor u in Haarlem. Gaat u maar ergens anders wonen’. Dat hoor ik GroenLinks zeggen.

Naar mijn mening moet je zoeken naar creatieve oplossingen. De hoogte in bouwen waar dat kan, leegstaande kantoren en lege ruimtes boven winkels gebruiken voor woningen, bouwen boven wegen. Extra groen kun je creëren door bijvoorbeeld parken op de daken van gebouwen aan te leggen.’’

Voor de PvdA is niet elke boom en elk perkje heilig. Je ontkomt er volgens Fritz niet aan om zo nu en dan een boom om te zagen, maar daar moet dan wel elders aantrekkelijker groen voor terugkomen. ,,Dat winderige parkje op de hoek van de Slachthuisbuurt verplaatsen we straks. Daar komt elders in de wijk meer en beter groen voor terug. ”

Wat betreft de Groene Zoom maakt Fritz één uitzondering als het gaat om bebouwing: de Zuiderpolder. ,,Wij willen de komende jaren de optie open houden dat daar alsnog een voetbalstadion wordt gebouwd. Valt die mogelijkheid definitief af, dan denk ik aan betaalbare woningbouw op die plek.

Geen reacties mogelijk.