Meer

Haarlems Dagblad: Onderzoek cultuurwaarde St. Petrus

Het Haarlems Dagblad schreef zaterdag 17 februari 2007 over het door mij gevraagde onderzoek naar de kunsthistorische waarde van de kunst in de voormalige St. Petrus LTS. Lees hier het artikel. 

Haarlems Dagblad, 17 februari 2007:

Onderzoek cultuurwaarde St. Petrus

DOOR JOHN OOMKES

HAARLEM – Wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA) heeft de commissie ontwikkeling toegezegd een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de kunsthistorische waarde van de muurschildering en betonreliëfs in de voormalige St. Petrus LTS aan de Berlagelaan in Haarlem-Oost.

De gemeenteraad krijgt de resultaten van zo’n onderzoek – dat bijvoorbeeld kan worden uitbesteed aan het Instituut Collectie Nederland – voorgelegd, voordat zij een besluit neemt over de vraag of de school bij de voorgenomen verkoop mag worden gesloopt. Het initiatief voor dit onderzoek kwam van PvdA-raadslid Jeroen Fritz. Zijn fractie is erg blij met de toezegging van de wethouder omdat de raad alleen op basis van betrouwbare gegevens een reële afweging kan maken over het al dan niet slopen van het schoolgebouw.

De St. Petrus LTS is een schepping van de Haarlemse (stads)architect Nico Andriessen. Het gebouw geldt in kunsthistorische kring als een schoolvoorbeeld van wederopbouwarchitectuur, mede door de toegepaste kunst van Wiesman en Tollenaar. Omdat het jonger is dan vijftig jaar wordt het complex niet automatisch beschermd door de Monumentenwet, zoals eerder wel bij het Sterrencollege aan de Verspronckweg het geval was.

B en W van Haarlem hebben het gebouw en de bijbehorende grond in de verkoop gezet. Op 27 februari kunnen marktpartijen hun bod uitbrengen.

2 reacties op Haarlems Dagblad: Onderzoek cultuurwaarde St. Petrus

 1. jaap van overbeek 31 augustus 2007 at 12:04 #

  hoe kan het dat een raport waarmee de pvda wappert vervolgens
  genegeerd wordt er blijft volgens de nieuwe eigenaar nog geen 10 procent van het nationale monument st petrus bestaan.
  ik krijg hier veel vragen over van bewoners die op jullie gestemt
  hebben
  ik vindt dit niet kunnen en een slechte naam geven aan de partij.
  vervolgens is de nieuwbouw van de school getoetst op het huidige vmbo.
  dit behelst dat drie practijkvaken zijn samengevoegd tot één vakgroep.
  Als je het nieuws volgt weet je dat het oude vmbo of lts weer
  terug komt.
  dit heeft tot gevolg dat de nieuwe school 3x groter moet dan nu
  in het kort we slopen een goed gebouw bouwen een nieuw
  waarvan we nu al weten dat het niet voldoet in de nabije toekomst.
  dit is toch hopelijk niet echt waar
  help me uit deze boze beleids droom.
  groeten jaap van overbeek.

 2. Jeroen Fritz 31 augustus 2007 at 14:05 #

  Er gaan wat vreemde verhalen rond over de nieuwbouw bij de Petrus LTS. In de raadscommissie Ontwikkeling is daarom gisteren aan de wethouder gevraagd snel een presentatie te geven aan de omwonenden over de precieze plannen van de ontwikkelaar. De wethouder heeft dit toegezegd. Bovendien heeft de wethouder aangegeven de ontwikkelaar strikt te blijven houden aan de gemaakte afspraken, waaronder behoud van alle kunstwerken, behoud van het trapportaal en behoud van een deel van de aula. Deze delen van het gebouw zullen dus zeker behouden blijven, en dat was altijd de inzet van de PvdA.

  Wat betreft de VMBO: er is al jaren geleden besloten twee nieuwe VMBO-scholen te bouwen. Dit heeft vooral te maken met de fusie van vier VMBO-scholen tot twee VMBO-scholen. De nieuwe gebouwen zullen beter zijn afgestemd op de wensen van deze tijd: met name meer ruimte voor praktijklessen. De voormalige Petrus LTS is daar niet meer voor geschikt. Overigens heeft de PvdA tijdens de verkiezingscampagne juist sterk campagne gevoerd voor de bouw van deze twee nieuwe VMBO-scholen.