Meer

Haarlems Dagblad: PvdA wil beter onderdak gezin

Dinsdag 14 september publiceerde het Haarlems Dagblad een schrijnend verhaal over een Surinaams gezin met een ernstig ziek kind, dat volgens deskundigen door de gemeente Haarlem geen afdoende huisvesting krijgt aangeboden, waardoor de gezondheid van het kind in gevaar komt. Je kunt dit artikel hier lezen. Naar aanleiding van dit artikel vroeg het Haarlems Dagblad mij om een reactie, mede omdat ik in het verleden heb gepleit voor een woonhotel, wat in dit soort situaties mogelijk een oplossing zou kunnen bieden (zie een eerdere blog).

In een artikel in het Haarlems Dagblad vandaag kondig ik aan dat ik donderdag in de raadscommissie Ontwikkeling deze situatie aan de orde wil stellen tijdens de rondvraag. Ik wil graag weten hoe de wethouder hier tegenaan kijkt. Natuurlijk kun je als gemeenteraadslid weinig doen in individuele gevallen, en ik vind ook dat je daarbij terughoudend moet zijn. Ik kan de wethouder alleen vragen hier nog eens goed naar te kijken. Maar dit verhaal is wel een voorbeeld van iets wat veel vaker voorkomt en waarbij je als raadslid wel een rol hebt: mensen komen volgens de regels niet in aanmerking voor urgentie, maar komen daardoor wel op straat te staan, waardoor soms schrijnende situaties ontstaan. Er zou voor deze mensen een oplossing gevonden moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van een woonhotel. Daar zal ik ook nog eens aandacht voor vragen.

Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad hier lezen.

Haarlems Dagblad, 15 september 2010:

PvdA wil beter onderdak gezin
Weer hoop voor Surinaams meisje

De Haarlemse PvdA-fractie wil niet dat de gemeente het Surinaamse gezin Rogers naar een Alkmaars asielzoekerscentrum stuurt. Volgens medici is dat ’levensgevaarlijk’ voor het jongste dochtertje, dat lijdt aan een longaandoening. En dus moet het college voor een andere oplossing zorgen.

Raadslid Jeroen Fritz maakt de zaak morgen aanhangig in een commissievergadering. Fritz: ,,Dit is een schokkend verhaal, daar gaat iets heel erg mis. Misschien klopt het wel volgens de regeltjes – wat ik overigens ook betwijfel – maar menselijk is het in elk geval niet gewenst.’’ Ook andere partijen reageren in termen van ’schokkend’ en ’schrijnend’.

Als er niet wordt ingegrepen, moet het gezin volgende week dinsdag vertrekken uit het Van der Valk-hotel in Haarlem, waar het nu tijdelijk verblijft. De rechter oordeelde eerder met verwijzing naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat de gemeente moet zorgen voor ’passend onderdak’ zolang het gezin in Nederland verblijft.

Volgens een longdeskundige zou het zieke meisje in het AZC echter ’aan te veel nabije contacten’ blootgesteld worden, waardoor zij kwetsbaar is voor een ernstige infectieziekte. De familie wil wel terug naar Suriname, maar ook dat gaat niet omdat het meisje ook de overtocht mogelijk niet kan overleven.

Het PvdA-initiatief kan rekenen op steun van een meerderheid in de raad en dat geeft hoop, aldus moeder Clarisa Rogers. ,,Als de politiek zich ermee gaat bemoeien, dan komt het misschien toch nog goed. Ik hoop het echt, ik ben zo bang dat ik mijn dochtertje kwijtraak.’’

PvdA’er Fritz grijpt het incident tevens aan om het college van b en w te vragen naar een onderzoek dat gedaan wordt naar de mogelijkheid voor een zogeheten ’woonhotel’. Dat is een gemeentelijk gebouw dat onderdak moet kunnen bieden aan ’gevallen’ die om wat voor reden dan ook urgent, tijdelijk onderdak nodig hebben. Zoals in het geval van de familie Rogers. In Rotterdam en Utrecht zijn positieve ervaringen met woonhotels.

3 reacties op Haarlems Dagblad: PvdA wil beter onderdak gezin

  1. Ruud Antonisse 15 september 2010 at 17:15 #

    Hoi Jeroen, hier wil ik meer dan graag over meepraten. Zullen we wat afspreken?

  2. Joost Schouwenaar 16 september 2010 at 13:12 #

    Goed dat U zich inzet voor dit gezin. Het is een verdrietig verhaal, hier moet de menselijkheid de wetten en regels overstijgen.

  3. E. Uilenbelt 16 september 2010 at 14:50 #

    Het is te triest voor woorden dat gezinnen met kinderen op straat komen te staan. Wat voor domme fouten ouders ook maken, kinderen mogen daar nooit het slachtoffer van worden.