Meer

Interview Elan Nieuws

Op 1 maart dit jaar liep ik een dag stage bij woningbouwcorporatie Elan Wonen (zie een eerdere log). Naar aanleiding hiervan staat er een interview met mij in het meest recente nummer van Elan Nieuws, het bewonersblad van Elan Wonen. Lees hier het interview.

Elan Nieuws, zomer 2007:

Raadslid op stage bij Elan Wonen

Op 1 maart liep Jeroen Fritz, gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem, een dag stage bij Elan Wonen. Wij stelden Jeroen hierover een aantal vragen.

Wat heb je precies gedaan en meegemaakt tijdens je stage?

“Ik heb uitgebreid met de directeur gesproken en een dag meegelopen met verschillende afdelingen van Elan Wonen. Ik heb met de afdeling Huuradministratie gesproken over betalingsachterstanden en huisuitzettingen, met de afdeling Verhuur & Marketing over het nieuwe systeem voor woonruimteverdeling en met de afdeling Sociaal Beheer over burenoverlast en illegale onderhuur. Verder woonde ik een intakegesprek met nieuwe huurders bij en een bouwvergadering van grootonderhoudsproject Nieuw Meerwijk in Schalkwijk.”

Welke invloed heeft de PvdA het afgelopen jaar gehad op woningcorporaties?

“Allereerst hebben wij gepleit voor een betere samenwerking tussen gemeente, corporaties en schuldhulpverlening om huisuitzettingen te voorkomen. Wij hebben het bestrijden van illegale onderhuur op de politieke agenda gezet en de wethouder gevraagd met de corporaties afspraken te maken over het actiever opsporen en aanpakken van illegale onderhuur. Bovendien hebben wij ingestemd met een nieuw woonruimteverdeelsysteem dat meer doorstroming op de woningmarkt mogelijk moet maken.”

Wat ga je met de opgedane ervaringen het komende jaar doen als raadslid?

“De PvdA wil dat in het convenant met de corporaties, dat in een van de komende maanden wordt gesloten, afspraken worden gemaakt over het voorkomen van huisuitzettingen en de bestrijding van illegale onderhuur. Daar zullen we het komende jaar op letten en waar nodig actie op ondernemen. Corporaties willen graag meer bevoegdheden om zich actief te bemoeien met huurders met wie het fout dreigt te gaan. Landelijk zou het makkelijker moeten worden gemaakt om bijvoorbeeld drugsverslaafde huurders of huurders met psychische problemen actief te helpen via bemoeizorg wanneer zij voor veel overlast zorgen. De provincie zou veel actiever van kleinere gemeenten moeten vragen dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen bij het bouwen van woningen voor starters, ouderen en mensen met een kleine beurs. Dat gebeurt nog te weinig.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie