Meer

In de media: klushuizen

Afgelopen dagen hebben verschillende media aandacht besteed aan mijn voorstel om de Rotterdamse klushuizen ook in Haarlem navolging te laten vinden. Lees hier de artikeltjes van Haarlem 105 en teletekst van TVNH. 

Haarlem 105, 5 september 2007:

PvdA wil onderzoek naar ‘klushuizen’
Haarlem – Jeroen Fritz van de PvdA heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de mogelijkheid van ‘klushuizen’ in Haarlem. Klushuizen zijn verwaarloosde panden in achterstandswijken die tegen gereduceerde prijs worden verkocht, met als voorwaarde een zogenaamde renovatieverplichting. Fritz vraagt B&W naar een reactie op ervaringen in Rotterdam, waar dit soort projecten al zeer effectief zijn gebleken.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau prijst het klushuizen-plan in een pas verschenen rapport als volgt: ‘Het is één van de weinige effectieve instrumenten om de eenzijdige sociaal- economische bevolkingssamenstelling van probleemwijken te doorbreken’. Fritz benadrukt verder dat de inzet van klushuizen ook een mooie manier is om karakteristieke panden te behouden.

TVNH Teletekst, 6 september 2007:

PvdA: R’damse klushuizen in Haarlem
De PvdA in Haarlem wil van het gemeentebestuur weten of de zogenaamde Rotterdamse klushuizen ook in Haarlem mogelijk zijn.

In Rotterdam koopt de gemeente slechte woningen in achterstandswijken op om ze voor een relatief lage prijs door te verkopen aan nieuwe bewoners. Voorwaarde is wel dat zij het huis opknappen.

Deze constructie trekt vooral hoger opgeleide starters aan die werken in de creatieve sector. Daardoor wordt de bevolking in achterstandswijken minder eenzijdig.

Geen reacties mogelijk.