Meer

Stadskrant: Standpunt: Bestemmingsplannen

In de rubriek ‘Standpunt’ laat de Stadskrant elke week twee raadsleden aan het woord over een bepaald onderwerp. Donderdag 22 oktober ben ik aan de beurt samen met D66-fractievoorzitter Fedde Reeskamp. Wij geven onze mening over bestemmingsplannen. Je kunt de Stadskrant hier downloaden als PDF-bestand. Het artikel kun je hier lezen.

Standskrant, 22 oktober 2009:

Standpunt:  Bestemmingsplannen

Jeroen Fritz (PvdA)
“In een bestemmingsplan vinden wij drie zaken erg belangrijk: wonen, spelen en werkgelegenheid. In de eerste plaats moet er voldoende betaalbare ruimte zijn voor mensen om te wonen. Een tweede speerpunt van de PvdA is dat er in het bestemmingsplan ruimte voor spelen en groen is opgenomen. In het verleden was daar geen aandacht voor omdat het nu eenmaal niet een wettelijk verplichte paragraaf is. Daar hebben wij verandering in gebracht. Er staat nu een speelparagraaf in elk bestemmingsplan, zodat daar ook ruimte voor gereserveerd wordt. En tenslotte kijken wij of er ook voldoende ruimte is voor bedrijvigheid en om te werken aan huis. Daar is grote vraag naar. Denk dan bijvoorbeeld aan een atelier, huisartsenpraktijk of reclamebureau. Door de mogelijkheid tot kleinschalige bedrijvigheid op te nemen, creëer je ook meer werkgelegenheid in de wijk.”

Fedde Reeskamp (D66)
“Met maatwerk in communicatie kom je een heel eind. Wat wij vooral belangrijk vinden, uiteraard, is dat de zienswijzen van burgers serieus genomen worden. Mensen de moeite hebben genomen om hun zienswijze in te dienen, moet je belonen door ze persoonlijk per brief over het verloop van de procedure op de hoogte te stellen. Met directere communicatie vergroot je de betrokkenheid van de burgers. Het lijkt me geen onoverkomelijke beleefdheid om dit te doen. Dit punt is zeker voor verbetering vatbaar. Bij het opstellen van een bestemmingsplan kunnen ook veel preciezere afspraken over het groen in de openbare ruimte worden gemaakt. De verdeling tussen groen en grijs in bestemmingsplannen is nu te vaag. Dit gaat uiteindelijk vaak ten koste van het groen. Overigens hebben wij niets dan lof voor de enorme vaart die de taskforce heeft gemaakt.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie