Meer

Kamernood studenten voorbij?

Deze week besteed ik verschillende blogs aan onderwerpen die tijdens mijn vakantie in het lokale nieuws waren en waar ik als raadslid mee te maken heb. Zaterdag 18 juli 2009 kopte het Haarlems Dagblad: “Studenten razendsnel in kamer”. Volgens het Haarlems Dagblad is de kamernood van studenten in Haarlem grotendeels voorbij. Maar is dat wel echt zo?

De wachttijd voor een studentenkamer bij het Kamerburo van Woonservice is volgens het Haarlems Dagblad nog slechts een paar maanden. Prachtig nieuws, en onder meer het gevolg van het feit dat dit College van B&W mede op aandringen van de PvdA echt werk heeft gemaakt van het realiseren van meer studentenkamers. Zo opende deze raadsperiode nieuwe studentenflats in de voormalige HTS bij de hogeschool en aan de Spoorwegstraat, bij elkaar zo’n 300 extra kamers. Ook werden er, mede naar aanleiding van een door mij ingediende motie, campuscontracten ingevoerd, om zo de doorstroming uit studentenkamers na het afstuderen te bevorderen (zie een eerdere blog).

Studentenkamer

Er is dus echt veel verbeterd, en daar ben ik erg blij mee. Toch blijft er nog wel wat te doen. Het grootste probleem blijft dat de huurprijzen van studentenkamers in Haarlem erg hoog zijn. Al jaren behoort de gemiddelde huur van een kamer in Haarlem tot de duurste van heel Nederland. Daardoor blijven veel Haarlemse studenten thuis wonen. En ook dit jaar zijn de huren weer verder gestegen. Ook blijft het aantal studenten dat in Haarlem wil wonen stijgen. Het blijft dus belangrijk om voldoende studentenkamers te blijven bouwen, zodat de huren kunnen dalen en de groei van het aantal studenten kan worden opgevangen.

Eind 2007 heb ik het PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’ geschreven, waarin ik namens de PvdA vijf voorstellen deed om het aantal betaalbare studentenkamers in Haarlem te vergroten. Een aantal voorstellen zijn inmiddels uitgevoerd. De belangrijkste waar ik mij voor blijf inzetten is het realiseren van een campus door overbouwing van de Westelijke Randweg tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. In maart van dit jaar vroeg ik daar samen met PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen nog aandacht voor (zie o.a. hier en hier), en dat zal ik ook de komende tijd zeker blijven doen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie