Meer

Motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Steeds meer bouwprojecten komen niet van de grond, omdat ontwikkelaars en corporaties ze niet financieel rond zeggen te krijgen door de economische crisis. Tegelijkertijd zie je dat steeds meer groepen Haarlemmers op zoek zijn naar grond om in eigen beheer via collectief particulier opdrachtgeverschap woningen te bouwen.  Kun je die twee zaken combineren? Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad (zie deze blog) heb ik hierover samen met D66, GroenLinksl, VVD en CDA een motie ingediend.

Al vaker besteedde ik op deze website aandacht aan collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij groepen particulieren gezamenlijk in eigen beheer woningen bouwen (zie onder meer hier). Verschillende groeperingen in de stad willen graag in eigen beheer een bouwproject realiseren, waaronder Stichting CPO Zuid-Kennemerland en verschillende woongroepen. De plannen van deze particuliere groepen passen vaak ook binnen maatschappelijke doelstellingen van de gemeente, zoals meer starterswoningen, sociale woningbouw, ouderenhuisvesting,  klimaatneutraal bouwen en meer gemengde woonwijken. Zij stuiten echter vaak op problemen bij het vinden van beschikbare grond om hun plan te realiseren.

Volgens veel deskundigen kan collectief particulier opdrachtgeverschap een (gedeeltelijke) oplossing betekenen voor de crisis in de bouw. Waar corporaties en ontwikkelaars uiterst terughoudend zijn bij bouwprojecten, willen dit soort groepen wel gewoon aan de slag. Doordat zij veel meer in eigen beheer uitvoeren en al verzekerd zijn van de afzet van de woningen, worden zij veel minder getroffen door de economische crisis. Wij verzoeken het College van B&W in de motie dan ook te onderzoeken in hoeverre collectief particulier opdrachtgeverschap een bijdrage kan leveren aan het alsnog van de grond krijgen van (kleinschalige) bouwprojecten die door de economische situatie worden bedreigd en welke plekken in Haarlem hiervoor ter beschikking zouden kunnen worden gesteld.

Je kunt de tekst van de motie hier lezen.

Motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op donderdag 11 november 2010;

Constaterende dat:

 • Steeds meer door de gemeenteraad reeds goedgekeurde bouwprojecten niet van de grond komen omdat ontwikkelaars en corporaties ze niet gefinancierd (zeggen te) krijgen als gevolg van de economische situatie;

Overwegende dat:

 • Volgens veel deskundigen collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij groepen particulieren gezamenlijk in eigen beheer woningen bouwen, een (gedeeltelijke) oplossing kan betekenen voor de crisis in de bouw;
 • Verschillende groeperingen in de stad graag in eigen beheer (collectief particulier opdrachtgeverschap) een bouwproject willen realiseren, waaronder Stichting CPO Zuid-Kennemerland en verschillende woongroepen;
 • De plannen van deze particuliere groepen vaak ook passen binnen maatschappelijke doelstellingen van de gemeente, zoals starterswoningen, sociale woningbouw, ouderenhuisvesting,  klimaatneutraal bouwen en meer gemengde woonwijken;
 • Zij echter vaak problemen hebben bij het vinden van beschikbare grond om hun plan via collectief particulier opdrachtgeverschap te realiseren;

Verzoekt het College van B&W:

 • Te onderzoeken in hoeverre collectief particulier opdrachtgeverschap een bijdrage kan leveren aan het alsnog van de grond krijgen van (kleinschalige) bouwprojecten die door de economische situatie worden bedreigd en welke plekken in Haarlem hiervoor ter beschikking zouden kunnen worden gesteld;
 • Hierover actief in gesprek te gaan met verschillende groepen die hier plannen voor hebben, waaronder Stichting CPO Zuid-Kennemerland, en met ontwikkelaars en corporaties die moeite hebben hun bouwprojecten te realiseren;
 • De gemeenteraad hierover binnen een half jaar te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, D66, GroenLinks, VVD en CDA

4 reacties op Motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

 1. Koen Wieringa 9 november 2010 at 14:38 #

  CPO kan inderdaad een goede bijdrage leveren aan woningbouw, zeker voor starters en ouderen. Goed dat jullie hier in Haarlem mee aan de slag gaan!

 2. Frits Pijnenburg 15 november 2010 at 15:08 #

  Goed voorbeeld doet goed voorbeeld volgen.Er is echt nood aan geinspireerde raadsleden en fracties die hun verantwoordelijkheid oppakken, en College’s achter de broek zitten. Veel te lang hebben hebben bouwers en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van ( bewust gecreeerde?) schaarste op de woningmarkt en die woningmarkt verziekt met vanuit de aanbodkant woningen te ontwikkelen. Hier is een raadslid die de handschoen oppakt. Schitterend!!

 3. Sophie Hermsen 17 november 2010 at 19:12 #

  Ik heb wel eens gelezen dat sommige gemeenten ook starters zelf hun huis laten bouwen, waardoor die veel goedkoper wordt. Dat lijkt me ook wel iets voor Haarlem, want starters komen ook in Haarlem slecht aan de bak.

 4. Jeroen Fritz 17 november 2010 at 19:25 #

  Dank voor de complimenten. CPO is inderdaad ook een goed instrument om betaalbare starterswoningen te bouwen. Daar bestaan bij groepen in de stad ook al concrete ideeën over. Hopelijk geven wij die een steuntje in de rug met deze motie.

Geef een reactie