Meer

Scheefwonen: een probleem of niet?

“Scheefheid is in de gemeente Haarlem geen groot probleem. Extra aandacht hiervoor zal niet veel winst opleveren.” Het is één van de meest opvallende conclusies van het woonwensenonderzoek ‘Wonen in Haarlem’ van onderzoeksbureau Explica, dat als basis zal dienen voor de nieuwe woonvisie van de gemeente.

Volgens het onderzoek is er sprake van scheefwonen wanneer iemand meer dan anderhalf keer modaal verdient en minder dan 400 euro huur per maand betaalt. Hier is sprake van bij ongeveer 1100 huishoudens, 9 procent van de woningen met een huur onder de 400 euro. Dit gaat echter veelal om mensen met een middeninkomen, die ook zijn aangewezen op goedkope woningen. Bovendien wordt het aantal goedkope scheefwoners grotendeels gecompenseerd door mensen met een laag inkomen die te duur huren: dat zijn zo’n 700 huishoudens.

Het onderzoek toont aan dat de bewering van sommige (met name rechtse) politieke partijen dat we in Haarlem te veel sociale huurwoningen hebben, maar dat die worden bewoond door mensen met een te hoog inkomen, niet klopt. Als er al sprake is van scheefwonen, wordt dat grotendeels gecompenseerd door mensen met een laag inkomen die te duur wonen. De Haarlemse sociale woningvoorraad blijft dus keihard nodig. Wel zou je mensen die meer gaan verdienen ook iets meer huur kunnen laten betalen door huur naar draagkracht in te voeren. Daarbij gaat de huur van een sociale huurwoning wat omhoog wanneer je inkomen stijgt. Dat is wel zo eerlijk. Een experiment hiermee is in het coalitieakkoord afgesproken.

Het probleem van scheefwonen naar inkomen mag in Haarlem dan misschien beperkt zijn, wel is er volgens het onderzoek sprake van een ander soort scheefwonen: 59 procent van de ouderen bewoont een eengezinswoning, die vaak te groot is. Oorzaak hiervan is onder meer het gebrek aan aantrekkelijke appartementen voor ouderen in de wijken. Dit leidt tot twee problemen. Ten eerste wordt het hierdoor voor ouderen moeilijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, omdat zij geen aangepaste nultredenwoning hebben. Ten tweede komen deze eengezinswoningen hierdoor niet ter beschikking voor andere Haarlemmers, die op zoek zijn naar een eengezinswoning. Het bouwen van meer aantrekkelijke aangepaste appartementen voor ouderen blijft daarom belangrijk.

3 reacties op Scheefwonen: een probleem of niet?

 1. H Sloos 30 november 2010 at 15:35 #

  Twee weken geleden sprak ik uitgebreid met de directeur van ELAN wonen. Hij vatte het kernachtig samen; Scheefwonen is een groot probleem van een kleine omvang.

 2. Robert Strookman 30 november 2010 at 20:19 #

  @Jeroen / Henk
  En kennen jullie mijn idee al voor/tegen die haperende woningmarkt?
  http://c-strook.blogspot.com/

 3. Alwin 4 december 2010 at 00:01 #

  Hoe kunnen rechtse partijen nu beweren dat er teveel sociale woningen zijn als de wachtlijsten nog meer dan 6 jaar zijn? Scheef wonen is niet het probleem, het tekort aan sociale woningen is het probleem.

Geef een reactie