Meer

De Haarlemmer: Zorgen om Pré Wonen

Weekblad De Haarlemmer besteedt donderdag 12 november aandacht aan de schriftelijke vragen over Pré Wonen, die ik begin deze week samen met fractiegenoot Martien Brander heb gesteld (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hier lezen.

De Haarlemmer, 12 november 2009:

Zorgen om Pré Wonen

HAARLEM - De PvdA is bezorgd over het bericht dat de Haarlemse corporatie Pré Wonen in zwaar weer terecht dreigt te komen en zich daarom genoodzaakt ziet haar plannen bij te stellen om financiële problemen te voorkomen. De PvdA-raadsleden Martien Brander en Jeroen Fritz hebben schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen hiervan voor de Haarlemse woningbouw en wijkverbetering.

De corporatie geeft aan het ambitieniveau te willen verlagen en daarom projecten uit te willen stellen. De PvdA is daar bezorgd over. PvdA-raadslid Jeroen Fritz: “Natuurlijk begrijpen wij dat ook corporaties door de economische tegenwind gedwongen worden sommige plannen te heroverwegen. Wanneer daardoor bijvoorbeeld terughoudender wordt omgegaan met risicovolle commerciële ontwikkelingen, hebben wij daar begrip voor. Maar corporaties hebben ook een taak juist in economisch lastige tijden de bouwproductie van betaalbare woningen op gang te houden, om zo voldoende woningen te blijven bouwen en de werkgelegenheid te stimuleren”.

Pré Wonen kondigt ook aan de huren te willen verhogen. De PvdA schrikt daarvan. PvdA-raadslid Martien Brander: “Het mag niet zo zijn dat de financiële problemen van een corporatie worden afgewenteld op de huurders. Bovendien zou een forse huurverhoging voor nieuwe huurders na een verhuizing de doorstroming op de Haarlemse woningmarkt kunnen belemmeren”.

De PvdA wil van het College van B&W weten wat haar reactie is op de financiële situatie van Pré Wonen en wat de gevolgen zijn voor woningbouw en wijkverbetering in Haarlem en voor sociale projecten in de wijken die mede door Pré Wonen worden gefinancierd. Brander: “Natuurlijk gaan wij als gemeenteraad niet over het interne financiële beleid van een corporatie. Maar corporaties hebben een belangrijke sociale taak in de volkshuisvesting en Pré Wonen is betrokken is bij veel projecten in de stad. Daarom willen wij van het College horen wat de gevolgen zijn voor Haarlem”.

Daarnaast doet de PvdA een oproep aan Pré Wonen om in deze moeilijke tijd in ieder geval geen salarisverhoging of bonussen toe te kennen aan bestuursleden van de corporatie. Fritz: “Wij kennen Pré Wonen als een corporatie die staat voor een gematigd beloningsbeleid. Wij gaan er dan ook vanuit dat zeker nu Pré Wonen haar ambities bijstelt, de beloning van bestuurders niet zal toenemen”.

Nog geen reacties.

Geef een reactie