Meer

PvdA vraagt duidelijkheid over kaatsbaan Huis ter Kleef

De PvdA wil dat de gemeente snel duidelijkheid verschaft of de plannen om de zestiende-eeuwse kaatsbaan van het Huis ter Kleef in oude luister te herstellen kunnen doorgaan. De Stichting Huis ter Kleef wil het pand overnemen en op eigen kosten restaureren. Ondanks toezeggingen blijft besluitvorming over de verkoop echter uit.

De kaatsbaan van het Huis ter Kleef werd omstreeks 1560 gebouwd. Het is het enige deel van het gebouw dat niet werd opgeblazen door Don Frederik bij de Spaanse bezetting. Kaatsen is de voorloper van het moderne tennis. De Stichting Huis ter Kleef en de Real Tennis Club willen het pand overnemen en op eigen kosten restaureren. Hierdoor wordt kaatsen, tegenwoordig real tennis genoemd, voor het eerst sinds ongeveer 1800 weer mogelijk in Nederland. Bovendien krijgt Haarlem hiermee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld terug.

Kaatsbaan Huis ter Kleef

In 2005 heeft het toenmalige College van B&W toegezegd het pand in principe te willen verkopen, zodat deze restauratie mogelijk wordt. Sindsdien blijft besluitvorming echter uit. Donderdag 1 oktober vroeg ik in de raadscommissie Ontwikkeling duidelijkheid. Het is prachtig dat particulieren op eigen kosten dit Haarlems erfgoed in ere willen herstellen. Zij moeten daarom niet nog langer aan het lijntje gehouden worden. De PvdA wil daarom dat de gemeente spoedig duidelijkheid verschaft. Wanneer verkoop toch niet mogelijk blijkt zou je ook nog kunnen denken aan een erfpachtconstructie, maar het is belangrijk dat er eindelijk een besluit wordt genomen, zodat de stichting aan de slag kan.

Wethouder Jan Nieuwenburg zegde de commissie toe dat hij het restauratieplan van de kaatsbaan zal meenemen in de nieuwe gebiedsvisie voor het gebied, die eind dit jaar wordt opgesteld. Zodra de gemeenteraad deze gebiedsvisie vast stelt kan er ook een definitief besluit worden genomen over de overdracht van de kaatsbaan.

Nog geen reacties.

Geef een reactie