Meer

Begrotingsweek in gemeenteraad afgerond

Het was een drukke week, maar donderdag 11 november heeft de gemeenteraad het debat over de begroting voor 2011 (zie een eerdere blog) afgerond. Een week waarin plaats was voor goed debat over inhoudelijke discussiepunten, soms ook tussen de coalitiepartijen onderling. Sommigen leggen dit uit als teken van zwakte, maar ik ben het meer eens met die leden van de oppositie die spraken over een goed dualistisch debat. Het ging echt ergens over.

PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker heeft de afgelopen week aandacht gevraagd voor het feit dat Haarlem niet af is en er investeringen nodig blijven in werk, de sociale stad en wonen. Er zijn wijken waar het nog niet goed gaat, en ook die hebben onze steun hard nodig. Wij dienden daarover verschillende moties in, die allemaal door de gemeenteraad zijn aangenomen. Ook mijn motie over collectief particulier opdrachtgeverschap (zie een eerdere blog) kreeg vrijwel raadsbrede steun. Een mooi resultaat.

Zelf mocht ik (om praktische redenen) als vice-fractievoorzitter het woord voeren tijdens de tweede termijn van de PvdA-fractie. Ik ben daarin onder meer ingegaan op het teleurstellende antwoord van wethouder Van der Hoek in eerste termijn over jongerencentrum Prisma (zie een eerdere blog). Gelukkig revancheerde de wethouder zich ruimschoots in tweede termijn. Hij kondigde aan dat Prisma al veel eerder dan april 2011 open gaat voor kleine groepen.

Natuurlijk kwamen ook andere fracties met interessante discussiepunten en moties, waarvan een aantal binnen mijn portefeuille lagen. Namens de PvdA was ik bijvoorbeeld mede-indiener van twee VVD-moties, over het omvormen van leegstaande kantoren tot woningen en over doorstroming op de woningmarkt. Beide moties werden aangenomen door de gemeenteraad. Ook rond cultuur waren er boeiende discussies, onder meer over het cultuurcentrum CCVT (zie een eerdere blog) en het Frans Halsmuseum (zie een eerdere blog). Deze discussies krijgen komende tijd zeker nog een vervolg.

Kijk hier voor veel meer informatie over alle door de PvdA ingediende moties.

Nog geen reacties.

Geef een reactie