Meer

De Haarlemmer: Gezamenlijke vestiging voor scouting en roeiers

Weekblad De Haarlemmer schrijft deze week over mijn in de raadscommissie Ontwikkeling vorige week om studentenroeivereniging Amphitrite en multiculturele scouting De Brug samen te vestigen op de huidige tijdelijke locatie van Amphitrite (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel uit De Haarlemmer hier lezen.

De Haarlemmer, 28 januari 2010:

Gezamenlijke vestiging voor scouting en roeiers

HAARLEM – De gemeente Haarlem moet samen met studentenroeivereniging Amphitrite en multiculturele scouting De Brug aan de slag gaan met een gezamenlijke vestiging van beide verenigingen op de huidige tijdelijke locatie van Amphitrite aan de Noord-Schalkwijkerweg.

Die opdracht gaf de overgrote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling het College van B&W mee op initiatief van PvdA-raadslid Jeroen Fritz. De gemeenteraad omarmt hiermee een plan dat de beide verenigingen samen hebben opgesteld.

In december 2008 nam de gemeenteraad al een motie van onder andere de PvdA aan die het College van B&W vroeg een definitieve locatie te zoeken voor studentenroeivereniging Amphitrite, die nu op basis van een tijdelijke ontheffing is gevestigd aan de Noord-Schalkwijkerweg. Naar aanleiding van deze motie ging ook de roeivereniging zelf op zoek naar mogelijkheden. Zij zochten samenwerking met de voornamelijk Marokkaanse scoutingvereniging De Brug om op de huidige locatie van Amphitrite een gezamenlijk onderkomen te bouwen. Ook De Brug is al een tijd op zoek naar betere huisvesting. Dit voorstel werd op initiatief van de PvdA geagendeerd in de raadscommissie Ontwikkeling.

PvdA-raadslid Jeroen Fritz: “Het is heel goed dat deze twee verenigingen samen een plan hebben gemaakt. Hiermee krijgt zowel Amphitrite als De Brug een betere huisvesting en meer zekerheid over de toekomst. Het moet nog blijken of het plan ook financieel haalbaar is, maar wij denken dat het kansrijk is. Wij willen daarom dat het College van B&W nu op basis van dit plan verder in gesprek gaat met de beide verenigingen. Dit plan heeft onze voorkeur boven alternatieve locaties die het College van B&W nog wilde onderzoeken, zoals de Put van Vink.”

De PvdA kreeg hierbij steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Wethouder Jan Nieuwenburg zegde toe nog de volgende dag een uitnodiging te verzenden aan beide verenigingen om te gaan werken aan een gezamenlijke vestiging op de huidige locatie van Amphitrite. Dit besluit kon rekenen op applaus van de op de publieke tribune aanwezige leden van Amphitrite en De Brug.

Eén reactie op De Haarlemmer: Gezamenlijke vestiging voor scouting en roeiers

  1. Mostapha El Aichi 19 februari 2011 at 19:47 #

    Beste Jeroen,
    Na jaren hard werken hebben wij als scouting de Brug nog steeds geen lokatie.Wij hebben als vrijwilligers meer dan duizend uren in dit project gestoken. wij hebben het gevoel dat wij niet serieus worden genomen.
    I.p.v. dat de gemeente ons stimuleert worden wij aan alle kanten tegen gewerkt. er zijn grenzen. op deze manier kan je het het als vrijw. niet volhouden. alleen de afhandeling van een vergunningsaanvraag duurt bijna twee jaar. dit kunnen wij aan ons achterban heel moeilijk verkopen.

Geef een reactie