Meer

Spoedprocedure aanwijzing gemeentelijke monumenten

Al heel lang pleit ik in de gemeenteraad voor een spoedprocedure om acuut bedreigde panden met spoed te kunnen aanwijzen als gemeentelijk monument, om zo te voorkomen dat waardevolle panden verdwijnen of worden aangetast. Wethouder Jan Nieuwenburg was hier lange tijd niet echt voorstander van, maar de aanhouder wint. Donderdag 3 december stemde de gemeenteraad in met de nieuwe Monumentenverordening, waar deze spoedprocedure op verzoek van onder andere de PvdA door de wethouder in is opgenomen.

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeDe spoedprocedure werd in 2007 ook al gevraagd in het burgerinitiatief monumenten van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). Naar aanleiding van dat burgerinitiatief wordt het aantal gemeentelijke monumenten de komende twee jaar uitgebreid met 700 objecten (zie een eerdere blog). Dat gebeurt gefaseerd, waardoor niet al deze gebouwen in één keer beschermd zijn. Daarom moet voorkomen worden dat in de tussentijd genomineerde panden ernstig aangetast worden. Zeker tijdens deze procedure is de mogelijkheid van snelle aanwijzing bij acute bedreiging daarom van groot belang. Maar wat de PvdA betreft wordt de spoedprocedure ook gebruikt voor andere waardevolle panden, die geen monument zijn en tegen de wens van de gemeente met ingrijpende aantasting of sloop worden bedreigd.

De oude Monumentenverordening kende wel al de mogelijkheid om in spoedgevallen geen advies te vragen aan de Welstands- en Monumentencommissie, zodat een gebouw sneller als gemeentelijk monument kan worden aangewezen. Onduidelijk was echter wat de juridische status van deze procedure was. In Amsterdam bestaat een spoedprocedure waarbij bedreigde panden binnen 24 uur kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument. Bij aanvragen van bouw- of sloopvergunningen voor waardevolle panden wordt automatisch gekeken of deze geen ernstige aantasting van het gebouw betekenen. Wanneer dit wel het geval is wordt het gebouw – zo nodig binnen 24 uur – aangewezen als gemeentelijk monument. Op die manier zijn de verbodsbepalingen uit de Monumentenverordening van toepassing, waardoor een pand beter beschermd is.

Een soortgelijke spoedprocedure is nu ook opgenomen in de Haarlemse Monumentenverordening. Er is een artikel 3A toevoegd aan de verordening, waarin het volgende staat: “In een, naar het oordeel van het college, uitzonderlijk geval kan het college direct tot aanwijzing van een gemeentelijk monument besluiten, indien er sprake is van spoedeisend belang”. Een mooi resultaat.

Eén reactie op Spoedprocedure aanwijzing gemeentelijke monumenten

  1. Jort Mens 7 december 2009 at 15:14 #

    Gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Niet alleen een mooi resultaat voor jou, maar ook voor monumentaal Haarlem. Zeker als er indien nodig ook echt gebruik van wordt gemaakt.

Geef een reactie