Meer

Haarlems Dagblad: Kans op real tennisbaan in stadskweektuin neemt toe

Dinsdag 6 oktober schrijft het Haarlems Dagblad over de kaatsbaan (real tennisbaan) in het Huis ter Kleef. Dit naar aanleiding van mijn oproep in de raadscommissie Ontwikkeling vorige week om hier snel duidelijkheid over te verschaffen (zie een eerdere blog). Wethouder Jan Nieuwenburg herhaalt in het artikel zijn toezegging dat het wordt meegenomen in de nieuwe gebiedsvisie. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 6 oktober 2009:

Wethouder Nieuwenburg denkt aan erfpacht
Kans op real tennisbaan in stadskweektuin neemt toe

Door John Oomkes

HAARLEM – De kans wordt langzamerhand groter dat het zestiende-eeuwse pand Huis ter Kleef zijn functie als oudste real tennisbaan ter wereld terugkrijgt. Nog dit jaar komt wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA; bestemmingsplannen) met een startnotitie waarin staat wat er moet gebeuren met het gebied waar nu nog de Stadskweektuin is gevestigd.

Even vooraf: real of royal tennis is een (nog altijd beoefende) voorloper van het huidige, op lawn tennis-regels gebaseerde profsport. Ze lijkt, ook qua spelregels, sterk op het verwante kaatsen. Real tennis wordt evenwel niet met de handpalm, maar met kleine rackets beoefend.

Het is een lange weg vol mitsen en maren, valkuilen en hindernissen vooraleer er weer een balletje wordt geslagen aan de Kleverlaan, maakt Nieuwenburg duidelijk. “Maar B en W hebben de intentie om zo’n kaatsbaan in die gebiedsvisie op te nemen.”

De in 2006 opgerichte stichting Real Tennis Club ter Kleef wil de laat-middeleeuwse sportaccomodatie in Huis ter Kleef reconstrueren en exploiteren en kreeg steun van het vorige college.

Wethouder Nieuwenburg: “Ik denk aan het in langdurig erfpacht geven van Huis ter Kleef, maar er zijn meer claims op het gebied. Zo wil het Vogelhospitaal uitbreiden, zijn er claims uit kerkelijke hoek, bewonersgroepen willen dit deel van Haarlem-Noord zoveel mogelijk groen houden. Vandaar dat ik met een startnotitie kom. Alle partijen kunnen dan invloed uitoefenen op het finale besluit.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie