Meer

De Haarlemmer: PvdA wil behoud Buurtbeheer

Na het Haarlems Dagblad (zie een eerdere blog) schrijft deze week ook weekblad De Haarlemmer over de raadsvragen die ik samen met Moussa Aynan heb gesteld over het voornemen van de corporaties om te stoppen met Buurtbeheer van Kontext (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hier lezen.

De Haarlemmer, 9 september 2010:

PvdA wil behoud Buurtbeheer

HAARLEM - De drie Haarlemse corporaties willen per 2011 stoppen met het Buurtbeheer van Kontext. Hiermee dreigt het belangrijke werk van de buurtbeheerders voor de leefbaarheid en veiligheid in verschillende kwetsbare Haarlemse wijken te verdwijnen. De PvdA-raadsleden Moussa Aynan en Jeroen Fritz vinden dit onverstandig en hebben hier schriftelijke vragen over gesteld aan het Haarlemse College van B&W.

Al geruime tijd voert Kontext het Buurtbeheer uit in verschillende kwetsbare Haarlemse wijken, zoals Schalkwijk, Parkwijk, Slachthuisbuurt en Delftwijk. Dit doet zij in opdracht van de drie Haarlemse corporaties. Het werk bestaat onder meer uit toezicht in en rond de wooncomplexen, het verrichten van klein onderhoudswerk, het aanspreken van bewoners op leefregels en het signaleren en melden van vervuiling, vandalisme en criminaliteit. Doordat de buurtbeheerders dagelijks aanwezig zijn in de wijk, leveren zij als ‘ogen en oren in de wijk’ een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid. Volgens Kontext houden bewoners in deze wijken zich mede dankzij Buurtbeheer beter aan primaire leefregels, is er een afname van zwerfvuil en neemt de kleine criminaliteit af.

Afgelopen week spraken de PvdA-raadsleden Moussa Aynan en Jeroen Fritz met de buurtbeheerders, die hun baan dreigen te verliezen als de corporaties stoppen met Buurbeheer. Aynan: “Zwerfvuil, overlast en onveiligheid zijn grote ergernissen van mensen in deze buurten. Deze buurtbeheerders hebben bewezen daar echt iets aan te kunnen doen, en nu dreigen ze aan de kant te worden gezet door de corporaties. Hun jarenlange ervaring en contacten in de buurten gaat daarmee verloren. Bovendien zal de leefbaarheid in een aantal kwetsbare wijken hierdoor verminderen.”

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. Fritz: “In het convenant met de drie Haarlemse corporaties is afgesproken dat de corporaties niet alleen hun woningen beheren, maar ook een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De PvdA vindt de aankondiging om te stoppen met Buurtbeheer moeilijk te rijmen met deze afspraken tussen gemeente en corporaties. Wij willen daarover opheldering van het College.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie