Meer

In debat over kraken en antikraak

Woensdag 27 januari organiseerde het Mondiaal Centrum een debat over kraken en antikraak, waar ik namens de PvdA aan deelnam. Aanleiding voor het debat is het landelijke kraakverbod, waartoe de Tweede Kamer onlangs besloot en dat nu bij de Eerste Kamer ligt. Helaas hadden de voorstanders van dit kraakverbod (CDA, VVD, ChristenUnie) niet de moed om dit te komen verdedigen, en waren we met alleen tegenstanders van het kraakverbod (PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Actiepartij). Over het kraakdebat waren we het dus snel eens, maar het werd toch nog een interessant en levendig debat, vooral over antikraak.

De PvdA is tegen het kraakverbod (zie o.a. hier). Het kraakverbod zal leiden tot meer leegstand en speculanten krijgen vrij spel. Het huidige beleid, waarbij het na een jaar leegstand mogelijk wordt om een gebouw te kraken, leidt ertoe dat pandeigenaren gebouwen minder snel leeg zullen laten staan en tijdelijk verhuren. Leegstand werkt verloedering in de hand. Bovendien is het onacceptabel dat panden leeg staan terwijl er mensen op zoek zijn naar een woning. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft zich namens het Haarlemse stadsbestuur ook meerdere malen uitgesproken tegen het verbod, net als veel andere grote steden.

Voorafgaand aan het debat werd de documentaire ‘Leegstand zonder zorgen’ vertoond. Deze schetst een indringend beeld van de misstanden die bij sommige antikraakbureaus bestaan. Omdat antikrakers formeel geen huurders zijn, maar een gebruiksovereenkomst hebben, verliezen zij vrijwel al hun rechten. Dat leidt soms tot schrijnende situaties. Antikraakbureaus kunnen onaangekondigd langskomen voor controle en bewoners kunnen zonder opgave van reden uit hun huis worden gezet wanneer ze lastig zijn. Ook in Haarlem worden soms woningen via zo’n antikraakcontract tijdelijk verhuurd.

Tijdelijke verhuur van leegstaande panden is natuurlijk een goede zaak, maar het moet wel op een eerlijke manier gebeuren. Wat mij betreft zouden gemeente en corporaties in Haarlem moeten afspreken dat ze geen gebruik meer maken van dit soort antikraakcontracten, maar in plaats daarvan de wettelijke mogelijkheid voor tijdelijke verhuur gebruiken. Ook daarbij kunnen woningen tijdelijk worden verhuurd zonder dat de huurder huurbescherming opbouwt, maar verder zijn de rechten en plichten van huurders wel goed geregeld. Met de aanwezige partijen hebben we afgesproken dat we dit verder gaan uitzoeken en zo nodig initiatieven nemen.

Geen reacties mogelijk.