Meer

Jaaroverzicht: Woonhotel

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat het initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’. In april heb ik in de gemeenteraad dit initiatiefvoorstel ingediend, dat vraagt om een woonhotel op te richten voor mensen die acuut op zoek zijn naar een woning, bijvoorbeeld na een scheiding. Zij kunnen in dit woonhotel tijdelijk onderdak vinden, totdat zij een vaste woning hebben.

Een initiatiefvoorstel is één van de instrumenten die je als raadslid hebt om iets voor elkaar te krijgen. Je schrijft hierbij zelf een voorstel, dat wordt behandeld door de gemeenteraad. Ik heb deze raadsperiode twee initiatiefvoorstellen ingediend, die beide door de gemeenteraad werden aangenomen. Behalve het initiatiefvoorstel over het woonhotel nam de gemeenteraad in 2007 het initiatiefvoorstel over jongerentoerisme aan (zie een eerdere blog).

Het initiatiefvoorstel werd in juni raadsbreed aangenomen door de gemeenteraad (zie een eerdere blog). Aan het College van B&W werd gevraagd de haalbaarheid van zo’n woonhotel te onderzoeken. Dit onderzoek loopt op dit moment. Als het goed is krijgt de gemeenteraad de resultaten binnenkort te horen. Daarna zullen we in de volgende raadsperiode moeten zorgen dat het ook echt van de grond komt.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Nog geen reacties.

Geef een reactie