Meer

Haarlems Dagblad: Banen buurtconciërges in gevaar

Het Haarlems Dagblad schrijft donderdag 9 september over de raadsvragen die ik samen met Moussa Aynan heb gesteld over het voornemen van de corporaties om te stoppen met Buurtbeheer van Kontext (zie een eerdere blog). In het artikel licht Moussa onze zorgen toe. Je kunt het complete artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 9 september 2010:

Banen buurtconciërges in gevaar
Corporaties willen contract ‘aanpassen”- PvdA vraagt college in te grijpen

Door John Oomkes

HAARLEM – Per 1 januari 2011 dreigt er ontslag voor negen buurtconciërges, die veel werk opknappen voor Schalkwijk, Parkwijk, Slachthuisbuurt en Delftwijk.

Het zwaard van Damocles hangt hen boven het hoofd, omdat de drie Haarlemse corporaties – Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere – de subsidie aan Buurtbeheer van Kontext niet willen verlengen. Dat voornemen staat in een brief aan Kontext, de werkgever van de buurtconciërges.

Buurtconciërges, ook wel buurtbeheerders genoemd, doen veel om de leefbaarheid en veiligheid in Haarlemse wijken te verbeteren. Om die reden pleit de PvdA-fractie in de gemeenteraad voor behoud van Buurtbeheer. Zij vraagt aan B en W hoe de aankondiging te rijmen is met afspraken tussen de gemeente Haarlem en de corporaties.

Kees van der Wal, directeur van Kontext en eindverantwoordelijk voor de negen buurtconciërges, spreekt van ‘een heel vervelende situatie’: “Het zou heel jammer zijn voor de betreffende buurten, niet alleen omdat mijn mensen deze buurten veiliger en schoner houden, maar ook omdat zij een signalerende functie hebben voor alles dat met het wel en wee van Haarlem te maken heeft.”

Van der Wal heeft nog niet alle hoop opgegeven. “We hebben op 22 september een tweede gesprek met de corporaties, waarin we van onze kant nog eens alles zullen doen om deze maatregel af te wenden. Ik kan helaas nog niet alles zeggen, maar geloof me, we lobbyen hard achter de schermen om dit belangrijke werk te redden. Voor Haarlem, en voor de beheerders zelf natuurlijk.”

Wijkraden hebben in reactie op de berichten de corporaties rechtstreeks benaderd. Sandra Roozen, vestigingsmanager en onderhandelaar namens Pré Wonen, zegt dat de corporaties al in 2009 hebben gemeld van het bestaande contract af te willen. Roozen zegt dat de kosten daarbij een rol spelen, maar niet een doorslaggevende. “Zo willen we in de Slachthuisbuurt door met Kontext, omdat we daar alle drie actief zijn. Elders is dat niet langer zo en zijn we bijvoorbeeld zelf veel actiever geworden in buurtbeheer, zoals in Delftwijk. Daardoor is de prijs-prestatieverhouding van de buurtbeheerders van K0ntext onder druk komen staan.”

Zowel Van der Wal als twee raadsleden van de PvdA zeggen vernomen te hebben dat Ymere het werk in Haarlem wil laten uitvoeren door het Amsterdamse leerwerkbedrijf Zone 3. Dat voornemen wil Ymere niet bevestigen, maar het kan ook helemaal niet, zeggen de buurtbeheerders zelf. Ze willen aan de hand van een nieuw plan, dat zij op 22 september willen voorleggen aan de corporaties, laten zien hoe vertrouwd je met de Haarlemse wijken moet zijn, om dit werk van signaleren en reageren, zowel kundig als efficiënt uit te kunnen voeren.

De PvdA-fractie is dat met de Haarlemse buurtbeheerders eens. Moussa Aynan: “Voorkennis is belangrijk. Trouwens, het zou toch niet zo mogen zijn dat onze jongens in de kou komen te staan, terwijl je voor hun werk jongens uit Amsterdam gaat importeren?”

Zwerfvuil en overlast
“Zwerfvuil, overlast en onveiligheid zijn grote ergernissen van Haarlemmers in Schalkwijk, Oost en Noord”, zegt PvdA-raadslid Moussa Aynan. “De buurtconciërges hebben bewezen daar echt iets aan te doen.” Deze buurtbeheerders zijn dagelijks aanwezig in de wijken en volgens hun werkgever Kontext neemt de kleine criminaliteit in kwetsbare buurten door hun werk af. Murat Kandemir, chef van het zogeheten B-team: “We hebben altijd gehoord dat we goed werk leveren. We zijn enorm geschrokken.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie