Meer

Haarlems Dagblad: Schneiders: ‘Dit is een heilloos plan’

Donderdag 6 mei besteedde het Haarlems Dagblad in meerdere artikelen aandacht aan het voornemen van de coalitie om de sluitingstijden van de horeca vrij te laten. In één van deze artikelen reageert ook burgemeester Bernt Schneiders op dit voornemen. Zoals al langer bekend is hij geen voorstander van vrije sluitingstijden (lees hier een column die ik hier eerder over schreef). In het artikel kom ik ook aan het woord. Je kunt het complete artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 6 mei 2010:

Schneiders: ‘Dit is een heilloos plan’

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Burgemeester Bernt Schneiders ziet zich geconfronteerd met de opdracht de sluitingstijden van de Haarlemse horeca vrij te geven. Dit terwijl hij daar zelf overtuigd tegenstander van is. Schneiders: “Ik vind het een heilloos plan. Dat heb ik altijd gevonden. De binnenstad is er niet alleen voor uitgaanspubliek. Er wordt gewoond en die mensen moeten ook kunnen slapen.”

Schneiders waarschuwt dat de vrijstelling een enorme aanslag op de beschikbare inzet van de politie zou betekenen, wil je het in goede banen leiden. Hij kent bovendien de bezwaren van de betrokken wijkraden en de winkeliers. “Mocht de gemeenteraad dit echt willen, dan stel ik voor dat de ondertekenaars van dit coalitieakkoord in een caravan op de Grote Markt gaan zitten om bewoners en winkeliers tekst en uitleg te geven.”

Schneiders is, als voormalig portefeuillehouder Economie, allerminst overtuigd van het argument in het coalitieakkoord dat vrije sluittijden de Haarlemse economie zouden versterken. Schneiders: “Als het er om gaat de economie te stimuleren dan moet er toch iets beters te bednken zijn dan de bierpomp tot het ochtendgloren open te zetten.”

Gemeenteraadslid Jeroen Fritz (PvdA) laat desgevraagd weten dat het voornemen om de horecatijden vrij te geven juist expliciet in het coalitieakkoord is opgenomen vanwege de weerstand ertegen bij Schneiders. Bij wijze van extra stimulans. Fritz is er juist van overtuigd dat het de overlast wel vermindert. “Binnenstadbewoners zouden de cafés het liefst om middernacht al sluiten, maar de situatie in Engeland in het verleden heeft toch juist geleerd dat vroege sluittijden het coma-zuipen in de hand werken. En publiek dat verspreid vertrekt, geeft minder overlast dan in één keer de hele groep.”

D66, GroenLinks en VVD wijzen erop dat de invoering alleen kan in nauw overleg. D66 was voor de verkiezingen juist tegen verruiming van de sluitingstijden, GroenLinks aarzelde.

Nog geen reacties.

Geef een reactie