Meer

Minder bureaucratie voor eigenaren monumenten

De bureaucratie voor eigenaren van monumenten bij onderhoud of werkzaamheden wordt verminderd. Voortaan is een monumentenvergunning alleen nog nodig voor werkzaamheden aan de monumentale onderdelen van een gebouw. Bij niet monumentale onderdelen volstaat een melding. Bovendien worden de leges voor monumentenvergunningen bij gemeentelijke monumenten afgeschaft en is de procedure verkort. Dat heeft het College van B&W besloten. In december heeft de gemeenteraad de monumentenverordening al aangepast om dit mogelijk te maken, tegelijk met de instelling van de spoedprocedure (zie een eerdere blog).

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeHet aantal gemeentelijke monumenten wordt, mede op initiatief van de PvdA, fors uitgebreid (zie een eerdere blog). Tot en met 2011 worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is goed voor de bescherming van historisch waardevolle panden in de stad, maar het betekent ook een extra last voor de eigenaren. De PvdA vindt dat verdedigbaar vanuit het belang van bescherming van het Haarlemse erfgoed. Maar het is wel belangrijk de lasten voor eigenaren zoveel mogelijk te beperken. Dat gebeurt niet alleen door eigenaren gunstige leningen aan te bieden voor restauratiewerkzaamheden, maar ook door het terugdringen van bureaucratie en kosten voor eigenaren.

De nu genomen maatregelen betekenen een forse vermindering van bureaucratie en kosten voor eigenaren van monumenten. Doordat een meldingsplicht blijft bestaan kan de bescherming van monumenten worden gegarandeerd, zonder dat eigenaren voor elke ingreep een omslachtige vergunningsprocedure hoeven te doorlopen. Voor die werkzaamheden waar een vergunning noodzakelijk blijft worden de kosten verminderd door afschaffing van de leges. Ook is de afhandelingstermijn nu gelijk aan de termijn voor een bouwvergunning, waardoor er geen extra vertraging meer ontstaat door de monumentenvergunning.

Kijk hier voor meer informatie over de veranderde regels rond monumenten.

Nog geen reacties.

Geef een reactie