Meer

Haarlems Dagblad: ‘Associëren tot in Den Helder’ over nieuw voetbalstadion

Het Haarlems Dagblad deed vrijdag 1 juni verslag van het nogal felle debat over het definitief ontwerp van het nieuwe stadion van HFC Haarlem in de raadscommissie Ontwikkeling. Ook mijn inbreng wordt daarin besproken.Haarlems Dagblad, 1 juni 2007:

‘Associëren tot in Den Helder’ over nieuw voetbalstadion

door Arnout Heemskerk

HAARLEM – Hoogoplopende emoties, ongekend felle woorden. De discussie rond de bouw van het nieuwe voetbalstadion leek gisteravond op het stadhuis een nieuwe graad van heftigheid te bereiken. Met niet alleen de – meer gebruikelijke – tweespalt tussen ‘omwonenden’ en ‘de gemeente’, maar nu ook heftig tussen commissieleden onderling en tussen commissie en het college.

Op de agenda stond een belangrijk, maar niet doorslaggevend onderwerp: de inrichting van de buitenruimte rond het stadion.

Met een volle tribune begon de commissievergadering Ontwikkeling betrekkelijk rustig met de inbreng van de PvdA – al jaren groot voorstander van het stadion. De grootste raadsfractie toonde zich tevreden met de aanpassingen in de buitenruimte: minder lichtoverlast voor de buurt en meer groenvoorzieningen.

De felheid kwam snel daarna, toen SP-er Pieter-Anne Wever zich voorzichtig positief toonde over plannen. Voor Cees de Vries van de Partij Spaarnestad hét moment de vermeende ‘dubbelrol’ van het SP-raadslid aan de orde te stellen. Wever is ook voorzitter van de supportersvereniging van HFC Haarlem en dat vond De Vries niet kunnen. Wever vond die suggestie ‘schandalig’ en weigerde een antwoord. De Vries bood even later zijn excuses aan, maar bleef bij zijn punt dat de SP beter een ander raadslid naar voren hadden kunnen schuiven.

Politiek interessant werd het toen VVD-er Udo Buys verhaalde over zijn recente zwerftochtjes door het – nu nog – groene gebied. “Ik zit hier met een bezwaard hart. Dit meloch toont weinig respect voor de natuur. Die gaat verloren.” Maar wie dacht dat de liberalen opeens tegen het stadion waren, kwam bedrogen uit: “Ik zit hier namens mijn fractie en die is voor het stadion.”

GroenLinks en D66 lijken eensgezind in hun bezwaar tegen de komst van het stadion en het waren die partijen die gisteravond opnieuw de vraag aan de orde stelden of het stadion er nu wel moet komen. Tenda Hoffmans (GroenLinks): “Is dit de goede plek? Ik wil dat we daar nu met zijn allen over nadenken.” En hoewel doodse stilte het gevolg was, kwam toen opeens ook het andere heikele punt terug: waarom wordt er niet onder de grond geparkeerd? Want in een motie had de raad de gemeente en ontwikkelaar Maeyveld opgeroepen ‘onder het veld’ te bouwen. En volgens de meeste partijen betekent dat onder het maaiveld en dus ónder te grond, zodat het stadion zelf minder hoog hoeft te worden. Maeyveld heeft dat echter anders geïnterpreteerd en bouwt achthonderd parkeerplaatsen onder het speelveld: het stadion wordt hoger.

Wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA) probeerde zich er mee af te maken door te zeggen dat de grond niet geschikt is voor ondergronds bouwen. En toen begon het aardig uit de hand te lopen. Fedde Reeskamp (D66): “Wat U zegt is nonsens. U liegt ons voor.” Nieuwenburg: “U gaat nu echt te ver.” En begon te ‘jijbakken’: “Ú geeft een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken.” Gevraagd om een toelichting, werd de wethouder echter te hulp geschoten door commissievoorzitter Jur Visser (CDA) die een einde wilde maken aan het ‘eindeloos associëren tot in Den Helder’.

Kortom, een heftige politieke avond, maar geen daadwerkelijke verandering: een meerderheid steunde de inrichting van de buitenruimte. Ondertussen bleven de bezoekers van de publieke tribune met hun bezwaren zitten. Hun inbreng vormde uiteindelijk maar een klein onderdeel van het politieke gekrakeel.

Nog geen reacties.

Geef een reactie